Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

Adresaci petycji: Posłowie

 

Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

050,000
  38,197
 
38,197 have signed. Let's get to 50,000!

Sejm rozpatruje rządowy projekt nowej ustawy o aktach stanu cywilnego. Wśród wielu niekontrowersyjnych rozwiązań, przewiduje on również wprowadzenie nowego rodzaju "zaświadczeń o stanie cywilnym", które umożliwią Polakom zawieranie za granicą "małżeństw", które są sprzeczne z polskim porządkiem publicznym i konstytucyjnym.

Po przyjęciu nowego projektu, w państwach takich jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w małżeństwo poligamiczne, natomiast we Francji, Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.

Ta ostatnia możliwość jest szczególnie brzemienna w skutki w kontekście unijnej zasady swobodnego przepływu osób. Polska może zostać przez sądy UE zmuszona do traktowania takich związków na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny, inaczej bowiem narazić się może na sankcje za dyskryminację.

Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych i trafi w najbliższym czasie pod głosowanie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Eksperci z Instytutu Ordo Iuris chcieli wziąć udział w obradach Komisji, aby przedstawić merytoryczne argumenty przeciwko przyjęciu rozwiązań podważających konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa, jednak bezpodstawnie odmówiono im uczestnictwa w posiedzeniu.

Zaapeluj do posłów, aby nie dopuścili do wprowadzenia w prawie polskim mechanizmów pozwalających na zawieranie małżeństw homoseksualnych lub poligamicznych.

050,000
  38,197
 
38,197 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your postal code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresaci petycji: Posłowie

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620), który przewiduje wprowadzenie „zaświadczenia o stanie cywilnym”. Wbrew odmiennym zapewnieniom rządu, główną funkcją wprowadzanych zaświadczeń będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (homoseksualnych lub poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte n.p. we Francji, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki usuwającej z projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

art. 33 pkt 3 lit. f,

art. 44 ust. 1 pkt 3

art. 44 ust. 5

art. 49 ust. 1 i ust. 2.

[Your Name]

Adresaci petycji: Posłowie

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620), który przewiduje wprowadzenie „zaświadczenia o stanie cywilnym”. Wbrew odmiennym zapewnieniom rządu, główną funkcją wprowadzanych zaświadczeń będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (homoseksualnych lub poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte n.p. we Francji, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki usuwającej z projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

art. 33 pkt 3 lit. f,

art. 44 ust. 1 pkt 3

art. 44 ust. 5

art. 49 ust. 1 i ust. 2.

[Your Name]