Domagamy się odwołania Rektora UW!

Adresat/Adresaci petycji: Senat Uniwersytetu Warszawskiego

 

Domagamy się odwołania Rektora UW!

010.000
  5.249
 
5.249 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.

Domagamy się odwołania Rektora UW!

W związku z odwołaniem na UJ i UW spotkań z amerykańską działaczką pro-life, Rebeccą Kiessling, rektorzy obu uczelni wydali wspólne oświadczenie, w którym nazwali jej wykłady „działalnością jawnie lobbystyczną służącą zmianie ustawodawstwa” oraz „nieakceptowalną w murach uczelni propagandą”.

Stanowisko takie jest szokujące nie tylko dlatego, że jest to kolejny z wielu przykładów wprowadzania poprawnej politycznie cenzury na Uniwersytecie Warszawskim, ale także ze względu na to, że w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW prowadzone są Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”. W programie studiów genderowych znajdują się m.in. wykłady Wandy Nowickiej – feministycznej aktywistki postulującej m.in. legalizację aborcji na życzenie oraz płatnej lobbystki koncernów farmaceutycznych. W programie zajęć znajdują się także określenia wprost wyjęte z lewackiej retoryki, jak nazywanie obrońców praw dzieci nienarodzonych „ruchem anti-choice”, „inicjatywami antykobiecymi”, itp.

Działalność środowisk skrajnie feministycznych na UW skupionych m.in. wokół studiów Gender Studies bez wątpienia jest „działalnością jawnie lobbystyczną służącą zmianie ustawodawstwa” oraz „nieakceptowalną w murach uczelni propagandą”. A wszystko to za pełnym przyzwoleniem rektora UW – prof. Marcina Pałysa!

Nie pozwól skrajnej lewicy przejmować polskich uczelni! Podpisz petycję o odwołanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego!

Fundacja Życie i Rodzina

 

źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org/wiki/File:UW_brama_napis.JPG (CC 3.0)

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Domagamy się odwołania Rektora UW!

Szanowni Państwo,

w związku z odwołaniem na UJ i UW spotkań z amerykańską działaczką pro-life, Rebeccą Kiessling, rektorzy obu uczelni wydali wspólne oświadczenie, w którym nazwali jej wykłady „działalnością jawnie lobbystyczną służącą zmianie ustawodawstwa” oraz „nieakceptowalną w murach uczelni propagandą”.

Jednocześnie, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW prowadzone są Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”. W programie studiów genderowych znajdują się m.in. wykłady Wandy Nowickiej – feministycznej aktywistki postulującej m.in. legalizację aborcji na życzenie. Ponadto, jak wskazał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w wyroku z 12.09.2011 roku, a potwierdził później Sąd Apelacyjny, Federacja na rzecz Planowania Rodziny Wandy Nowickiej otrzymywała pieniądze od koncernów farmaceutycznych oraz zagranicznych organizacji. W programie zajęć znajdują się także nienaukowe określenia o politycznym zabarwieniu, jak nazywanie obrońców praw dzieci nienarodzonych „ruchem anti-choice” oraz „inicjatywami antykobiecymi”.

Działalność środowisk skrajnie feministycznych na UW skupionych m.in. wokół studiów Gender Studies bez wątpienia jest „działalnością jawnie lobbystyczną służącą zmianie ustawodawstwa” oraz „nieakceptowalną w murach uczelni propagandą”. Taki stan rzeczy jest akceptowany przez rektora UW – prof. Marcina Pałysa, który przyczynia się w ten sposób do promowania i finansowania przez uczelnię działalności stricte politycznej.

W związku z powyższym, domagam się odwołania prof. Marcina Pałysa ze stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaprzestania wspierania przez uczelnię jawnie lobbystycznej działalności wykładowców Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Domagamy się odwołania Rektora UW!

Podpisz tę petycję teraz!

010.000
  5.249
 
5.249 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.