NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

Petycja do MEN w sprawie elementarza

 

NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

victory

NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

0100,000
  56,243
 
56,243 have signed.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało drugą część darmowego „Naszego elementarza” pt. „Zima” (do obejrzenia po kliknięciu tutaj). W rozdziale „Świąteczne zakupy” jest mowa o świętach, jednak skrzętnie pomija się ich prawdziwą tożsamość unikając nazwy „Boże Narodzenie”. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące treści tego podręcznika. Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kulturowego faktu, którego nie można przemilczać. 

Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail na adres, pod którym MEN zbiera uwagi i opinie dot. podręcznika. Jeśli będą miały miejsce konsultacje społeczne w postaci spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami ministerstwa w tej sprawie, wydrukujemy Państwa podpisy i przekażemy dodatkowo podczas spotkania.

0100,000
  56,243
 
56,243 have signed.

Complete your signature

This petition is...

Victory!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Opinia dotycząca ELEMENTARZA

Szanowni Państwo,

Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uchwalona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za ”kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia.

Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoznaczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia.

[Your Name]

Opinia dotycząca ELEMENTARZA

Szanowni Państwo,

Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uchwalona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za ”kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia.

Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoznaczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia.

[Your Name]