Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Petitie aan lijsttrekker Wopke Hoekstra van het CDA

 

Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

010,000
  8,771
 
8,771 have signed. Let's get to 10,000!

Foto ID 36497602 © Steve Allen | Dreamstime.com

Dat het CDA vaak zwabbert in haar ethische standpunten is wel duidelijk.

De betekenis van de ‘C’ lijkt steeds verder af te nemen, terwijl veel christenen toch nog voor deze partij stemmen.

Het is belangrijk om hier ruchtbaarheid aan geven, want deze christenen zijn zich hier misschien niet voldoende van bewust.

Wat is er nu weer aan de hand?

Het wetenschappelijk instituut van het CDA heeft geadviseerd dat het kweken van embryo’s speciaal voor onderzoeksdoeleinden moet worden toegestaan. Dit dreigt nu een partijstandpunt te worden.

Ik heb snel een petitie geschreven aan de nieuwe lijsttrekker Wopke Hoekstra om hem op te roepen aan dit advies geen gehoor te geven.

Lees en teken de petitie en deel deze met zoveel mogelijk gelijkgezinden!

Het is heel belangrijk dat we dit tegenhouden, want de kans is groot dat het CDA straks weer een coalitiepartij wordt. Als het CDA hier dan voor is, zullen de kleine christelijke partijen waarschijnlijk niet bij machte zijn het nog tegen te houden.

Vervolgens zou een onbeperkt aantal menselijke embryo’s kunstmatig kunnen worden verwerkt, speciaal om er onderzoek op te plegen. Bij dit onderzoek of na dit onderzoek zouden de embryo’s onherroepelijk om het leven komen.

Dit is geen manier om met mensenlevens, want dat zijn het, om te gaan.

We moeten het Wopke Hoekstra dan ook duidelijk maken dat dit niet kan. En dat hij de christelijke achterban van de partij zou verraden, als hij hierin mee zou gaan.

Teken hier onze oproep aan Wopke Hoekstra om dit onzalige plan van het wetenschappelijk instituut van het CDA te verwerpen.

Het wetenschappelijk instituut verdedigt haar idee met het argument dat het grote wetenschappelijke voortgang mogelijk zou maken. Dat is misschien zo, maar dat is nog geen reden om alle ethische maatstaven dan maar overboord te gooien.

We keuren immers ook niet meer goed om onderzoek te doen op gevangenen, zoals dat in Auschwitz gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Josef Mengele geldt als een oorlogsmisdadiger, maar onderzoek op menselijke embryo’s – speciaal daarvoor gekweekt – zou geen probleem zijn?

Het is werkelijk ongehoord dat een in naam nog steeds christelijke partij als het CDA zo lichtzinnig lijkt te denken over de waarde van een mensenleven.

We moeten hen oproepen om tot inkeer te komen.

Teken daarom snel onze oproep aan Wopke Hoekstra!

010,000
  8,771
 
8,771 have signed. Let's get to 10,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your postcode
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Geachte heer Hoekstra,

Wij, de ondergetekenden, vernamen dat het wetenschappelijk instituut van het CDA de partij heeft geadviseerd zich in te zetten voor het toestaan van het kweken van menselijke embryo’s voor onderzoeksdoeleinden.

Wij roepen u op om aan dit advies geen gehoor te geven en hier geen CDA-standpunt van te maken. Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Het is ethisch niet te verantwoorden dat menselijke embryo’s speciaal zouden worden ‘gekweekt’ om er onderzoek op te plegen. Zo mogen we niet met mensenlevens omspringen.

U zou hiermee uw christelijke achterban verraden. Wij vragen u dan ook: zeg de kiezer toe dat u niet mee zult gaan in dit idee.

Met vriendelijke groet,

[Your Name]

Petitie: Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Geachte heer Hoekstra,

Wij, de ondergetekenden, vernamen dat het wetenschappelijk instituut van het CDA de partij heeft geadviseerd zich in te zetten voor het toestaan van het kweken van menselijke embryo’s voor onderzoeksdoeleinden.

Wij roepen u op om aan dit advies geen gehoor te geven en hier geen CDA-standpunt van te maken. Menselijke embryo’s zijn geen proefkonijnen!

Het is ethisch niet te verantwoorden dat menselijke embryo’s speciaal zouden worden ‘gekweekt’ om er onderzoek op te plegen. Zo mogen we niet met mensenlevens omspringen.

U zou hiermee uw christelijke achterban verraden. Wij vragen u dan ook: zeg de kiezer toe dat u niet mee zult gaan in dit idee.

Met vriendelijke groet,

[Your Name]