Wesprzyj dr Jachimowicz w sądowej walce o wolność sumienia dla lekarzy - proces w II instancji

Petycja w obronie dr K. Jachimowicz

 

Wesprzyj dr Jachimowicz w sądowej walce o wolność sumienia dla lekarzy - proces w II instancji

victory

Wesprzyj dr Jachimowicz w sądowej walce o wolność sumienia dla lekarzy - proces w II instancji

0200,000
  182,953
 
182,953 have signed. Let's get to 200,000!

 

W listopadzie 2017 r. norweski sąd drugiej instancji orzekł, że zwolnienie z pracy Pani Doktor Katarzyny Jachimowicz było naruszeniem praw człowieka! To wspaniała wiadomość, która daje nadzieję na zakończenie dyskryminacji lekarzy w Norwegii, a może i innych krajach, ze względu na sumienie. 

Posłuchajmy samej Pani Doktor:

 

https://youtu.be/d2e1JVHeqR0

---

W minionym roku poznaliśmy historię dzielnej Polki walczącej o wolność sumienia dla lekarzy w Norwegii. Pani Doktor Katarzyna Jachimowicz nie poddaje się w walce o podstawową wartość, jaką stanowi klauzula sumienia dla niej i innych lekarzy. Jest gotowa prowadzić tę walkę do najwyższej instancji, z sądem międzynarodowym łącznie. Wyraźmy naszą solidarność z Panią Doktor, która w imieniu nas wszystkich toczy tę samotną walkę. Wyraźmy tym samym sprzeciw wobec łamania podstawowego prawa każdego lekarza.

Wyrok sądu I instancji, jak przewidywaliśmy, nie był pomyślny. Co więcej, zawiera absurdalne stwierdzenie, jakoby: "Fakt, że kobieta, która prosi o założenie jej wkładki domacicznej jest z powodu sprzeciwu sumienia kierowana do lekarza innego niż jej lekarz rodzinny, stanowi według sądu formę dyskryminacji ze względu na płeć. Według sądu, wystarczy zauważyć, że z ludzkiej natury (fizycznej) wynika, iż mężczyźni nie spotkają się z sytuacją, że będą musieli iść do innego lekarza niż ich lekarz rodzinny z powodu sprzeciwu sumienia lekarza co do tej formy medycznego działania zapobiegającego reprodukcji.". (Więcej: http://gosc.pl/doc/3693702.Norwegia-Kuriozalne-uzasadnienie-wyroku-ws-kl..."Gość niedzielny" był obecny na rozprawie.)

Warto przypomnieć tę historię:

Lek. Katarzyna Jachimowicz jest lekarzem z 24-letnim stażem i przez 4 lata pracowała jako lekarz rodzinny w Przychodni Rodzinnej w gminie Sauherad (Sauherad legesenter). Przez ten okres nie pojawiła się żadna skarga na pracę pani doktor. Od samego początku dyrekcja wiedziała, że lek. K. Jachimowicz nie zgadza się na zakładanie spirali wewnątrzmacicznych (w Norwegii jest to w kompetencji nie tylko lekarzy ginekologów, ale też lekarzy rodzinnych). Nie stanowiło to dla przychodni żadnego problemu, ponieważ inni lekarze obsługiwali wszystkie kobiety chętne do założenia tego środka, który może działać w sposób poronny. Warto dodać, że spirala wewnątrzmaciczna nie jest jedynie środkiem antykoncepcyjnym, lecz czasem, jeśli doszło do poczęcia dziecka, może być środkiem poronnym. Uniemożliwia ona wtedy zagnieżdżenie się poczętego w jajowodzie zarodka w macicy i powoduje w rezultacie jego śmierć. Umowa zawarta między przychodnią i Lekarzem zawierała zastrzeżenie, że lek. K. Jachimowicz nie wykonuje tych zabiegów. Dyrekcja zgodziła się na takie uzgodnienie. W latach 2011-2014 trwała w Norwegii intensywna dyskusja o sprzeciwie sumienia w medycynie rodzinnej. Lekarze ja stosujący zostali poddani szczegółowej kontroli. W dniu 1 stycznia 2015 wszedł w życie nowy przepis zabraniający lekarzom rodzinnym odmowy wykonywania jakiejkolwiek czynności ze względu na swoje przekonania. Dopuszcza natomiast jako powód brak stosownych umiejętności. Pismo pokontrolne ze stycznia 2015 nakazywało lekarzom dostosowanie się do nowych przepisów.

