O sprzeciw Polski wobec aborcji i seksualizacji dzieci na forum ONZ #CSW62

Petycja w sprawie #CSW62

 

O sprzeciw Polski wobec aborcji i seksualizacji dzieci na forum ONZ #CSW62

O sprzeciw Polski wobec aborcji i seksualizacji dzieci na forum ONZ #CSW62

0200,000
  197,204
 
197,204 have signed. Let's get to 200,000!

Celem obrad 62. Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ w Nowym Jorku jest wydanie dokumentu zawierającego ważne rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji dziewcząt i kobiet na terenach wiejskich.

Dokument w dużej mierze zawiera szereg pozytywnych rekomendacji, jak poprawę sytuacji ekomonicznej, opieki zdrowotnej czy walkę z nieludzkim traktowaniem.

Niestety, obok pozytywnych zapisów, znalazły się takie, które uderzają w podstawowe wartości. Zarówno dokument zaproponowany przez Komisję, jak i szereg poprawek naniesionych na nie przez państwa członkowskie ONZ są sprzeczne z podstawowym prawem do życia, ochroną małżeństwa, rodziny oraz bezpieczeństwem dzieci. 

Forsowanie aborcji oraz permisywnej edukacji seksualnej nie jest do zaakceptowania z punktu widzenia prawa do życia i ochrony dzieci przed seksualizacją. Oczekujemy sprzeciwu naszych reprezentantów wobec tych propozycji. Wyrażamy jednocześnie nasz postulat o aktywne zaangażowanie Polski w budowanie koalicji państw gotowych bronić podstawowych wartości.

---

Prosimy o dołączenie do międzynarodowej petycji, w której obywatele wielu krajów proszą swoich przedstawicieli o aktywne zaangażowanie na forum Komisji i sprzeciw wobec najgroźniejszych części dokumentu. Szczegóły dotyczące najgroźniejszych punktów dokumentu znajdują się w petycji, jaką kierujemy do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. Liczba podpisów pod petycją jest wspólną liczbą dla petycji w różnych językach, skierowanych do reprezentantów z kilku krajów.

Podpisując się wysyłamy wiadomość na adres MSZ oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku.

0200,000
  197,204
 
197,204 have signed. Let's get to 200,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat petycji: Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, DW: Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku

Szanowny Panie Ministrze,

Polacy w większości sprzeciwiają się zarówno aborcji na życzenie, jak i atakom na rodzinę poprzez ideologię gender. Rozpoczynają się właśnie negocjacje 62. Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ, gdzie podstawowe wartości, jak ludzkie życie i rodzina są atakowane.

Zaniepokojeni projektem dokumentu tegorocznych obrad Komisji, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o to, aby Polska przedstawiła osobne od Unii Europejskiej, forsującej pod hasłem „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” aborcję, stanowisko w kwestii ochrony życia, jak również oficjalnie na forum Komisji sprzeciwiła się proponowanym przez Komisję ((p. 12(y)), jak i forsowanym i rozszerzanym przez inne kraje, m.in. Kanadę, propozycjom wpisania do dokumentu zapisów o agresywnej edukacji seksualnej forsowanej pod hasłem „comprehensive sexuality education” prowadzącej do seksualizacji dzieci. Przypominamy, że standardy edukacji seksualnej opublikowane przez Europejskie Biuro WHO mówią m.in. o tym, że już 4-letnie dzieci należy uczyć o masturbacji, a jest to tylko jeden z wielu zapisów uderzających w dobro dziecka.

Szczególnie niebezpieczna jest propozycja Unii Europejskiej dotycząca poprawy sytuacji kobiet na terenach wiejskich, która to poprawa miałaby się odbyć m.in. poprzez zapewnienie „zdrowia seksualnego i reproducyjnego” ((ang. „emphasising the human rights of women including their right to have control over and decide freely and responsibly on all matters related to their sexuality, including sexual and reproductive health”). Nie ulega wątpliwości, że zarówno liczne dokumenty UE, jak i deklaracja pekińska z 1994 r. (ICPD) włączają aborcję w katalog "usług" dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. W ICPD są to punkty 7.6. oraz 13.14. i 13.15, które choć z zasady (na podst. 8.25) traktują aborcję jako nieodpowiedni środek kontroli urodzeń, to wymieniają ją jako część „zdrowia reprodukcyjnego” i z tego powodu są sprzeczne z podstawowym prawem do życia.

