Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Pytania o in vitro w Polsce

 

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

050.000
  40.736
 
40.736 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie opinię publiczną głęboko poruszyła sprawa odmowy aborcji u kobiety, której dziecko poczęte metodą „in vitro”, było bardzo poważnie chore.

Prawda o rozrodzie wspomaganym wciąż nie dociera do opinii publicznej. Ministerstwo zdrowia, kliniki i media nie podają niewygodnych danych. Ośrodki rozrodu wspomaganego nie podejmują opieki okołoporodowej nad kobietami, które poczęły w programie „in vitro”. Nie ponoszą tez odpowiedzialności za zdrowie i życie poczętego w ten sposób dziecka.

Minął rok od wprowadzenia rządowego programu dofinansowania procedur zapłodnienia in vitro. Rząd ogłosił sukces pomimo tego, że u zakwalifikowanych do programu 8685 par, uzyskano 2559 ciąż , ale urodziło się tylko 214 dzieci. Kosztowało to podatników 72,4 mln złotych. Według wstępnych szacunków, program mógł pochłonąć nawet 50 – 60 tys. ludzkich istnień. Ma być jednak kontynuowany. Minister Zdrowia deklaruje także wprowadzenie do konsultacji społecznych nowy projekt ustawy o „in vitro”.

W tej sytuacji wnosimy o jak najszybsze wprowadzenie kontroli oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków stosujących w Polsce metody „in vitro” oraz o:

1. Poinformowanie opinii publicznej, ile dzieci  w Polsce poczętych ”in vitro” zostaje abortowanych z powodu wykrytych podczas badań prenatalnych wad płodu, a ile rodzi się chorych.

2. Pełny dostęp do informacji, co się robi z tzw. nadliczbowymi embrionami oraz czy stosowana jest selekcja i według jakich kryteriów.

3. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez ośrodki wspomaganej prokreacji pełnej opieki okołoporodowej nad swoimi pacjentkami i ich dziećmi oraz dalsze monitorowanie ich zdrowia.

4. Zobowiązanie ośrodków stosujących zapłodnienie pozaustrojowe do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentki oraz jej dziecka w przypadku wystąpienia powikłań lub wad rozwojowych.

5. Poinformowanie społeczeństwa, jakie koszty leczenia chorych dzieci z programu „in vitro” ponosi NFZ, czyli wszyscy podatnicy.

Wniosek razem z podpisami osób wspierających zostanie złożony do:

Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa

Prezesa Naczelnej Macieja Hamankiewicza

 

Bardzo prosimy o poparcie!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Sz. P.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

WNIOSEK O WPROWADZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OŚRODKÓW ROZRODU WSPOMAGANEGO ZA ZDROWIE SWOICH PACJENTEK I ICH POCZĘTYCH DZIECI ORAZ SPECJALISTYCZNEGO DOZORU MEDYCZNEGO ICH DZIAŁAŃ

W związku z poruszającą i głośną sprawą odmowy aborcji u kobiety, której dziecko poczęte metodą „in vitro”, było bardzo poważnie chore, wnosimy o wprowadzenie kontroli oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków stosujących w Polsce metody rozrodu wspomaganego.

Należy mieć na uwadze, że metoda ta jest bardzo skomplikowana i powoduje znacznie częstsze występowanie wad genetycznych i rozwojowych u dzieci poczętych „in vitro”, niż u dzieci poczętych naturalnie, co potwierdzają liczne zagraniczne badania naukowe.

W związku z powyższym wnosimy również o:

1. Poinformowanie opinii publicznej, ile dzieci w Polsce poczętych ”in vitro” zostaje abortowanych z powodu wykrytych podczas badań prenatalnych wad płodu, a ile rodzi się chorych.

2. Pełny dostęp do informacji, co się robi z tzw. nadliczbowymi embrionami oraz czy stosowana jest selekcja i według jakich kryteriów.

3. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez ośrodki wspomaganej prokreacji pełnej opieki okołoporodowej nad swoimi pacjentkami i ich dziećmi oraz dalsze monitorowanie ich zdrowia.

4. Zobowiązanie ośrodków stosujących zapłodnienie pozaustrojowe do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentki oraz jej dziecka w przypadku wystąpienia powikłań lub wad rozwojowych.

5. Poinformowanie społeczeństwa, jakie koszty leczenia chorych dzieci z programu „in vitro” ponosi NFZ, czyli wszyscy podatnicy.

6. Powstrzymanie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia ośrodków zapłodnienia pozaustrojowego oraz refundacji leków stosowanych w tzw. terapii rozrodu, zwłaszcza w kontekście gwałtownej podwyżki cen leków stosowanych m. in. w chemioterapii.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  40.736
 
40.736 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.