Senat zdecyduje o umożliwieniu zawierania "małżeństw" homoseksualnych

Adresat petycji: Senat

 

Senat zdecyduje o umożliwieniu zawierania "małżeństw" homoseksualnych

Senat zdecyduje o umożliwieniu zawierania "małżeństw" homoseksualnych

050,000
  35,992
 
35,992 have signed. Let's get to 50,000!

Sejm zlekceważył głos kilkudziesięciu tysięcy obywateli i odrzucił poprawkę do ustawy o aktach stanu cywilnego, która zapobiegała tworzeniu prawnej możliwości zawierania małżeństw homoseksualnych i poligamicznych, przez obywateli polskich za granicą. Jest jeszcze szansa, by temu rozwiązaniu prawnemu sprzeciwił się Senat. Posłowie koalicji rządzącej nie tylko zignorowali głos społeczeństwa obywatelskiego, ale jednocześnie pogwałcili standardy przejrzystości procesu legislacyjnego odmawiając ekspertom Instytutu Ordo Iuris możliwości udziału w pracach komisji i przedstawienia merytorycznych argumentów przeciwko przyjęciu rozwiązań podważających konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa.

Zaapeluj do senatorów o poparcie poprawki do projektu ustawy, która wyraźnie wyklucza możliwość posłużenia się „zaświadczeniem o stanie cywilnym” w celu obejścia art. 18 konstytucji zastrzegając, że nie może ono służyć zawarciu związku małżeńskiego lub innego, symulującego małżeństwo, związku cywilnego.

050,000
  35,992
 
35,992 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Proszę o przyjęcie poprawki, która uniemożliwi zawieranie związków sprzecznych z polskim porządkiem prawnym

Szanowna Pani Senator / Szanowny Panie Senatorze,

Podczas najbliższego posiedzenia Senat będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym".

Główną funkcją wprowadzanych „zaświadczeń” będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (zarówno homoseksualnych jak i poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte np. w Belgii, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przygotowało tę regulację, podaje sprzeczne informacje dotyczące rzeczywistych celów wprowadzenia „zaświadczeń". Podczas aktualnie toczącej się debaty, przedstawiciele MSW zaprzeczają, że „zaświadczenia o stanie cywilnym” umożliwią zawieranie małżeństw jednopłciowych za granicą. Jednak jeszcze rok temu urzędnicy MSW dowodzili, że nowe zaświadczenia są projektowane właśnie po to, aby umożliwić obywatelom Polski zawieranie małżeństw jednopłciowych w państwach, w których zostały one zinstytucjonalizowane.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

W projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego po art. 49 ust. 2 pkt 2) dodaje się pkt 3) o następującej treści:

„3) informację: „Niniejsze zaświadczenie nie może służyć do zawarcia związku małżeńskiego lub innego związku cywilnego, w szczególności sprzecznego z polskim porządkiem prawnym”.

[Your Name]

Proszę o przyjęcie poprawki, która uniemożliwi zawieranie związków sprzecznych z polskim porządkiem prawnym

Szanowna Pani Senator / Szanowny Panie Senatorze,

Podczas najbliższego posiedzenia Senat będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym".

Główną funkcją wprowadzanych „zaświadczeń” będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (zarówno homoseksualnych jak i poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte np. w Belgii, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przygotowało tę regulację, podaje sprzeczne informacje dotyczące rzeczywistych celów wprowadzenia „zaświadczeń". Podczas aktualnie toczącej się debaty, przedstawiciele MSW zaprzeczają, że „zaświadczenia o stanie cywilnym” umożliwią zawieranie małżeństw jednopłciowych za granicą. Jednak jeszcze rok temu urzędnicy MSW dowodzili, że nowe zaświadczenia są projektowane właśnie po to, aby umożliwić obywatelom Polski zawieranie małżeństw jednopłciowych w państwach, w których zostały one zinstytucjonalizowane.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

W projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego po art. 49 ust. 2 pkt 2) dodaje się pkt 3) o następującej treści:

„3) informację: „Niniejsze zaświadczenie nie może służyć do zawarcia związku małżeńskiego lub innego związku cywilnego, w szczególności sprzecznego z polskim porządkiem prawnym”.

[Your Name]