Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders's picture
Comité Bezorgde Ouders en Grootouders  

In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met minderjarigen jonger dan 16 zijn dus in principe strafbaar.

Een nieuw wetsontwerp wil hier verandering in aanbrengen, zodat jongeren vanaf 14 jaar seksuele betrekkingen kunnen hebben zonder nog onder de strafwet te vallen.

Deze petitie vraagt de Kamer, in het bijzonder de Commissie voor de Justitie, om de voorgestelde wijziging van het Strafwetboek op dit punt af te keuren.

La nouvelle loi proposée garantirait que l’avortement disparaisse complètement du droit pénal et permettrait d’effectuer l’avortement jusqu’à 18 semaines après la fécondation. Le temps d’attente serait également réduit à 48 heures. Nous ne sommes pas d’accord avec ça.

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders
Comité de Parents et Grands-Parents préoccupés

Bij het NTGent is donderdagavond 27 september het controversiële toneelstuk ‘Lam Gods’ in avant-première gegaan. Tijdens een opmerkelijke scène vrijen twee acteurs voor een groepje kinderen, die ook meespelen in het stuk. NTGent wil haar voorstelling niet aanpassen.

L’âge de majorité sexuelle, en Belgique, est actuellement fixé à 16 ans.

Un nouveau projet de loi permet qu’il ne soit plus question d’agression et d’atteinte à la pudeur si les actes sexuels ont lieu entre mineurs à partir de 14 ans et une personne qui a 5 ans de plus.

Nous demandons aux membres de la Commission de Justice et de la Chambre de rejeter cette proposition de loi.

We merken dat de druk op minister Crevits van Onderwijs groot is om ervoor te zorgen dat de handboeken minder stereotiep omgaan met de seksen man en vrouw. De lobbyisten voor de gendergelijkheid dringen hierop aan.

Maar wat is het probleem met stereotypen? Dat er uitzonderingen zijn, mannen en vrouwen die afwijken van de stereotypen, is niet erg. De uitzonderingen bevestigen de regel. Maar moet daarom de regel worden afgeschaft?

Sensoa heeft een pakket ‘vroegseksualisering’ voor kleuters uitgewerkt in hun werkboek, hoofdstuk 2, ‘k Zag twee beren’.

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over de liberale ideologie die aan onze kleuters van jongs af aan wordt doorgegeven. Het is niet de taak van de Staat om een gekleurd waardenkader bij te brengen.