O sprzeciw Polski wobec aborcji i seksualizacji dzieci na forum ONZ #CSW62