Teken de Petitie: Weersta de oprichting van een “Internationale Veilige Abortus Dag” in de VN

Petitie aan: Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon

 

Teken de Petitie: Weersta de oprichting van een “Internationale Veilige Abortus Dag” in de VN

Gewonnen!

Teken de Petitie: Weersta de oprichting van een “Internationale Veilige Abortus Dag” in de VN

0200.000
  141.162
 
141.162 haben unterzeichnet. Lassen Sie uns 200.000 erreichen!

De internationale pro-abortus groep in de Verenigde Naties, wil 28 september a.s. tot "Internationale Veilige Abortus Dag" uitroepen. Sluit u bij ons aan, zodat wij samen onze verontwaardiging over dit plan kunnen uiten.

 Een paar weken geleden heeft een coalitie van 430 pro-abortus groepen een brief gestuurd aan de Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, alsmede aan de hoofden van UN Women, het Ontwikkelingsprogramma van de VN, de World Health Organization, het Population Fund en het Children's Fund van de VN, UNAIDS, en de UNESCO, met het verzoek voor de oprichting van de beruchte dag ‘in wording’.

Volgens de brief, werd 28 september uitgeroepen tot een internationale actiedag voor de decriminalisering (=opheffing) van abortus in 1990 door de zogenaamde beweging voor gezondheid van vrouwen, en het wordt sindsdien jaarlijks "gevierd".

Eens te meer gebruiken de abortus lobbyisten eufemistische uitdrukkingen om hun agenda op te dringen. Maar we weten dat geen enkele abortus veilig is, want er is altijd wel iemand die wordt gedood. In 100% van de abortussen, sterft een onschuldige baby en in een aantal gevallen verliest de moeder ook haar leven.

De brief van de lobbyisten beargumenteert het volgende: "Wij zijn geen criminelen. Geen enkele van ons zou moeten worden vervolgd voor iets dat een feit is dat ze een vrouw benadelen. Veilige abortus is een essentiële zorg voor de gezondheid van vrouwen."

Hun doel is duidelijk: aandringen op de legalisatie van abortus in landen waar het nog steeds illegaal is en een "dag" uit te roepen die zal worden gebruikt om te lobbyen voor publieke middelen om pro-abortus propaganda te maken.

De abortus lobbyisten hebben zich verenigd en nu moeten wij ons verenigen om een luider stem pro-LEVEN te vormen.

We moeten een duidelijk signaal afgeven aan de VN: er bestaat geen veilige abortus en om het doden van onschuldige mensen te vieren gaat in tegen het meest fundamentele mensenrecht: het RECHT op LEVEN.

Wanneer u deze petitie ondertekent, zal uw bericht rechtstreeks naar de Secretaris Ban Ki-Moon gaan. Gelieve u bij ons en duizenden anderen te voegen om hem te vragen dit verschrikkelijke voorstel te weigeren.

Meer Informatie:

https://www.lifesitenews.com/news/group-seeks-un-blessing-for-its-worldw...

0200.000
  141.162
 
141.162 haben unterzeichnet. Lassen Sie uns 200.000 erreichen!

Unterzeichnung abschließen

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
PLZ
Bitte wählen Sie eine Option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Weersta het instellen van een “Internationale Veilige Abortus Dag”

Geachte VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon,

Wij, de ondergetekenden, zijn ons ervan bewust dat een coalitie van pro-abortus groepen onlangs een brief naar de Verenigde Naties heeft gestuurd met het verzoek een "Internationale Veilige Abortus Dag" in te stellen. We schrijven u om ons bezwaar tegen dit plan te uiten. Een "Internationale Veilige Abortus Dag" mag niet worden vastgesteld bij de VN.

Uit de praktijk is namelijk gebleken dat er geen ‘veilige abortus’ bestaat. In elke 'succesvolle' procedure is tenminste een persoon gedood: de ongeboren baby in de baarmoeder. Pro-abortus NGO's in de VN willen door deze "feestdag" in te stellen, op een eufemistische manier proberen de realiteit van abortus te verbloemen.

We verzetten ons tegen abortus in het algemeen, maar we hopen dat zelfs als jijzelf pro-abortus bent, je zal erkennen dat de VN-lidstaten een breed scala van wetten hebben en gebruiken met betrekking tot deze praktijk. Pro-life landen moeten worden gerespecteerd en ondersteund door de VN. De oprichting van een pro-abortus dag bij de VN zou zowel respectloos zijn, als verdeeldheid zaaien.

[Ihr Name]

Weersta het instellen van een “Internationale Veilige Abortus Dag”

Geachte VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon,

Wij, de ondergetekenden, zijn ons ervan bewust dat een coalitie van pro-abortus groepen onlangs een brief naar de Verenigde Naties heeft gestuurd met het verzoek een "Internationale Veilige Abortus Dag" in te stellen. We schrijven u om ons bezwaar tegen dit plan te uiten. Een "Internationale Veilige Abortus Dag" mag niet worden vastgesteld bij de VN.

Uit de praktijk is namelijk gebleken dat er geen ‘veilige abortus’ bestaat. In elke 'succesvolle' procedure is tenminste een persoon gedood: de ongeboren baby in de baarmoeder. Pro-abortus NGO's in de VN willen door deze "feestdag" in te stellen, op een eufemistische manier proberen de realiteit van abortus te verbloemen.

We verzetten ons tegen abortus in het algemeen, maar we hopen dat zelfs als jijzelf pro-abortus bent, je zal erkennen dat de VN-lidstaten een breed scala van wetten hebben en gebruiken met betrekking tot deze praktijk. Pro-life landen moeten worden gerespecteerd en ondersteund door de VN. De oprichting van een pro-abortus dag bij de VN zou zowel respectloos zijn, als verdeeldheid zaaien.

[Ihr Name]