TVP promuje homoseksualizm za pieniądze podatników

Adresat/Adresaci petycji: Prezes TVP Juliusz Braun

 

TVP promuje homoseksualizm za pieniądze podatników

TVP promuje homoseksualizm za pieniądze podatników

0100,000
  64,839
 
64,839 have signed. Let's get to 100,000!

NEWSY: http://citizengo.org/pl/o-odrzucenie-sprawozdania-krrit-za-rok-2014

---

Telewizja Polska zaczęła emisję propagandowego spotu promującego legalizację w Polsce homoseksualnych związków partnerskich. Ma on być nadawany w godzinach 6-18 a więc w porach największej oglądalności przez dzieci.

Spot "Najbliżsi obcy" przedstawia dzień z życia dwóch lesbijek, ukazując bohaterki w sytuacjach właściwych dla tradycyjnego małżeństwa. Spot dokonuje w ten sposób zestawienia, którego celem jest wywołanie wrażenia emocjonalnej bliskości widza i obu kobiet, co ma prowadzić do obniżonego krytycyzmu wobec politycznych postulatów środowiska osób homoseksualnych. Jednocześnie celowo pominięta jest kwestia uzasadnienia dla konstytucyjnej afirmacji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny - ich zdolność do prokreacji oraz stworzenia stabilnego środowiska rozwoju dla dzieci, czyniące z rodziny fundamentalną komórkę społeczną. Spot nawołuje w ten sposób do poparcia sprzecznej z art. 18 Konstytucji RP prawnej instytucjonalizacji związków partnerskich osób homoseksualnych.

Kampania zbiega się w czasie z planowanymi głosowaniami w Sejmie nad dwoma projektami ustaw o związkach partnerskich, autorstwa Twojego Ruchu i SLD. Autorem spotu jest Kampania Przeciw Homofobii, której wieloletnim prezesem był Robert Biedroń, aktualnie poseł Twojego Ruchu i współautor jednego z projektów ustawy.

Wzywamy prezesa TVP Juliusza Brauna wyciągnięcia konwekwencji z faktu emisji tych skandalicznych spotów na antenie telewizji publicznej. Podpisując się pod akcją wysyłamy maila do Prezesa J. Brauna, KRRiT oraz TVP.

----

Complete your signature

We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

This petition is...

Closed!

Proszę o wyciągnięcie konsekwencji w związku z emisją spotu propagującego legalizację "związków partnerskich"

Szanowny Panie Prezesie,

Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP wyraziła zgodę na emisję na antenie Telewizji Publicznej spotu "Najbliżsi obcy", który nawołuje do poparcia politycznego postulatu środowisk homoseksualnych, jakim jest prawna legalizacja związków partnerskich.

Spot ten przedstawia związek dwóch kobiet jako funkcjonalnie nieróżniący się istotnie od związku małżeńskiego, natomiast rzekomo gorzej - i przez to rzekomo niewłaściwie - przez prawo polskie traktowany. Ten przekaz bez wątpienia podważa ład konstytucyjny Rzeczypospolitej. Artykuł 18 Konstytucji jest normą ustrojową ustanawiającą szczególną ochronę dla małżeństwa. Działania obliczone na instytucjonalizację związków, których nie sposób uznać za małżeństwo, niewątpliwie naruszają tę normę ustrojową.

Treść spotów łamie również regulamin Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP. Dokument ten wyraźnie nakazuje, aby treść przekazów była zgodna z polskim prawem i powinna dotyczyć w szczególności m.in. działań służących umacnianiu rodziny i zwalczania patologii społecznych.

W związku z tym wzywam Pana do podjęcia działań mających na celu wyciągnięcie konsekwencji z faktu emisji na antenie TVP tego łamiącego prawo, politycznego spotu.

[Your Name]

This petition is...

Closed!

Proszę o wyciągnięcie konsekwencji w związku z emisją spotu propagującego legalizację "związków partnerskich"

Szanowny Panie Prezesie,

Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP wyraziła zgodę na emisję na antenie Telewizji Publicznej spotu "Najbliżsi obcy", który nawołuje do poparcia politycznego postulatu środowisk homoseksualnych, jakim jest prawna legalizacja związków partnerskich.

Spot ten przedstawia związek dwóch kobiet jako funkcjonalnie nieróżniący się istotnie od związku małżeńskiego, natomiast rzekomo gorzej - i przez to rzekomo niewłaściwie - przez prawo polskie traktowany. Ten przekaz bez wątpienia podważa ład konstytucyjny Rzeczypospolitej. Artykuł 18 Konstytucji jest normą ustrojową ustanawiającą szczególną ochronę dla małżeństwa. Działania obliczone na instytucjonalizację związków, których nie sposób uznać za małżeństwo, niewątpliwie naruszają tę normę ustrojową.

Treść spotów łamie również regulamin Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP. Dokument ten wyraźnie nakazuje, aby treść przekazów była zgodna z polskim prawem i powinna dotyczyć w szczególności m.in. działań służących umacnianiu rodziny i zwalczania patologii społecznych.

W związku z tym wzywam Pana do podjęcia działań mających na celu wyciągnięcie konsekwencji z faktu emisji na antenie TVP tego łamiącego prawo, politycznego spotu.

[Your Name]