Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

Adresat/Adresaci petycji: o. Paweł Kozacki OP

 

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

020.000
  14.245
 
14.245 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej o. Paweł Gużyński OP stwierdza, że prawo do życia dla niepełnosprawnych dzieci i starania o jego zapewnienie powinny być uzależnione od opinii bliżej nieokreślonych ekspertów. Dodał również, że jest przeciwny jakimkolwiek zmianom obecnego prawa aborcyjnego w Polsce.

To bulwersujące twierdzenie jest dyskryminujące i niezgodne tak z niezbywalnym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka, niezależnie od jego stanu zdrowia, jak i z powszechnym nauczaniem o godności życia każdego człowieka głoszonym przez Kościół Katolicki, do którego o. Gużyński przynależy. Ponadto, o. Paweł Gużyński krytykuje i odwodzi od inicjatyw działających na rzecz uratowania nienarodzonych chorych dzieci od zabijania, m. in. od tegorocznej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Poglądy dyskryminujące osoby niepełnosprawne są gorszące i upokarzające, szczególnie zaś wprowadzają zamęt, gdy padają z ust człowieka mającego być autorytetem w nauczaniu o moralności. Dołącz do apelu o zakaz publicznego wypowiadania się dla o. Pawła Gużyńskiego!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: o. Paweł Kozacki OP

Szanowny Ojcze Prowincjale,

w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej o. Paweł Gużyński stwierdził, że prawo do życia dla niepełnosprawnych dzieci i starania o jego zapewnienie powinny być uzależnione od opinii bliżej nieokreślonych ekspertów. Dodał również, że jest przeciwny jakimkolwiek zmianom obecnego prawa aborcyjnego w Polsce.

To bulwersujące twierdzenie jest dyskryminujące i niezgodne tak z niezbywalnym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka, niezależnie od jego stanu zdrowia, jak i z powszechnym nauczaniem o godności życia każdego człowieka głoszonym przez Kościół Katolicki, do którego o. Gużyński przynależy. Ponadto, o. Paweł Gużyński krytykuje i odwodzi od inicjatyw działających na rzecz uratowania nienarodzonych chorych dzieci od zabijania, m. in. od tegorocznej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Poglądy dyskryminujące osoby niepełnosprawne są gorszące i upokarzające, szczególnie zaś wprowadzają zamęt, gdy padają z ust człowieka mającego być autorytetem w nauczaniu o moralności. Apeluję zatem o wydanie zakazu publicznych wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  14.245
 
14.245 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.