Steun de familie Wunderlich in hun strijd voor onderwijsvrijheid

Stop de vervolging van de familie Wunderlich!

 

Steun de familie Wunderlich in hun strijd voor onderwijsvrijheid

0100.000
  52.906
 
52.906 Personen haben bereits unterzeichnet. Helfen Sie bitte mit, 100.000 Unterschriften zu erreichen.

Steun de familie Wunderlich in hun strijd voor onderwijsvrijheid

Wat zou jij doen, als je kinderen je werden afgenomen, omdat de overheid het niet eens is met de manier waarop je hen wilt onderwijzen en opvoeden? In 2013 overkwam dit Dirk en Petra Wunderlich, die wakker werden omdat de Duitse politie en maatschappelijk werkers voor de deur stonden om hun kinderen mee te nemen.

Waarom? Dirk en Petra hadden gekozen voor thuisonderwijs. Helaas is dit in Duitsland verboden, terwijl het in de meeste andere Europese landen wel is toegestaan als ouders de traditionele rol van onderwijzer van de eigen kinderen op zich willen nemen.

Dirk en Petra waren dus schuldig aan het zelf de volledige verantwoording willen dragen voor de opvoeding van hun kinderen. Hun gezinsleven werd grof onderbroken en de familie uit elkaar gerukt, omdat ze als praktiserende christenen besloten een grotere rol te spelen in de ontwikkeling van hun kinderen.

Het Duitse verbod op thuisonderwijs stamt uit 1919 en laat zien hoe het land reageerde op een nationalistische oorlog. Duitsland heeft sindsdien meerdere internationale mensenrechtenverdragen ondertekend. En toch wil het ouders niet toestaan om zelf basale besluiten te nemen over het onderwijs van hun kinderen.

Het gezin heeft de zaak voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gebracht om recht te zoeken en hun ouderrechten gerespecteerd te zien. Helaas heeft de vijfde sectie van het Hof gewezen dat het recht van de Wunderlichs op een gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, niet was aangetast.

Robert Clarke, directeur European Advocacy van ADF International en juridisch adviseur van de familie, reageert dat de uitspraak “…het recht van ouders uit heel Europa miskent om hun kinderen op te voeden zonder buitenproportionele inmenging van de staat. Petra en Dirk Wunderlich wilden enkel hun kinderen onderwijzen in overeenstemming met hun eigen opvattingen en besloten dat de huiselijke omgeving daarvoor de beste plaats zou zijn. Kinderen verdienen zulke liefdevolle zorg van hun ouders.”

Ondanks de negatieve uitspraak erkende het Hof dat de handelingen van de Duitse autoriteiten, toen zij de kinderen van Petra en Dirk wegnamen, achteraf gezien ‘misplaatst’ zouden kunnen zijn geweest. Het gezin rest nu alleen nog de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een hoger beroep dan dat is niet mogelijk.
 

Schending van het recht op gezinsleven

 “Het is een zeer teleurstellende dag voor ons gezin en voor vele gezinnen die hierdoor worden geraakt in Duitsland. Na jaren van juridische strijd is dit extreem frustrerend voor ons en onze kinderen. Het maakt ons boos dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het onrecht dat wij hebben geleden door de Duitse autoriteiten niet erkent”, zei vader Dirk Wunderlich.

Het is belangrijk dat we de Duitse regering laten zien dat we het niet eens zijn met het inperken van het basale recht van ouders om hun eigen kinderen te onderwijzen en de opvoeding in eigen hand te houden.

Een paar weken na de uitspraak van het Europese Hof ontving het gezin een brief van een Duits hof, dat opnieuw hun voogdij over de kinderen aanvocht. We mogen de Wunderlichs nu niet in de steek laten. We moeten naast hen staan.

Hun zaak heeft al een debat op gang gebracht over de vraag of de Duitse onderwijswetten niet gedateerd zijn en herzien moeten worden.
 

We moedigen iedereen aan om deze petitie te tekenen, ter verdediging van de familie Wunderlich en de kinderen die graag thuisonderwijs willen ontvangen. We vragen de Duitse overheid om het recht van ouders te respecteren om de opvoeding en het onderricht van hun kinderen zelf in de hand te houden.

+ E-Mail/Mitteilung an:

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
PLZ
Bitte wählen Sie eine Option:

Onderwijsvrijheid voor de familie Wunderlich!

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, roepen de Duitse regering op, het recht van de familie Wunderlich op hun gezinsleven en op onderwijsvrijheid ernstig te nemen en te beschermen.
 
In 2013 werden de vier kinderen van het gezin Wunderlich onder dwang weggehaald bij hun liefhebbende ouders. Meer dan dertig politieagenten en maatschappelijk werkers vielen de woning binnen en namen de kinderen in beslag namens de staat. Ze werden onderworpen aan rigoureuze onderzoeken en mochten pas na drie weken weer terug naar huis. De aanleiding was dat de ouders besloten hadden hun kinderen thuisonderwijs te geven en hen volgens de eigen overtuiging op te voeden.
 
Hoewel thuisonderwijs in Duitsland verboden is, heeft het land verschillende verdragen ondertekend op het gebied van mensenrechten, volgens welke de rechten van ouders om hun eigen kinderen op te voeden beschermd moeten worden ((bijvoorbeeld Art. 13 ICESCR, Art. 2, Protocol 1 EHRM, Art. 18 ICCPR).
 
En toch riskeren ouders die hun vrijheid uitoefenen in Duitsland hun kinderen te verliezen. Dit overkwam Petra en Dirk Wunderlich, die er sindsdien voor hebben gekozen om dit aan te vechten voor zowel Duitse als internationale gerechtshoven.
 
In januari besloot de vijfde sectie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de rechten van de familie Wunderlich niet waren aangetast, toen de Duitse autoriteiten hun woning bestormden in 2013. Het gezin wil dit nu aanvechten en hun zaak voor de Grote Kamer van het Europese Hof brengen. De beslissing die hier genomen wordt, zal gevolgen hebben voor ouders in alle landen van Europa.
 
Onlangs zijn Petra en Dirk Wunderlich opnieuw bedreigt met het verliezen van de voogdij over hun kinderen. Dit ondanks het feit dat zowel de Duitse gerechtshoven als het Europese Hof hebben erkend dat de kinderen niet in hun welzijn of ontwikkeling geschaad zijn door het thuisonderwijs.
 
Daarom roepen we de Duitse regering op om het grondrecht op een privéleven als gezin en tevens de onderwijsvrijheid van de familie Wunderlich te respecteren, door de ouders hun eigen kinderen te laten onderwijzen. We roepen op om de vervolging van dit gezin te stoppen.

[Ihr Name]

Steun de familie Wunderlich in hun strijd voor onderwijsvrijheid

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

0100.000
  52.906
 
52.906 Personen haben bereits unterzeichnet. Helfen Sie bitte mit, 100.000 Unterschriften zu erreichen.