Wymuś na ONZ skuteczną ochronę mniejszości chrześcijańskich

Petycja do Rady Bezpieczeństwa ONZ

 

Wymuś na ONZ skuteczną ochronę mniejszości chrześcijańskich

Wymuś na ONZ skuteczną ochronę mniejszości chrześcijańskich

0200,000
  198,363
 
198,363 have signed. Let's get to 200,000!

We wrześniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. To moment, by zażądać właściwych i skutecznych środków w celu powstrzymania nieracjonalnej nietolerancji i barbarzyństwa tzw. Państwa Islamskiego.

Z naszych informacji wynika, że w Iraku radykalni islamiści popełnili przestępstwa ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych. Ofiarami tych aktów przemocy stały się mniejszości.

W Syrii rząd i organizacje pozarządowe w  nieodpowiedzialny sposób przestały sprawować swoje funkcje i pozwoliły na podobne okrucieństwa.

W Libii grupy stowarzyszone z ISIS zaatakowały mniejszości religijne i zniszczyły świątynie oraz miejsca kultu.

Blisko 420 000 Jazydów zostało przesiedlonych i mieszkają obecnie w obozach dla uchodźców z Kurdystanu, Syrii i Turcji.

Poza tym, setki dziewczynek zostało sprzedanych jako seksualne niewolnice za zaledwie 18 dolarów.

Prawdopodobnie ONZ rozwija plan działania, aby przeciwdziałać skrajnej przemocy i chronić mniejszości religijne. Przypuszcza się, że plan wejdzie w życie we wrześniu tego roku.

Ponadto, sekretarz generalny ONZ planował stworzenie interdyscyplinarnej grupy, aby móc od środka przekazywać wczesne alarmy dotyczące działań sekciarskich. Grupa miałaby składać się z przywódców religijnych i cywilnych oraz przedstawicieli kultury i kręgów akademickich.

Ze strony wspólnoty międzynarodowej również padły zdecydowane deklaracje. 27 marca br. Rada Bezpieczeństwa nawołała do „powstrzymania szaleństwa” po uwidocznieniu, że terroryzm grozi różnorodności kulturowej i religijnej na Bliskim Wschodzie. Sam sekretarz generalny potwierdził na owym spotkaniu:

"Członkowie tej Rady -i wszystkie wpływowe osoby - powinni pomagać ludziom z tego regionu w zachowaniu swojej historycznej różnorodności i dynamizmu. (…) Potępiam w najsurowszych słowach każdą formę prześladowania i pogwałcenia praw do życia i do integralności fizycznej jednostek oraz wspólnot opartą o religię, grupę etniczną, narodowość, rasę  bądź z jakiekolwiek innego powodu."

Nawet Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, Zeid Ra’ad Hussein, przyznał, że Państwo Islamskie jest odrażające.

Teraz nadszedł moment, aby przejść od słów do czynów. Dlatego prosimy Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych o trzy konkretne rzeczy:

- wypracowanie, podjęcie i podtrzymanie konkretnych i jasnych środków w celu ochrony i obrony mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie; zaadaptowanie Planu Działania ogłoszonego na wrzesień przez sekretarza generalnego w obronie praw człowieka i wolności religijnej mniejszości, które stały się celem prawdziwych masakr i przestępstw przeciwko ludzkości popełnionych przez Państwo Islamskie;

-ustalenie i przyjęcie ram prawnych, które zawierałyby sankcje i apelacje do Międzynarodowego Trybunału Karnego;

-zatwierdzenie środków, które powstrzymałyby pomoc finansową i handel bronią na rzecz Państwa Islamskiego i stowarzyszonych z nim grup.

0200,000
  198,363
 
198,363 have signed. Let's get to 200,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Skuteczne środki chroniące mniejszości religijne

Szanowni Członkowie Rady Bezpieczeństwa,

Proszę, by podczas najbliższego spotkania we wrześniu przedsięwzięli Państwo następujące kroki:

-wypracowanie, podjęcie i podtrzymanie konkretnych i jasnych środków w celu ochrony i obrony mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie; zaadaptowanie Planu Działania ogłoszonego na wrzesień przez Sekretarza Generalnego w obronie praw człowieka i wolności religijnej mniejszości, które stały się celem prawdziwych masakr i przestępstw przeciwko ludzkości popełnionych przez Państwo Islamskie.

-ustalenie i przyjęcie ram prawnych, które zawierałyby sankcje i apelacje do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- zatwierdzenie środków, które powstrzymałyby pomoc finansową i handel bronią na rzecz Państwa Islamskiego i stowarzyszonych z nim grup.

[Your Name]

Skuteczne środki chroniące mniejszości religijne

Szanowni Członkowie Rady Bezpieczeństwa,

Proszę, by podczas najbliższego spotkania we wrześniu przedsięwzięli Państwo następujące kroki:

-wypracowanie, podjęcie i podtrzymanie konkretnych i jasnych środków w celu ochrony i obrony mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie; zaadaptowanie Planu Działania ogłoszonego na wrzesień przez Sekretarza Generalnego w obronie praw człowieka i wolności religijnej mniejszości, które stały się celem prawdziwych masakr i przestępstw przeciwko ludzkości popełnionych przez Państwo Islamskie.

-ustalenie i przyjęcie ram prawnych, które zawierałyby sankcje i apelacje do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- zatwierdzenie środków, które powstrzymałyby pomoc finansową i handel bronią na rzecz Państwa Islamskiego i stowarzyszonych z nim grup.

[Your Name]