Schrijfactie: Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het Vlaamse kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

Schrijf ook naar de Vlaamse ministers Crevits en Vandeurzen om te vragen het pakket ‘vroegseksualisering’ op deze manier uitgewerkt voor kleuters niet goed te keuren

 

Schrijfactie: Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het Vlaamse kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

Schrijfactie: Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het Vlaamse kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

05,000
  2,170
 
2,170 have signed. Let's get to 5,000!

Sensoa heeft een pakket ‘vroegseksualisering’ voor kleuters uitgewerkt in hun werkboek, hoofdstuk 2, ‘k Zag twee beren’.

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over de liberale ideologie die aan onze kleuters van jongs af aan wordt doorgegeven. Het is niet de taak van de Staat om een gekleurd waardenkader bij te brengen. We vragen aan Minister van Onderwijs Crevits dat, ofwel de ouders meer inspraak krijgen, ofwel de Relationele en Seksuele Voorlichting (RSV) thuis gebeurt volgens eigen ideologische overtuiging. We vragen aan Minister van Welzijn Vandeurzen om Sensoa niet meer te subsidiëren met het Vlaams overheidsgeld.

Sensoa doet zich voor als expertisecentrum op gebied van RSV in de schoot van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), dekt zich onder noemer van wetenschap en het vrijheid- en gelijkheidbeginsel, maar staat voor een uitgesproken agressief liberale ideologie.

Sensoa stelt dat elk kind recht heeft op vrijheid en geluk en op individuele keuzes in verband met zijn of haar seksualiteit. De vroegere geboden en verboden zouden dit verhinderd hebben. Het kind heeft ruimte en informatie nodig, meent Sensoa. De diversiteit van het seksleven moet het kind leren ontdekken. Hierbij wordt de ‘hoeksteen van vrijheid’ de basis om het kind te stimuleren elke seksuele prikkel te leren herkennen en ontwikkelen… Men maakt echter een seksualiteit die nog slapende is, vroegtijdig wakker.

Door van jongs af aan heel expliciet de lichaamsdelen te benoemen op naakt getekende lichamen wil men de schaamtegrens doorbreken en de erotische interesse wekken. Sensoa promoot masturbatie reeds bij jonge kinderen. Het goed aanvoelen van het lichaam staat hoog op de agenda. Door de gendertheorie reeds van jongs af aan bij te brengen, ervan uitgaande dat het geslacht cultureel bepaald is en ieder zijn geslacht zelf moet kiezen, schept men onnodig verwarring over eigen identiteit.

Verder weten we dat Sensoa ervoor ijvert dat tieners die geslachtsrijp zijn ook geslachtsverkeer mogen hebben. Ze willen reeds groen licht aan 14 jaar! Aan kinderen van 13 jaar wordt gesproken over vaginale, anale en orale seks. Alle seks is normaal. Het plezier van seks wordt aan onze jongeren bijgebracht. Over hun relationele verantwoordelijkheid wordt niet gesproken.

Deze marketingmethode voor vroeg-seksualisering om zogezegd kleuters meer weerbaar te maken werkt eerder grensoverschrijdend gedrag in de hand. Kleuters bijbrengen dat de intieme geslachtsdelen privé zijn en dat men die niet moet delen met derden lijkt ons in die ontwikkelingsfase voldoende.

Ouders reageren, betogen, in andere landen. Deze video toont hoe het in Duitsland verloopt. Reageren jullie ook zodat we deze liberale agenda kunnen stoppen? Wanneer u de vakjes invult en verstuurt dan ontvangen de Ministers de standaardbrief met uw persoonlijk toegevoegde opinie. Laten we hen overrompelen met vele mails, zo kunnen we een duidelijk signaal geven aan de politiek.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

05,000
  2,170
 
2,170 have signed. Let's get to 5,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

Beste minister van Onderwijs Crevits,
Beste minister van Welzijn Vandeurzen,

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over het vroeg-seksualiseringsprogramma voor kleuters uitgewerkt door Sensoa in hun werkboek ’k Zag twee beren’.

Beste minister van Onderwijs Hilde Crevits, wij, bezorgde ouders, vragen u om het pakket ‘vroeg-seksualisering’ van ‘k Zag twee beren’, op deze manier uitgewerkt voor kleuters, niet goed te keuren omdat het niet beantwoordt aan de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs. Sensoa voegt haar eigen betwistbare ontwikkelingsdoelen en eigen verwerking hieraan toe. We vragen u om dit pakket vroeg-seksualisering voor te leggen aan een tegenexpertise en Sensoa niet als de enige experten blindelings te vertrouwen. Er is trouwens geen wetenschappelijke consensus over dit gevoelige thema.

Wij vragen om meer inspraak in deze materie als ouders, die ook ervaringsdeskundigen zijn. We vragen dat we de vrijheid mogen hebben om onze kinderen al dan niet te laten deelnemen aan deze lessen. De eindverantwoordelijkheid van de (seksuele) opvoeding ligt tenslotte bij de ouders.

Beste minister van Welzijn Vandeurzen, U hebt het convenant met Sensoa verlengd tot 2020. Moet het monopolie van de subsidiëring niet dringend doorbroken worden? Moeten andere organisaties die inspelen op deze problematiek van het verantwoord ethisch en relationeel omgaan met seksualiteit, niet eveneens voor subsidiëring in aanmerking komen? Zo kan men een beroep doen op verschillende organisaties met een andere insteek, maar die zich binnen het wettelijk kader situeren. 

Hopelijk deelt u onze zorg. Graag willen we met u in overleg gaan om te zien wat mogelijk is.

Hartelijk dank bij voorbaat,

[Your Name]

Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

Beste minister van Onderwijs Crevits,
Beste minister van Welzijn Vandeurzen,

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over het vroeg-seksualiseringsprogramma voor kleuters uitgewerkt door Sensoa in hun werkboek ’k Zag twee beren’.

Beste minister van Onderwijs Hilde Crevits, wij, bezorgde ouders, vragen u om het pakket ‘vroeg-seksualisering’ van ‘k Zag twee beren’, op deze manier uitgewerkt voor kleuters, niet goed te keuren omdat het niet beantwoordt aan de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs. Sensoa voegt haar eigen betwistbare ontwikkelingsdoelen en eigen verwerking hieraan toe. We vragen u om dit pakket vroeg-seksualisering voor te leggen aan een tegenexpertise en Sensoa niet als de enige experten blindelings te vertrouwen. Er is trouwens geen wetenschappelijke consensus over dit gevoelige thema.

Wij vragen om meer inspraak in deze materie als ouders, die ook ervaringsdeskundigen zijn. We vragen dat we de vrijheid mogen hebben om onze kinderen al dan niet te laten deelnemen aan deze lessen. De eindverantwoordelijkheid van de (seksuele) opvoeding ligt tenslotte bij de ouders.

Beste minister van Welzijn Vandeurzen, U hebt het convenant met Sensoa verlengd tot 2020. Moet het monopolie van de subsidiëring niet dringend doorbroken worden? Moeten andere organisaties die inspelen op deze problematiek van het verantwoord ethisch en relationeel omgaan met seksualiteit, niet eveneens voor subsidiëring in aanmerking komen? Zo kan men een beroep doen op verschillende organisaties met een andere insteek, maar die zich binnen het wettelijk kader situeren. 

Hopelijk deelt u onze zorg. Graag willen we met u in overleg gaan om te zien wat mogelijk is.

Hartelijk dank bij voorbaat,

[Your Name]