Stop seksualizacji dzieci w Łodzi!

Adresat/Adresaci petycji: Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

 

Stop seksualizacji dzieci w Łodzi!

Stop seksualizacji dzieci w Łodzi!

020,000
  18,165
 
18,165 have signed. Let's get to 20,000!

Łódź jest miastem, w którym samorząd od lat zleca realizowanie w szkołach programu pod karkołomną nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”. Realizator tego zadania jest wyłaniany w konkursie, jednak nikt nie ma wątpliwości, że cały ten program został stworzony po to, żeby indoktrynować i seksualizować młodzież. Dziwnym trafem do warunków konkursu pasuje tylko program genderowej Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK i… żaden inny!
Cztery lata temu odnieśliśmy połowiczny sukces. Udało się przekonać władze miasta do zmiany warunków konkursu tak, żeby ofertę mogły złożyć również inne podmioty. Do konkursu przystąpił Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ze swoim – naprawdę skutecznym! – programem profilaktyki zachowań faktycznie ryzykownych, do których należy m.in. zbyt wczesna inicjacja seksualna młodzieży. Program „Archipelag Skarbów” podbił nawet serca urzędników, został oceniony zdecydowanie wyżej niż seksualizujące działania fundacji SPUNK i przez kolejne lata wygrywał większość środków finansowych, dostępnych w ramach konkursu.
Niestety, w tym roku Miasto postanowiło wyeliminować konkurencję. Warunki konkursu zostały zmienione i obecne kryteria znowu wykluczają „Archipelag Skarbów”. Co więcej, kryteriów tych znowu nie spełnia żaden sprawdzony program. Jest to celowe działanie, ponieważ w całej Polsce nie ma organizacji, której program mógłby startować na łódzkich warunkach – oczywiście prócz seksedukatorów, promujących permisywną edukację seksualną, przekazujących nierzetelną wiedzę o płodności, ośmieszających czystość przedmałżeńską, infantylizujących ciążę etc.
Po interwencji łódzkich organizacji prorodzinnych Miasto przedłużyło termin składania ofert w konkursie, dając rzekomo "szansę" na przygotowanie alternatywnej oferty. Jednak każdy rozsądny człowiek wie, że przygotowanie programu profilaktycznego dla dzieci powinno trwać kilka lat, aby program ten mógł zostać przetestowany i zweryfikowany, aby mógł uzyskać uczciwe recenzje i rekomendacje! Poza tym przez dwa tygodnie, mimo próśb o spotkanie, żaden z urzędników nie znalazł czasu dla nas, zamknięcie na dialog stało się jedyną odpowiedzią.
Tak wyglądają LGBTowskie praktyki: eliminowanie innych organizacji, monopolizowanie profilaktyki, wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół „tylnymi drzwiami”. Wczoraj Gdańsk, dzisiaj Warszawa, Łódź, a jutro – być może – także Twoje miasto. Powiedz STOP seksualizacji dzieci! Żądamy uczciwych konkursów i warunków, które uwzględniają naukowe podstawy profilaktyki zachowań naprawdę szkodliwych!

020,000
  18,165
 
18,165 have signed. Let's get to 20,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

jesteśmy oburzeni wykluczeniem możliwości realizacji w szkołach programu „Archipelag Skarbów” w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

Cztery lata temu, po licznych protestach rodziców i wychowawców, dzięki staraniom Komisji Dialogu Społecznego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, warunki konkursu dla organizacji pozarządowych zostały zmienione tak, że w konkursie tym startować mógł znany i ceniony w całej Polsce program „Archipelag Skarbów”, realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Niestety, w tym roku warunki konkursu zostały ponownie zmienione. Obecne kryteria znowu wykluczają „Archipelag Skarbów”. Co więcej, po tegorocznej zmianie niemożliwe jest złożenie jakiejkolwiek oferty profilaktyki pierwszorzędowej, która spełniałaby wymagania konkursowe – taki program w Polsce nie istnieje. Przypuszczamy, że ani Pani Prezydent, ani twórcy konkursu nie oczekują, że ktokolwiek napisze w kilka tygodni jakikolwiek program quasi-profilaktyczny, który przystąpi do konkursu bez rekomendacji!

