O lekcje religii w "Szkole z TVP"

Dlaczego TVP emituje lekcje ze wszystkich przedmiotów poza jednym - religią?

 

O lekcje religii w "Szkole z TVP"

010,000
  9,292
 
9,292 people have signed. Help us reach 10,000 signatures.

O lekcje religii w "Szkole z TVP"

Od ponad dwóch miesięcy z powodu koronawirusa, szkoły są zamknięte, a dzieci uczą się w systemie zdalnym.

Telewizja Publiczna uruchomiła pasmo „Szkoła z TVP, które ma być pomocą dla dzieci i rodziców, szczególnie tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na lekcje online.

Inicjatywa jest ze wszech miar godna pochwały. Jest jednak pewien problem. W paśmie emitowane są lekcje ze wszystkich przedmiotów poza jednym - religią.

Jest czymś trudnym do zrozumienia, że, w Polsce gdzie blisko 90% uczniów uczęszcza na katechezę, publiczna telewizja TVP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisja Wychowania Katechetycznego przy Konferencji Episkopatu nie dostrzegły w porę, że lekcje religii również powinny znaleźć się w paśmie „Szkoła z TVP”.

Prosimy o podpisanie petycji do wszystkich trzech instytucji o pilne uzupełnienie programu pasma szkolnego w TVP o nauczanie religii.

Katolicy nie mogą być przez władze publiczne traktowani z mniejszą uwagą niż inni obywatele.

Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dlaczego lekcje religii nie mogą być realizowane w formie telewizyjnej.

TVP ma przecież wypełniać misję publiczną, a edukacja, w tym wychowanie w wartościach chrześcijańskich, jest jednym z obszarów gdzie owa misja powinna się realizować.

Jest czymś głęboko zasmucającym, że w tym trudnym dla wszystkich czasie obostrzeń związanych z koronawirusem to właśnie nauka religii stała się przedmiotem niedociągnięć ze strony nadawcy publicznego jakim jest TVP

Chcemy wezwać TVP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Konferencję Episkopatu Polski do pilnego naprawienia tego błędu i emisję lekcji religii w telewizji publicznej.

Ufamy, że brak akurat tego przedmiotu w polskiej telewizji to skutek prostego niedopatrzenia i braku uzgodnień między poszczególnymi decydentami.

Tym bardziej jednak uważamy, że naprawienie tego rodzaju błędu powinno być natychmiastowe.

Mamy w Polsce wielu zdolnych katechetów, którzy są w stanie podołać temu zadaniu. Telewizja Publiczna ma niemałe doświadczenie w produkcji treści religijnych, stąd nie powinno być najmniejszego problemu z przygotowaniem odpowiednich do wieku uczniów materiałów edukacyjnych.

Jeszcze raz bardzo prosimy o podpis pod petycją o uruchomienie lekcji religii w TVP.

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

O lekcje religii w TVP

Jego Eminencja Abp Stanisław Gądecki - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Sz.P. Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej

Sz. P. Maciej Łopiński - p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A.

 

Brak lekcji religii w paśmie „Szkoła z TVP”, którego rolą jest wspomaganie edukacji dzieci w warunkach ograniczeń związanych z epidemią jest dla mnie niezrozumiałym zaniedbaniem.

Trudno uwierzyć, że w Polsce gdzie prawie 90% uczniów uczęszcza na katechezę mogło dojść do jej pominięcia podczas układania programu lekcji telewizyjnych.

Telewizja publiczna jest dobrem wszystkich obywateli i jest utrzymywana z ich podatków stąd wszyscy mamy prawo oczekiwać, by tak wybiórcze potraktowanie obwiązującej podstawy programowej nie miało nigdy miejsca.

Wierząc, że stało się to wyłącznie w wyniku swoistego rodzaju zaniedbania, a nie celowego działania oczekuję jak najszybszego uzupełnienia programu o naukę religii.

[Your Name]

O lekcje religii w "Szkole z TVP"

Sign this petition now!

010,000
  9,292
 
9,292 people have signed. Help us reach 10,000 signatures.