Niepokoi fakt, że Polska dołączyła do stanowiska UE. Prosimy o stanowczy sprzeciw naszych przedstawicieli wobec propozycji uderzających w godność człowieka, zwłaszcza życie i rodzinę.

Prosimy jednocześnie nie tylko o sprzeciw wobec promocji aborcji i seksualizacji dzieci, zwłaszcza poprze ideologię gender, lecz również o aktywne działanie pod kątem ochrony życia oraz promocji trwałego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny. W dokumencie znalazły się zapisy o małżeństwie jedynie w kontekście relacji patologicznych, jak małżeństwo z przymusu. Brak jednak zapisów o zapewnieniu środków umacniających trwałość i wierność małżeńską oraz rodzinę.

Prosimy o aktywne zaangażowanie Polski w budowanie koalicji państw gotowych wspólnie bronić fundamentalnych wartości.

[Your Name]

Adresat petycji: Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, DW: Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku

Szanowny Panie Ministrze,

Polacy w większości sprzeciwiają się zarówno aborcji na życzenie, jak i atakom na rodzinę poprzez ideologię gender. Rozpoczynają się właśnie negocjacje 62. Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ, gdzie podstawowe wartości, jak ludzkie życie i rodzina są atakowane.

Zaniepokojeni projektem dokumentu tegorocznych obrad Komisji, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o to, aby Polska przedstawiła osobne od Unii Europejskiej, forsującej pod hasłem „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” aborcję, stanowisko w kwestii ochrony życia, jak również oficjalnie na forum Komisji sprzeciwiła się proponowanym przez Komisję ((p. 12(y)), jak i forsowanym i rozszerzanym przez inne kraje, m.in. Kanadę, propozycjom wpisania do dokumentu zapisów o agresywnej edukacji seksualnej forsowanej pod hasłem „comprehensive sexuality education” prowadzącej do seksualizacji dzieci. Przypominamy, że standardy edukacji seksualnej opublikowane przez Europejskie Biuro WHO mówią m.in. o tym, że już 4-letnie dzieci należy uczyć o masturbacji, a jest to tylko jeden z wielu zapisów uderzających w dobro dziecka.

Szczególnie niebezpieczna jest propozycja Unii Europejskiej dotycząca poprawy sytuacji kobiet na terenach wiejskich, która to poprawa miałaby się odbyć m.in. poprzez zapewnienie „zdrowia seksualnego i reproducyjnego” ((ang. „emphasising the human rights of women including their right to have control over and decide freely and responsibly on all matters related to their sexuality, including sexual and reproductive health”). Nie ulega wątpliwości, że zarówno liczne dokumenty UE, jak i deklaracja pekińska z 1994 r. (ICPD) włączają aborcję w katalog "usług" dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. W ICPD są to punkty 7.6. oraz 13.14. i 13.15, które choć z zasady (na podst. 8.25) traktują aborcję jako nieodpowiedni środek kontroli urodzeń, to wymieniają ją jako część „zdrowia reprodukcyjnego” i z tego powodu są sprzeczne z podstawowym prawem do życia.

Niepokoi fakt, że Polska dołączyła do stanowiska UE. Prosimy o stanowczy sprzeciw naszych przedstawicieli wobec propozycji uderzających w godność człowieka, zwłaszcza życie i rodzinę.

Prosimy jednocześnie nie tylko o sprzeciw wobec promocji aborcji i seksualizacji dzieci, zwłaszcza poprze ideologię gender, lecz również o aktywne działanie pod kątem ochrony życia oraz promocji trwałego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny. W dokumencie znalazły się zapisy o małżeństwie jedynie w kontekście relacji patologicznych, jak małżeństwo z przymusu. Brak jednak zapisów o zapewnieniu środków umacniających trwałość i wierność małżeńską oraz rodzinę.

Prosimy o aktywne zaangażowanie Polski w budowanie koalicji państw gotowych wspólnie bronić fundamentalnych wartości.

[Your Name]