Problem pojawił się na początku 2015 r. Wtedy miała miejsce w przychodni kontrola wykonywana przez lekarza wojewódzkiego, a raport z niej obejmował stwierdzenie, że klauzula sumienia nie może być stosowana. Gdyby lek. K. Jachimowicz zadeklarowała tylko, że „nie potrafi zakładać spirali wewnątrzmacicznych”, nie zostałaby zwolniona! 
W całym województwie Telemark czworo lekarzy sprzeciwiało się tym praktykom i nie wykonywało ich. Od wszystkich oczekiwano, że odejdą z własnej inicjatywy. Troje z nich zdecydowało się na taki krok. Lek. K. Jachimowicz pozostała w przychodni. W rezultacie zarządzająca przychodnią gmina wyrzuciła panią Doktor z pracy w grudniu 2015 r. 
Warto dodać, że pani doktor Katarzyna Jachimowicz jest Polką, zna język norweski (Mąż jest również Polakiem i razem z małżonkiem Pani Doktor wychowuje dwoje dzieci) i pracowała w na takich samych zasadach jak lekarze pochodzący z Norwegii. Wyrzucenie z pracy nie było formą dyskryminacji ze względu na narodowość, tylko ze względu na sumienie. 

Trudno uwierzyć w to, że w Norwegii, czyli w kraju, który tak wiele mówi o tolerancji i prawach człowieka, podstawowe wolności, które wypływają z godności człowieka, nie są respektowane.

Norweski lekarz, Polka, p. Katarzyna Jachimowicz została wyrzucona z pracy tylko dlatego, że słuchała swojego sumienia i nie chciała przyczyniać się do zabijania. Szczegóły zwolnienia nie pozostawiają wątpliwości, że zwolnienie jej z pracy to złamanie podstawowych praw człowieka i przejaw nietolerancji.

---

31 października rozpoczyna się proces przed sądem II instancji. Nie pozwólmy na dalsze dyskryminowanie lekarzy kierujących się prawym sumieniem.

Liczba podpisów oznacza dotychczasową liczbę kliknięć w obronie dr K. Jachimowicz pod petycjami w tej sprawie na CitizenGO. Norweskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nam w minionym roku otrzymanie 120 tys. petycji w tej sprawie. Ważne jest, abyśmy wysłali ich jeszcze więcej i tym samym pokazali, że nie zgadzamy się na ograniczanie podstawowego prawa każdego lekarza do pracy w zgodzie ze swoim sumieniem.

Zachęcamy wszystkich do podpisania petycji w obronie lekarza – p. Katarzyny Jachimowicz. Petycję kierujemy do norweskiego Ministra Zdrowia o stworzenie takich warunków prawnych, by lekarze mogli wykonywać swój zawód w zgodzie z sumieniem.

---

Fot. Andrzej Babicz, laboratorium fotograficzne (http://www.bialystokonline.pl/andrzej-babicz-fotoandrzej-laboratorium-fotograficzne,firma,11244,393,09,0,1.html)

0200,000
  182,953
 
182,953 have signed. Let's get to 200,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Sprzeciwiamy się ograniczaniu klauzuli sumienia dla lekarzy / We oppose limiting the conscience clause for doctors

Adresat petycji: Minister Zdrowia Bent Høye, 

Do wiadomości mediów: VG, Dagbladet

Panie Ministrze,

w związku z procesem przed sądem II instancji w sprawie lek. Katarzyny Jachimowicz, pragnę wyrazić moje rozczarowanie oraz sprzeciw z powodu zwolnienia lek. Katarzyny Jachimowicz oraz wyroku sądu I instancji, który stwierdził, iż "Fakt, że kobieta, która prosi o założenie jej wkładki domacicznej jest z powodu sprzeciwu sumienia kierowana do lekarza innego niż jej lekarz rodzinny, stanowi według sądu formę dyskryminacji ze względu na płeć. Według sądu, wystarczy zauważyć, że z ludzkiej natury (fizycznej) wynika, iż mężczyźni nie spotkają się z sytuacją, że będą musieli iść do innego lekarza niż ich lekarz rodzinny z powodu sprzeciwu sumienia lekarza co do tej formy medycznego działania zapobiegającego reprodukcji."

Wyrażam również swoje zaniepokojenie zniesieniem klauzuli sumienia w medycynie rodzinnej. Jest to przejawem łamania praw człowieka i dyskryminacji lekarzy ze względu na ich sumienie. Lek. Jachimowicz jest pierwszym w historii Norwegii lekarzem zwolnionym z powodu powoływania się na klauzulę sumienia.

Państwa działanie stoi w sprzeczności z rezolucją nr 1763 pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z 7 października 2010 r., której Norwegia jest członkiem założycielskim.

Jednocześnie pragnę wyrazić moją wdzięczność i solidarność wobec Pani Doktor Katarzyny Jachimowicz. Postawa Pani Doktor jest przykładem szlachetnego postępowania, które dodaje odwagi innym lekarzom stojącym przed podobnymi dylematami. Dziękuję Pani Doktor za odważną postawę i słuchanie głosu sumienia!

