Ne ideološkoj konvenciji Vijeća Europe

Instrumentalizacija borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

Ne ideološkoj konvenciji Vijeća Europe

hitno
05.000
  4.073
 
4.073 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.

Ne ideološkoj konvenciji Vijeća Europe

Saborski Odbor za ravnopravnost spolova održao je u utorak 7. ožujka prigodnu sjednicu povodom Dana žena, o ratifikaciji Istanbulske konvencije. SDP će na Dan Žena, 8. ožujka, uputiti u saborsku proceduru zakon kojim se ratificira Istanbulska konvencija.

Suzbijanje nasilja nad ženama plemenit cilj i problem Istanbulske konvencije je što se jedno od najtežih vrsta nasilja u društvu – zlostavljanje najslabijih, žena i djece – iskorištava za ideološko nametanje rodne ideologije. 

Hrvatski građani žele sprječavanje nasilja nad ženama, ali ne žele rodnu ideologiju. Hrvatskoj je potrebno jačanje mehanizama zaštite žena i sprječavanje nasilja nad ženama, ali joj ne treba nametanje ideologije, u obrazovnom sustavu, medijima i javnim politikama.

Potpišite peticiju upućenu na saborske odbore kojima tražimo da ne izglasaju zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije.

---

Premijer Andrej Plenković najavio je 25. 11. 2016. kako će Vlada Republike Hrvatske, odnosno ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, što skorije pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, u Hrvatskom saboru.

Istanbulska konvencija je međunarodni ugovor Vijeća Europe za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja a čiji bi cilj trebao biti da se žrtvama nasilja omogući ista razina zaštite u svim europskim državama. Brojne odredbe o pružanju pomoći žrtvama nasilja, odredbe o skloništima, pružanju pravne pomoći i potpore koje Konvencija zastupa već su unesene u nacionalna zakonodavstva velikog broja europskih država uključujući i RH, a dodatne poželjne odredbe potrebno je ugraditi u zakonodavstvo bez ratifikacije Istanbulske konvencije.

Istanbulska konvencija je:

    • prvi međunarodni ugovor u povijesti Vijeća Europe u čijem sastavljanju nisu sudjelovale države članice na koje će se jednom Konvencija odnositi, već ju je pripremala stručna skupina, a države su preko Vijeća ministara “samo” prihvatile finalni tekst što znači da za javnu raspravu o sadržaju gotovo i nije ostavljen prostor.
    • prvi međunarodni dokument VE koji pojam roda promatra kao društveni konstrukt i razlikuje pojmove „rodnog identiteta“, „roda“ i „spola“(čl.4.st.3.).  Prema Konvenciji (čl. 3. c): „’rod’ označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.” Takvom definicijom unosi se podjela između čovjekova spola kao spola i društvene dimenzije spola, nazivajući je “rodom”, jer pretpostavlja da su spol i njegova društvena dimenzija dvije odvojene i nepovezane stvarnosti, za što nema utemeljenja u realnosti ni u znanosti, već proizlazi iz ideologije – rodne ideologije.

Ratifikacijom bi Istanbulska konvencija postala obvezujuća za RH što znači da bi RH bila izložena pritiscima tzv. “međunarodnog nadzornog mehanizama” GREVIO, koji nadzire provedbu Konvencije, pogotovo na području državnih javnih politika (školstvo, mediji, antidiskriminacijska politika…)

GREVIO bi sukladno odredbama konvencije zadirao u sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, sredstva javnog priopćavanja i javnog djelovanja Republike Hrvatske prateći provođenje odredaba konvencije. Kako bi definicija “roda” postala obvezujuća, ona bi dovela do sljedećih posljedica:

1. Unošenje znanstveno nepotvrđenih teza (rodne ideologije) u obrazovni sustav izmjenom kurikula
2. Ograničavanje primarne uloge roditelja u odgoju i odlučivanju o obrazovanju vlastite djece, u skladu s vlastitim vjerskim i drugim uvjerenjima
3. Ugroženost slobode vjeroispovijedi zbog netrpeljivosti prema vjerskim zajednicama, izazvane naukom koji se razlikuje od rodne ideologije
4. Pojava kampanja i programa koji za cilj imaju podizanje svijesti o “rodu”, odnosno promicanje rodne ideologije u neformalnim obrazovnim okruženjima, sportskim i kulturnim okruženjima, okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima

Uz navedeno, stranke Konvencije će imenovati posebno tijelo za nadzor provedbe Konvencije koje će podatke prikupljati od organizacija civilnoga društva koje u RH nije uređeno, nema transparentam sustav dodjele financijskih sredstava  i djelovanja, a za čije će se djelovanje izdvajati posebna financijska sredstva što će se prema dosadašnjoj praksi dodjeljivati liberalnim udrugama koje provode rodnu ideologije.

