OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

Petition to: Delegations at the Commission on the Status of Women

 

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

0200.000
  132.117
 
132.117 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

193 členských štátov OSN pred pár dňami vyslalo svoje delegácie, aby sa v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 13. do 24.marca zúčastnili na šesťdesiatom prvom zasadnutí Komisie o postavení žien.

Hlavný dôraz by mala Komisia klásť na nájdenie riešení na odstránenie chudoby a hladu, zlepšenie zdravotníctva a školstva, produkciu čistej vody. Toto všetko sú totiž oblasti, ktoré je potrebné s najvyššou prioritou vyriešiť, aby sa život žien a dievčat v menej rozvinutých krajinách zlepšil.

Ale...

Koalícia národov, sa snaží túto dôležitú konferenciu zneužiť na to, aby presadili svoju agendu: aby sa peniaze daňových poplatníkov v ešte väčšej miere využívali na potraty, bezplatnú antikoncepciu, komplexnú sexuálnu výchovu, a aby sa sexuálna orientácia a rodová identita považovali za ľudské práva.

Tieto návrhy podporuje komplet celá Europska Únia, a teda, žiaľ, aj Slovensko!

Podľa našich informácii slovenskú delegáciu oficiálne zastupuje p. Peter Šelepec, na sprievodnom podujatí v rámci zasadnutia tejto Komisie bude Ministerstvo zahraničných vecí SR zastupovať p. Oľga Pietruchová. 

CitizenGO tam má svoje oficiálne zastúpenie, aby čelilo všetkým zvráteným agendám, ktoré ohrozujú toto šesťdesiate prvé zasadnutie Komisie o postavení žien v Organizácii Spojených národov.

Môžete Vás poprosiť o podporu, aby náš hlas na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien znel s čo najväčšou silou?

Ak áno, podpíšte, prosím, petíciu adresovanú Vašej delegácii OSN, ktorá sa zúčastní Komisie pre postavenie žien, ktorá požaduje, aby odstránené požiadavky škodlivej agendy ako podporuja potratov, pre mladistvé dievčatá dokonca bez potreby súhlasu rodičov.

Namiesto toho, požadujeme, aby boli podporované riešenie, ktoré ženy a dievčatá v mnohých národoch nevyhnutne potrebujú: výživu, čistú vodu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.

Súvisiace zdroje:

https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortio...

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un...

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-...

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
CitizenGO bude chrániť vaše súkromie a bude vás priebežne informovať o tejto kampani a podobných iniciatívach.

Nepodporujeme potraty a sexualizáciu detí

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vás požiadať, aby ste na 61. zasadnutí Komisie pre postavenie žien OSN podporovali iniciatívy zamerané na vzdelanie, sprístupnenie pitnej vody, odstránenie hladu a chudoby a zdravotnú starostlivosť pre všetky ženy a dievčatá.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste zo záverečnej správy odstránili všetky odkazy na potraty, gender idenditu a liberálnu sexuálnu výchovu (pre deti od útleho veku), nakoľko tieto úpravy stoja v príkrom rozpore s potrebami a záujmami dievčat a žien. 

Ženy a dievčatá zo všetkých krajín sveta Vám budú vďačné!

S pozdravom,
[Vaše meno]

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  132.117
 
132.117 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.