Wesprzyj MEN w obronie rodziny przed homoseksualną propagandą

Petycja do MEN w sprawie nowej podstawy programowej

 

Wesprzyj MEN w obronie rodziny przed homoseksualną propagandą

050,000
  27,782
 
27,782 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.

Wesprzyj MEN w obronie rodziny przed homoseksualną propagandą

Zachęcamy wszystkich Rodziców oraz osoby, którym zależy na dobru dzieci, do zapoznania się z petycją oraz podpisania jej.

Petycję każdorazowo wysyłamy mailowo do MEN.

Alians organizacji „Stop Deprawacji w Edukacji”
http://www.stopdeprawacji.pl/dlaczego-manifestujemy

Inicjatywa Rodziców „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci”
www.stop-seksualizacji.pl

Koalicja Obywatelska DLA RODZINY
http://dlarodziny.net/

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Petycja w obronie rodziny w nowej podstawie programowej

Szanowna Pani Minister

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że doceniamy ogromny trud podjęty przez Panią i całe Ministerstwo Edukacji w pracy nad nową reformą szkolną. Wyrażamy uznanie dla prowadzonych społecznych konsultacji  podjętej reformy z szerokimi środowiskami dydaktycznymi, organizacjami, ale również z rodzicami. Jako organizacje reprezentujące tych ostatnich, czyli rodziców pragniemy zwrócić Pani uwagę na sprawę, która bardzo niepokoi właśnie środowisko rodziców.

Do nowej, proponowanej przez Panią podstawy programowej zostały przeniesione z poprzedniej ustawy zapisy, przeciwko którym stanowczo protestujemy.

Są to błędnie rozumiane pojęcia tolerancji i antydyskryminacji itp., na które powołują się skrajne organizacje lewicowe domagając się swojej obecności na terenie placówek edukacyjnych (patrz list Rzecznika Praw Obywatelskich z 17 marca 2016 roku, Raport TEA Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!).  Zawiera je obecnie obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku. Zapisy te można zastąpić używanymi poprawnie w języku polskim pojęciami szacunku wobec ludzi, niekoniecznie rozpropagowując wśród dzieci, w bezpiecznym środowisku szkolnym  język, który ma służyć prowadzeniu propagandowych działań np. Kampanii Przeciwko Homofobii, czy grup reprezentującym interesy grup biznesowych, domagających się dostępu do dzieci, aby poszerzyć grono swojej klienteli. Zarabiają one na podjęciu przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, które również są skutkiem prowadzonej tzw. kampanii antydyskryminacyjnej (patrz. film organizacji Family Watch International na stronie www.stop-seksualizacji.pl lub https://www.youtube.com/watch?v=4Egdpff-XO4).

Przypominamy cele działań Kampanii Przeciwko Homofobii:  

„...odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról płciowych. (...), w kulturze i życiu społecznym powinno się odrzucić przypisywanie jednostkom trwałych ról i tożsamości, raz na zawsze definiujących osobę co do jej orientacji seksualnej. Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji”.

(Prof. Ireneusz Krzemiński, Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia, w: podręcznik Queer studies..., s. 50. Wydany przez KPH, )

Tzw. programy „antydyskryminacyjne” prowadzone przez tą i podobne organizacje przepełnione są treściami i ćwiczeniami mającymi na celu zaburzenie świata postrzeganego na heteronormatywny sposób przez dzieci, często zawierają wulgarne treści erotyczne, mające przybliżyć dzieciom świat homoseksualizmu.

Zwracamy się również z prośbą o usunięcie ze strony Ministerstwa Edukacjii telefonu zaufania grupy Ponton reprezentującej proabrocyjną i propagującą swobodę seksualną Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, finansowaną i działającą na rzecz  International Planned Parenthood Federation w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Trojanowska

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

w imieniu porozumienia organizacji

Alians organizacji „Stop Deprawacji w Edukacji”

http://www.stopdeprawacji.pl/dlaczego-manifestujemy

Inicjatywa Rodziców „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci”

www.stop-seksualizacji.pl

Koalicja Obywatelska DLA RODZINY

http://dlarodziny.net/

Oraz wszyscy niżej podpisani.

Sincerely,
[Your Name]

Wesprzyj MEN w obronie rodziny przed homoseksualną propagandą

Sign this petition now!

050,000
  27,782
 
27,782 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.