Solidarni z łódzkim drukarzem. Stop szykanom LGBT.

Adresat/Adresaci petycji: łódzki drukarz

 

Solidarni z łódzkim drukarzem. Stop szykanom LGBT.

Solidarni z łódzkim drukarzem. Stop szykanom LGBT.

050,000
  44,834
 
44,834 have signed. Let's get to 50,000!

Szanowni Państwo,
Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na łódzkiego drukarza, pana Adama, który odmówił wykonania roll-up’u z otrzymanej grafiki uzasadniając, że „nie przyczynia się do promocji ruchów LGBT swoją pracą”. Zamówienie na reklamę w postaci roll-up’u przyszło z prywatnego maila, od osoby, której tożsamości nie można dziś ustalić. Mimo niejasności co do osoby zamawiającego Fundacja LGBT Business Forum postanowiła w brutalny sposób oskarżyć drukarza o rzekomą dyskryminację. Za odmowę wykonania roll-up’u łódzki Sąd Rejonowy nałożył na pana Adama grzywnę w wysokości 200 zł, łamiąc w ten sposób jego wolność sumienia, myśli, przekonań i poglądów, a także negując zasadę wolności gospodarczej i swobody zawierania umów. Po wniesieniu sprzeciwu nieprawomocny wyrok utracił moc, a sprawa została przekazana do rozpoznania od nowa, na zasadach ogólnych.
Kontrowersyjny jest udział w wydarzeniach Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który już wcześniej działał na rzecz partykularnych interesów środowisk LGBT. Rzecznik m.in. interweniował, wbrew zasadom Konstytucji RP, kiedy Urzędy Stanu Cywilnego odmawiały wydawania zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa osobom, chcącym legalizować związki jednopłciowe. Wspierał także działaczy homoseksualnych, zobowiązanych wyrokiem sądu do przeproszenia dr Paula Camerona, badacza uwarunkowań i konsekwencji praktykowania homoseksualizmu, za bezpodstawne ataki na jego naukową renomę. Stronnicze zaangażowanie Rzecznika na rzecz ideologii LGBT prowadzi do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw zwykłych ludzi.
Sprawa łódzkiego drukarza jest w toku. Wyznaczono termin kolejnej rozprawy, tym razem na 31 marca. Trwają przesłuchania właściciela i pracowników drukarni, prowadzone są wywiady środowiskowe. Jednocześnie trwa akcja propagandowa środowisk LGBT, podjęta na podstawie pozbawionego już mocy wyroku nakazowego, mająca na celu zastraszanie przedsiębiorców i pracowników, korzystających ze swych konstytucyjnie gwarantowanych wolności. Niepokojące jest nie tylko działanie prokuratury, która nie zdecydowała się umorzyć postępowania mimo oczywistego braku przesłanek do uznania winy drukarza, ale przede wszystkim niezwykle aktywne zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich po stronie aktywistów LGBT.
Nie możemy pozostać bierni wobec takiego przykładu „politycznej poprawności” i ideologicznej nagonki na wolność obywatelską! Zaprotestujmy przeciw wykorzystywaniu instytucji publicznych do promocji homoseksualizmu oraz przeciw deprecjonowaniu wartości chronionych przez Konstytucję RP! Podpiszmy list poparcia dla pana Adama, pracownika łódzkiej drukarni, odważnego i niezłomnego człowieka dbającego o wartości, który jest bezwzględnie atakowany przez aktywistów LGBT za obronę wolności i pracę zgodną z własnym sumieniem. Państwa list trafi do Fundacji Życie, zostanie tam wydrukowany i doręczony panu Adamowi. Petycja trafi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Ministra Sprawiedliwości.

050,000
  44,834
 
44,834 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: łódzki drukarz

Pan Adam J.
łódzki drukarz

Pan Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Zbigniew Ziobro
Minister SprawiedliwościSzanowni Panowie,

 

Szanowny Panie Adamie,

Proszę przyjąć wyrazy mojej głębokiej solidarności z Panem. Dziękuję za Pańską niezłomność, obywatelską odpowiedzialność, wierność wartościom i własnemu sumieniu. Dziękuję za odwagę przeciwstawienia się wszechobecnej propagandzie LGBT, godzącej w konstytucyjnie gwarantowaną ochronę małżeństwa i rodziny. Pana postawa jest inspiracją dla mnie i dla wielu innych osób, szczególnie dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, którzy być może zostaną kiedyś postawieni w podobnej sytuacji.

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

Stanowczo protestuję przeciwko wspieraniu przez Pana organizacji LGBT – promujących homoseksualizm i postawy godzące w zasady i wartości chronione przez Konstytucję RP.

Z głębokim zdziwieniem odnotowuję Pana stronnicze działanie na rzecz partykularnych interesów subkultury LGBT. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieranie inicjatyw, naruszających postanowienia tego zapisu, a zwłaszcza wspieranie ich przez instytucje finansowane z pieniędzy publicznych, uważam za szczególnie oburzające.

Stanowczo protestuję przeciw łamaniu przez Pana konstytucyjnego prawa do wolności sumienia oraz wolności gospodarczej. Oczekuję, że łódzki drukarz zostanie przez Pana przeproszony w stosownej formie.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Apeluję o działania, które zagwarantują zabezpieczenie ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, tak, aby każdy przedsiębiorca i każdy obywatel wykonujący pracę mógł cieszyć się faktyczną wolnością gospodarcza i swobodą zawierania umów, oraz aby konstytucyjnie gwarantowana ochrona małżeństwa i rodziny realnie chroniła nas przed roszczeniami subkultur obyczajowych.

[Your Name]

Adresat/Adresaci petycji: łódzki drukarz

Pan Adam J.
łódzki drukarz

Pan Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Zbigniew Ziobro
Minister SprawiedliwościSzanowni Panowie,

 

Szanowny Panie Adamie,

Proszę przyjąć wyrazy mojej głębokiej solidarności z Panem. Dziękuję za Pańską niezłomność, obywatelską odpowiedzialność, wierność wartościom i własnemu sumieniu. Dziękuję za odwagę przeciwstawienia się wszechobecnej propagandzie LGBT, godzącej w konstytucyjnie gwarantowaną ochronę małżeństwa i rodziny. Pana postawa jest inspiracją dla mnie i dla wielu innych osób, szczególnie dla przedsiębiorców i pracowników firm usługowych, którzy być może zostaną kiedyś postawieni w podobnej sytuacji.

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

Stanowczo protestuję przeciwko wspieraniu przez Pana organizacji LGBT – promujących homoseksualizm i postawy godzące w zasady i wartości chronione przez Konstytucję RP.

Z głębokim zdziwieniem odnotowuję Pana stronnicze działanie na rzecz partykularnych interesów subkultury LGBT. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieranie inicjatyw, naruszających postanowienia tego zapisu, a zwłaszcza wspieranie ich przez instytucje finansowane z pieniędzy publicznych, uważam za szczególnie oburzające.

Stanowczo protestuję przeciw łamaniu przez Pana konstytucyjnego prawa do wolności sumienia oraz wolności gospodarczej. Oczekuję, że łódzki drukarz zostanie przez Pana przeproszony w stosownej formie.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Apeluję o działania, które zagwarantują zabezpieczenie ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, tak, aby każdy przedsiębiorca i każdy obywatel wykonujący pracę mógł cieszyć się faktyczną wolnością gospodarcza i swobodą zawierania umów, oraz aby konstytucyjnie gwarantowana ochrona małżeństwa i rodziny realnie chroniła nas przed roszczeniami subkultur obyczajowych.

[Your Name]