Kako bi se spriječilo nametanje rodne ideologije i sustavno vrijeđanje osoba koje se ne slažu s njezinim nametanjem, omogućilo roditeljima da odgajaju svoju djecu u skladu s vlastitim načelima potpišite peticiju.

Do danas je Istanbulsku konvenciju potpisalo 37 država članica VE, među kojima i Hrvatska 22. siječnja 2013, a ratificiralo ju je 18 država – Švedska, Španjolska, Portugal, Crna Gora, Srbija, Francuska, Poljska, Finska, Slovenija, Italija, Danska, BiH, Austrija, Andora, Monaco, Malta.

IZVORI:

Što je Istanbulska konvencija, koju je željela Vlada Zorana Milanovića, a čiju ratifikaciju najavljuje Plenković?

Istanbulska konvencija – Podvala pod krinkom zaštite žena usmjerena protiv svake tradicije

Aktivistice za ratifikaciju Istanbulske konvencije – koja se bori protiv svake naznake tradicije

KOJE SU DRŽAVE POTPISALE A KOJE RATIFICIRALE ISTANBULSKU KONVENCIJU

KONVENCIJA VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI

 Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno u EU. Kratki pregled rezultata

Tko je Nada Murganić

Biografija Nada Murganić

Žrtve Istanbulske konvencije su žene

+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
CitizenGO će štititi vašu privatnost i slati vam obavijesti o ovoj i drugim kampanjama.

Nemojte instrumentalizirati borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u svrhu nametanja ideologije

Poštovani,

ovim putem vas pozivam da ne glasate za zakon kojim se ratificirala Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Istanbulska konvencija).

Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji od temeljne je važnosti i ne smije se instrumentalizirati ni u koju svrhu, a osobito ne u svrhu nametanja ideologije.

Dok Istanbulska konvencija čini upravo to: unosi podjelu između čovjekova spola (biološka dimenzija) i roda (društvena dimenzija).

Hrvatski građani žele sprječavanje nasilja nad ženama, ali ne žele rodnu ideologiju.

Pozivam Vas da odredbe Istanbulske konvencije koje još ne postoje u hrvatskom zakonodavstvu poput skloništa za žrtva nasilja i kriznih centara za žrtve silovanja, a štite ženu i  sprečavaju nasilje nad ženama kao i nasilje u obitelji hitno ugradite u zakonodavstvo a NE da ratificirate Istanbulsku konvencije koja:

  • sadrži definiciju „roda“ kao društvenog konstrukta neovisnog o spolu koji nema znanstveno uporište niti je u znanosti oko istoga postignut konsenzus;
  • je utemeljena na istraživanju FRA koje RH svrstava među države s najnižom stopom „rodno“ utemeljnog nasilja;
  • temelji se na presupciji da su „žene i djevojke izloženije većem riziku nasilja utemeljenog na rodu nego muškarci“ što nije pokrepljeno pouzdanim objektivnim podacima;
  • usmjerena je na borbu i iskorjenjivanje „tradicije utemeljene na stereotipnim rodnim ulogama“ što dovodi do ugroze ustavnih vrednota poput čl. 62 Ustava RH u kojem je brak zajednica muškarca i žene. Također, ono može ugoroziti slobodu mišljenja zajamčenu čl. 38. Ustava RH, slobodu vjeroispovijedi zajamčenu čl. 40. Ustava RH te onemogućiti roditeljima da samostalno odlučuju o odgoju svoje djece što je u skladu s čl. 64. Ustava, jer prihvaćanjem definicije roda ona postaje obvezujuća za RH i postoji mogućnost da se ista uvede primjerice u obrazovni sustav što će onemogućiti roditeljima da odgajaju djecu u skladu s vlastitim načelima;
  • nije u skladu s Ustavom RH i ne poštuje vrednote hrvatskog naroda. S obzirom da prema čl. 141. Ustava RH nema jaču pravnu snagu od temeljnog akta RH Ustava i nije u skladu s njime Istanbulsku konvenciju se ne smije ratifcirati.

S obzirom na do sada prikupljene podatke od nevladinih organizacija i drugih članova civilnoga društva onemogućeno je dobivanje stvarne slike, odnosno točnih i istinitih podataka o pitanjima i problemima obuhvaćenima Istanbulskom konvencijom, budući da u Hrvatskoj nije uređen transparentan sustav dodjele financijskih sredstava i djelovanja organizacija civilnog društva.

Ratifikacija Istanbulske konvencije je zbog svoje ideološke pozadine protivna Ustavu RH i imati će dalekosežne posljedice za sve građane RH. Stoga Vas pozivam da poštujete Ustav i volju građana RH.

Također, podsjećam Vas kako su Vam hrvatski birački dali svoje povjerenje neposredno prije Parlamentarnih izbora 2016. jer ste se očitovali protiv “nametanja bilo kakve, pa i rodne ideologije“.

S poštovanjem,
[Ime i prezime]

Ne ideološkoj konvenciji Vijeća Europe

Sada potpišite peticiju!

05.000
  4.073
 
4.073 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.