Poproś Radę Europy, aby potępiła dzieciobójstwo

Petycja skierowana do MSZ oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy

 

Poproś Radę Europy, aby potępiła dzieciobójstwo

Poproś Radę Europy, aby potępiła dzieciobójstwo

050,000
  26,724
 
26,724 have signed. Let's get to 50,000!

30 kwietnia 2014 r. Komitet Ministrów RE podjął decyzję o przedłużeniu czasu na dyskusję w sprawie pisemnego pytania nr 655 zadanego Komitetowi przez Hiszpańskiego członka Zgromadzenia Parlamentarnego Europy Ángela Pintado. Dotyczy ono ochrony przez Radę Europy dzieci, które przeżyły późną aborcję i urodziły się żywe. Komitet Ministrów nie zdobył się jeszcze na przyznanie, że żywo urodzone dzieci podlegają ochronie na mocy art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zagadnienie to zostanie podjęte ponownie 13 maja b.r. podczas kolejnych obrad Komitetu Ministrów RE.

Komitet Ministrów Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas „późnych aborcji". W Wielkiej Brytanii ujawniono, że każdego roku 60 dzieci przeżywa późne aborcje, żyjąc od kilku minut do kilku godzin. Są one pozostawiane bez opieki aż umrą lub zabijane przez personel medyczny, chociaż niektóre z nich mogłyby żyć, gdyby udzielono im pomocy medycznej. Podobny problem ma Szwecja. W 2010 roku we Włoszech 22-tygodniowe dziecko zostało znalezione żywe w 20 godzin po aborcji przeprowadzonej ze względu na rozszczepienie wargi. Po blisko dobie porzucenia, dziecko zabrano na oddział intensywnej terapii, gdzie jednak zmarło następnego dnia. Inne dziecko we Florencji przetrwało trzy pełne dni po dokonaniu aborcji.

Pytanie skierowane do Komitetu Ministrów brzmi: „Jakie konkretne kroki podejmie Komitet w celu zagwarantowania, że dzieci które przeżyją aborcję, nie zostaną pozbawione opieki medycznej, która należy się im, jako żywo urodzonym osobom, na mocy art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?”.

Ważne jest, by Komitet nie uchylił się od odpowiedzi na to pytanie i by jego odpowiedź była wyczerpująca. Dlatego domagajmy się, by stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy podjął działania mające na celu wyraźne potępienie przez Komitet Ministrów Rady Europy praktyki dzieciobójstwa. Komitet Ministrów przypomnieć winien, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają prawo do życia, gwarantowane przez art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W odpowiedzi swej Komitet Ministrów musi też uznać, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się w trakcie aborcji.

050,000
  26,724
 
26,724 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petycja do MSZ oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, Szanowna Pani Ambasador,

Już 13 maja Komitet Ministrów Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas tzw. „późnych aborcji". Dzieci takie są pozostawiane bez opieki w oczekiwaniu na ich zgon lub zabijane, zamiast być objete należną opieką medyczną i otoczone troską.

Dlatego stanowczo proszę, by stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy podjął działania mające na celu umieszczenie w odpowiedzi Komitetu Ministrów RE:


1)   wyraźnego potępienia dla praktyki dzieciobójstwa;

2)   przypomnienia, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają, gwarantowane w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo do życia;

3)   podkreślenie, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się w trakcie aborcji.

[Your Name]

Petycja do MSZ oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, Szanowna Pani Ambasador,

Już 13 maja Komitet Ministrów Rady Europy będzie zajmował się odpowiedzią na pisemne pytanie o to, jak Rada Europy chroni dzieci, które urodziły się żywe podczas tzw. „późnych aborcji". Dzieci takie są pozostawiane bez opieki w oczekiwaniu na ich zgon lub zabijane, zamiast być objete należną opieką medyczną i otoczone troską.

Dlatego stanowczo proszę, by stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy podjął działania mające na celu umieszczenie w odpowiedzi Komitetu Ministrów RE:


1)   wyraźnego potępienia dla praktyki dzieciobójstwa;

2)   przypomnienia, że wszyscy żywo urodzeni ludzie mają, gwarantowane w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo do życia;

3)   podkreślenie, że wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na fakt, że urodziły się w trakcie aborcji.

[Your Name]