Aontu Party

100.000 osób żyje dzisiaj dzięki prawu ograniczającemu aborcję w Irlandii Północnej, które zakłada, że oba życia mają znaczenie: zarówno matki jak i dziecka.
Jednak deputowani w Westminster zadecydowali o wprowadzeniu w Irlandii Północnej najbardziej radykalnego prawa aborcyjnego  w Europie, co jest wbrew woli mieszkańców Irlandii Północnej.

Quasi 100.000 persone oggi sono in vita grazie ai limiti della legge sull'aborto nel Nord d'Irlanda, che dà importanza sia alla vita della madre che a quella del bambino.

100,000 people are alive today because of abortion laws in the North of Ireland which recognise that both lives matter, both mother and child.