Osoby odpowiedzialne za konkurs znają specyfikę „Archipelagu Skarbów” i wiedzą, że ten szeroko rekomendowany program realizowany jest w dużych grupach, minimum sześćdziesięcioosobowych. Dlatego zmiana warunków konkursu i wymóg prowadzenia zajęć profilaktycznych w grupach maksymalnie trzydziestoosobowych uważamy za celowe działanie, mające na celu wykluczenie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z możliwości startowania w konkursie.

Obecna sytuacja pokazuje brak szacunku i tolerancji dla programów innych niż permisywna edukacja seksualna. Oburzenie budzi fakt, że w Łodzi faworyzuje się organizacje, które pracują z dziećmi bez wymaganych certyfikatów ośrodków rekomendujących programy profilaktyczne.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania seksualizacji łódzkich dzieci. Jeśli Miasto ma prowadzić jakiekolwiek działania profilaktyczne to oczekujemy, że będą one oparte wyłącznie na rzetelnych, opracowanych naukowo programach, posiadających stosowne rekomendacje ośrodków naukowych, a nie na ideologicznych przesłankach środowisk promujących permisywną edukację seksualną. Tego wymaga elementarna odpowiedzialność i jesteśmy przekonani, że Pani Prezydent nie dopuści do eksperymentowania na łódzkich dzieciach.

[Your Name]

Adresat/Adresaci petycji: Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

jesteśmy oburzeni wykluczeniem możliwości realizacji w szkołach programu „Archipelag Skarbów” w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

Cztery lata temu, po licznych protestach rodziców i wychowawców, dzięki staraniom Komisji Dialogu Społecznego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, warunki konkursu dla organizacji pozarządowych zostały zmienione tak, że w konkursie tym startować mógł znany i ceniony w całej Polsce program „Archipelag Skarbów”, realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Niestety, w tym roku warunki konkursu zostały ponownie zmienione. Obecne kryteria znowu wykluczają „Archipelag Skarbów”. Co więcej, po tegorocznej zmianie niemożliwe jest złożenie jakiejkolwiek oferty profilaktyki pierwszorzędowej, która spełniałaby wymagania konkursowe – taki program w Polsce nie istnieje. Przypuszczamy, że ani Pani Prezydent, ani twórcy konkursu nie oczekują, że ktokolwiek napisze w kilka tygodni jakikolwiek program quasi-profilaktyczny, który przystąpi do konkursu bez rekomendacji!

Osoby odpowiedzialne za konkurs znają specyfikę „Archipelagu Skarbów” i wiedzą, że ten szeroko rekomendowany program realizowany jest w dużych grupach, minimum sześćdziesięcioosobowych. Dlatego zmiana warunków konkursu i wymóg prowadzenia zajęć profilaktycznych w grupach maksymalnie trzydziestoosobowych uważamy za celowe działanie, mające na celu wykluczenie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z możliwości startowania w konkursie.

Obecna sytuacja pokazuje brak szacunku i tolerancji dla programów innych niż permisywna edukacja seksualna. Oburzenie budzi fakt, że w Łodzi faworyzuje się organizacje, które pracują z dziećmi bez wymaganych certyfikatów ośrodków rekomendujących programy profilaktyczne.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania seksualizacji łódzkich dzieci. Jeśli Miasto ma prowadzić jakiekolwiek działania profilaktyczne to oczekujemy, że będą one oparte wyłącznie na rzetelnych, opracowanych naukowo programach, posiadających stosowne rekomendacje ośrodków naukowych, a nie na ideologicznych przesłankach środowisk promujących permisywną edukację seksualną. Tego wymaga elementarna odpowiedzialność i jesteśmy przekonani, że Pani Prezydent nie dopuści do eksperymentowania na łódzkich dzieciach.

[Your Name]