Nie potratom v OSN

Petícia adresovaná OSN

 

Nie potratom v OSN

01,000,000
  524,719
 
524,719 people have signed. Help us reach 1,000,000 signatures.

Nie potratom v OSN

OSN pod rúškom koronakrízy tlačí na svoje členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že po zdravotnej starostlivosti a potravinovej bezpečnosti budú svojim občanom garantovať aj neobmedzené poskytovanie potratov. 

A to napriek tomu, že potraty nemajú absolútne žiadny pozitívny vplyv na zlepšenie pandemickej situácie a sú v príkrom rozpore s požiadavkou záchrany životov, ktorá by pre OSN malo byť najmä v súčasnosti prioritou číslo jedna. 

Takto zneužívať korona-pandémiu na presadzovanie potratov je neprípustné!

Podpíšte našu petíciu predsedníctvu Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN a požiadajte ich, aby prestali používať krízu COVID-19 na vnucovanie potratov.

Organizácia Spojených národov teraz urýchlene zvoláva členov svojej Komisie pre populáciu a rozvoj (CPD) na online stretnutie, ktoré začne v piatok 29. mája 2020. 

Cieľom rokovaní je nastavenie medzinárodnej finančnej pomoci v reakcii na pandémiu COVID-19, a žiaľ, financovanie potratov je jednou z najvyšších priorít.

Dokument, o ktorom sa bude rokovať má názov „Návrh Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19“ a vyvoláva dojem, že sa OSN snaží financovať medzinárodnú pomoc pre tie najdôležitejšie ľudské potreby. 

Avšak Vyhlásenie absurdne požaduje aj univerzálny celosvetový prístup k potratom. 

Píše sa v ňom: 

My, zástupcovia vlád, pri príležitosti 53. zasadnutia Komisie pre populáciu a rozvoj, sa v čase bezprecedentnej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusov 2019 (COVID-19)... (15) zaväzujeme do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k službám zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane plánovaného rodičovstva, informácií a vzdelávania..."

Týmto diplomatickým a eufemistickým jazykom sa usilujú pretlačiť potraty medzi základné potreby ako je výživa, zdravotná starostlivosť, potravinová bezpečnosť, prístrešie a hygiena.

Použitie pandémie COVID-19 ako ospravedlnenie nátlaku na vlády, aby zmenili svoje zákony na ochranu života, je urážkou suverenity členských štátov pri určovaní vlastných vnútroštátnych politík v oblasti ochrany života.

Nedovoľme takúto eróziu suverenity členských štátov, nedovoľme OSN, aby prekračovala svoje právomoci a diktovala si podmienky v rozpore s národnými legislatívami. 

Pomôžte nám žiadať Organizáciu Spojených národov, aby prestala svojim členským štátom vnucovať potraty. Podpíšte túto petíciu do 29. mája. Váš podpis doručíme emailom priamo predsedníctvu Komisie pre populáciu a rozvoj OSN.

-

Bližšie informácie:

OSN zneužíva COVID-19 na vnucovanie potratov: 

https://www.dailysignal.com/2020/05/26/the-un-is-using-covid-19-to-push-abortion-the-us-is-rightly-pushing-back/

Návrh Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19

https://go.citizengo.org/rs/907-ODY-051/images/UN CPD53 Zero Draft Declaration.pdf+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

NIE potratom

Vážené predsednícto Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN,

žiadame Vás, aby ste nezneužívali krízu COVID-19 na vnucovanie potratov členským štátom.

Právo na potrat neexistuje.

Vypustite z Návrhu Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odsek 15.

[Your Name]

Nie potratom v OSN

Sign this petition now!

01,000,000
  524,719
 
524,719 people have signed. Help us reach 1,000,000 signatures.