Aby už v Nemocnici Svätej rodiny nezomrelo žiadne ďalšie (nenarodené) dieťa

Adresát petície: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Starostka Warszawy

 

Aby už v Nemocnici Svätej rodiny nezomrelo žiadne ďalšie (nenarodené) dieťa

Aby už v Nemocnici Svätej rodiny nezomrelo žiadne ďalšie (nenarodené) dieťa

050,000
  46,482
 
46,482 have signed. Let's get to 50,000!

V Nemocnici Svätej rodiny vo Varšave sa po neúspešnom potrate narodilo živé dieťa. Zomrelo o hodinu neskôr v strašnom a neutíchajúcom plači. Personál mu neposkytol žiadnu pomoc.

Podľa zdravotníckeho personálu sa potrat uskutočnil 7. marca tohto roku vo varšavskej Nemocnici sv. Rodiny. Dieťa prežilo prvý pokus o potrat v piatok 4. marca, po tom, čo matka požila potratovú tabletku. Lekári sa následne rozhodli v nedeľu indukovať predčasný pôrod. Po pôrode nechali plačúce dieťa na stole osamote, pričom mu neposkytli žiadnu pomoc, ani mu nepodali žiadne anestetiká na tíšenie bolestí. Po asi hodine dieťa skonalo.

Plač dieťaťa bol pre personál natoľko traumatický, že povedali, že naň nikdy nezabudnú. K incidentu sa priznal jeden z dotknutého zdravotného personálu a kontaktoval jednu z poľských SOS organizácií, ktorá sa zaoberá legálnou ochranou nenarodených detí. Organizáciu žiadal o zachovanie anonymity zo strachu, že stratí prácu ako bývalý riaditeľ nemocnice, ktorý bol pred vyše rokom prepustený, lebo odmietol vykonať potrat. Prípad sa vyšetruje.

V Poľsku po tomto incidente žiadajú úplný zákaz potratov. Ako bezprostredné zamedzenie ďalším potratom však aktivisti požadujú okamžité opätovné dosadenie pro-life človeka na post riaditeľa nemocnice. 

V spomínanom prípade totiž Poliaci vidia aj dôsledok nespravodlivého odvolania bývalého riaditeľa nemocnice Dr. Bogdana Chazana. Dr. Chazan je významný a uznávaný a poľský pro-life gynekológ, ktorého pokutovali a vyhodili z nemocnice po tom, čo sa odmietol podieľať na potrate.  Profesora z nemocnice vyhodili aj napriek tomu, že podľa Okresnej prokuratúry Varšavy a Poľskej komory lekárov nevznikol dôvod na takýto personálny postih. V Poľsku je symbolom boja za výhradu vo svedomí proti povinnosti vykonávať potraty. 

V tejto súvislosti Nadácia Život požaduje, aby starostka Varšavy, Hanna Gronkiewicz-Waltz obnovila prof. Chazana v pozícii riaditeľa Nemocnice Svätej rodiny. Profesor je známy pre svojim bezpodmienečným rešpektovaním práva na život, preto bude jeho návrat zárukou, že sa v nemocnici, ktorej patrónom je práve Svätá rodina, už nebude zabité žiadne dieťa.

Súvisiace zdroje

Szydlová a Kaczynski sú za úplný zákaz interrupcií

Video zo zasadnutia OSN v Ženeve, kde CitizenGO odovdalo petíciu na uznanie genocídy kresťanov v angličtine (link zaslaný v emaili je nefunkčný)


 


050,000
  46,482
 
46,482 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresát petície: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Starostka Warszawy

Vážená pani starostka,

v Nemocnici Svätej rodiny vo Varšave sa 7. marca tohto roku po neúspešnom potrate narodilo živé dieťa. Zomrelo o hodinu neskôr. Zo strany personálu mu nebola poskytnutá žiadnu pomoc.

Tento incident sa stal v dôsledku toho, že ste z pozície riaditeľa nemocnice odvolali prof. Bogdana Chazana. A to aj napriek tomu, že ani Poľská komora lekárov, ani Okresná Prokuratúra vo Varšave nenašla žiadny dôvod na vznesenie obvinenia voči nemu. Profesor Chazan bol pre mnohých pacientov zárukou, že sa s nimi bude zaobchádzať dôstojne, ako s ľuďmi, ktorí majú právo na život a zdravotnú starostlivosť.

Prepustenie profesora Chazana znamenalo, že nemocnica začala vykonávať potraty, alebo jednoducho zabíjať nenarodené deti. A ako ukázal aj vyššie spomenutý prípad, viedlo aj k úmrtiu už narodeného dieťaťa. A to v nemocnici, ktorej patrónom je Svätá rodina. Zodpovednosť padá na vás!

Žiadame vás, aby ste rešpektovali právo na život, dôstojné zaobchádzanie a zdravotnú starostlivosť. A ako záruku nevykonávania ďalších potratov v Nemocnici Svätej rodiny žiadame okamžité znovuvymenovanie prof. Bogdana Chazana do pozície, z ktorej ste ho odvolali.

[Your Name]

Adresát petície: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Starostka Warszawy

Vážená pani starostka,

v Nemocnici Svätej rodiny vo Varšave sa 7. marca tohto roku po neúspešnom potrate narodilo živé dieťa. Zomrelo o hodinu neskôr. Zo strany personálu mu nebola poskytnutá žiadnu pomoc.

Tento incident sa stal v dôsledku toho, že ste z pozície riaditeľa nemocnice odvolali prof. Bogdana Chazana. A to aj napriek tomu, že ani Poľská komora lekárov, ani Okresná Prokuratúra vo Varšave nenašla žiadny dôvod na vznesenie obvinenia voči nemu. Profesor Chazan bol pre mnohých pacientov zárukou, že sa s nimi bude zaobchádzať dôstojne, ako s ľuďmi, ktorí majú právo na život a zdravotnú starostlivosť.

Prepustenie profesora Chazana znamenalo, že nemocnica začala vykonávať potraty, alebo jednoducho zabíjať nenarodené deti. A ako ukázal aj vyššie spomenutý prípad, viedlo aj k úmrtiu už narodeného dieťaťa. A to v nemocnici, ktorej patrónom je Svätá rodina. Zodpovednosť padá na vás!

Žiadame vás, aby ste rešpektovali právo na život, dôstojné zaobchádzanie a zdravotnú starostlivosť. A ako záruku nevykonávania ďalších potratov v Nemocnici Svätej rodiny žiadame okamžité znovuvymenovanie prof. Bogdana Chazana do pozície, z ktorej ste ho odvolali.

[Your Name]