----

For the Kind Attention of Norway's Minister of Health, Mr Bent Hoie, and also addressed for the attention of the media, to the VG and the Daglbadet newspapers:

Dear Mr Minister, Dear Senior Editors,

In connection with the process before the Court of Second Instance, in the case of Katarzyna Jachimowicz, I would like to express my disappointment and opposition to dismissal from her job, as well as to the judgment of the Court of First Instance.

Their judgment says: "The fact that a woman (patient) who is requesting an IUD is referred to another doctor (other than GP of that patient), due to the GP’s conscientious objection, represents, according to this Court, a form of discrimination due to her sex. According to this Court, it is sufficient to note, that, it follows from human (physical) nature, men will not be subject to the situation that they have to go to another doctor than their GP due to the doctors conscientious objection to this type of reproductive preventive medical treatment."

Regarding this legally dangerous judgement, I want to express my concern about the seeming abolition of a conscience clause in family medicine. Getting rid of the conscience clause would be a clear violation of human rights, and discrimination against doctors due to their conscience. Dr Jachimowicz is the first doctor, in the history of Norway, to invoke the conscience clause in court.

The action of the state in this case is in contradiction to Resolution No. 1763, which was adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 October, 2010, and which is called, "The right to conscientious objection in lawful medical care". Norway is a founding and existing member of the Council.

At the same time, I wish to express my gratitude and solidarity with Dr Jachimowicz. Her conduct and behavior are examples of noble conduct, which encourage other doctors facing similar dilemmas.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
[Your Name]

Sprzeciwiamy się ograniczaniu klauzuli sumienia dla lekarzy / We oppose limiting the conscience clause for doctors

Adresat petycji: Minister Zdrowia Bent Høye, 

Do wiadomości mediów: VG, Dagbladet

Panie Ministrze,

w związku z procesem przed sądem II instancji w sprawie lek. Katarzyny Jachimowicz, pragnę wyrazić moje rozczarowanie oraz sprzeciw z powodu zwolnienia lek. Katarzyny Jachimowicz oraz wyroku sądu I instancji, który stwierdził, iż "Fakt, że kobieta, która prosi o założenie jej wkładki domacicznej jest z powodu sprzeciwu sumienia kierowana do lekarza innego niż jej lekarz rodzinny, stanowi według sądu formę dyskryminacji ze względu na płeć. Według sądu, wystarczy zauważyć, że z ludzkiej natury (fizycznej) wynika, iż mężczyźni nie spotkają się z sytuacją, że będą musieli iść do innego lekarza niż ich lekarz rodzinny z powodu sprzeciwu sumienia lekarza co do tej formy medycznego działania zapobiegającego reprodukcji."

Wyrażam również swoje zaniepokojenie zniesieniem klauzuli sumienia w medycynie rodzinnej. Jest to przejawem łamania praw człowieka i dyskryminacji lekarzy ze względu na ich sumienie. Lek. Jachimowicz jest pierwszym w historii Norwegii lekarzem zwolnionym z powodu powoływania się na klauzulę sumienia.

Państwa działanie stoi w sprzeczności z rezolucją nr 1763 pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z 7 października 2010 r., której Norwegia jest członkiem założycielskim.

Jednocześnie pragnę wyrazić moją wdzięczność i solidarność wobec Pani Doktor Katarzyny Jachimowicz. Postawa Pani Doktor jest przykładem szlachetnego postępowania, które dodaje odwagi innym lekarzom stojącym przed podobnymi dylematami. Dziękuję Pani Doktor za odważną postawę i słuchanie głosu sumienia!

----

For the Kind Attention of Norway's Minister of Health, Mr Bent Hoie, and also addressed for the attention of the media, to the VG and the Daglbadet newspapers:

Dear Mr Minister, Dear Senior Editors,

In connection with the process before the Court of Second Instance, in the case of Katarzyna Jachimowicz, I would like to express my disappointment and opposition to dismissal from her job, as well as to the judgment of the Court of First Instance.

Their judgment says: "The fact that a woman (patient) who is requesting an IUD is referred to another doctor (other than GP of that patient), due to the GP’s conscientious objection, represents, according to this Court, a form of discrimination due to her sex. According to this Court, it is sufficient to note, that, it follows from human (physical) nature, men will not be subject to the situation that they have to go to another doctor than their GP due to the doctors conscientious objection to this type of reproductive preventive medical treatment."

Regarding this legally dangerous judgement, I want to express my concern about the seeming abolition of a conscience clause in family medicine. Getting rid of the conscience clause would be a clear violation of human rights, and discrimination against doctors due to their conscience. Dr Jachimowicz is the first doctor, in the history of Norway, to invoke the conscience clause in court.

The action of the state in this case is in contradiction to Resolution No. 1763, which was adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 October, 2010, and which is called, "The right to conscientious objection in lawful medical care". Norway is a founding and existing member of the Council.

At the same time, I wish to express my gratitude and solidarity with Dr Jachimowicz. Her conduct and behavior are examples of noble conduct, which encourage other doctors facing similar dilemmas.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
[Your Name]