Petitie: STOP pedopartij PNVD en vergelijkbare organisaties

Petitie aan de Nederlandse minister van Justitie

 

Petitie: STOP pedopartij PNVD en vergelijkbare organisaties

Petitie: STOP pedopartij PNVD en vergelijkbare organisaties

010,000
  6,635
 
6,635 have signed. Let's get to 10,000!

“Seksuele zelfbeschikking voor kinderen” is een zwak excuus.

Alsof kinderen daarover zelf kunnen beschikken, op het moment dat een volwassen pedofiel ze onder druk zet.

Alsof kinderen op zo’n moment überhaupt echt weten waar het over gaat...

Het is een excuus voor pedofielen, om kinderen legaal te kunnen “overtuigen” dat deze seks met hen willen hebben.

Dit is een gruwel en we moeten hiertegen snel in actie komen.

Wat is er gebeurd?

De pedofielenpartij die tien jaar geleden werd opgeheven, is deze zomer weer opnieuw opgericht.

De partij noemt zichzelf “Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit” (PNVD).

Dit heeft een storm van verontwaardiging opgeleverd: een grote demonstratie in Den Haag en een petitie met meer dan 500.000 ondertekenaars. Deze petitie was gericht aan het Openbaar Ministerie, met het verzoek om partijen als de PNVD te verbieden.

Die oproep steunen wij graag, maar helaas is de petitie gericht aan de verkeerde. Het Openbaar Ministerie is namelijk niet de maker, maar enkel de handhaver van wetten. En eerder is al gebleken dat de huidige wetgeving niet genoeg handvatten biedt om de partij te verbieden.

Daarom heb ik een nieuwe petitie opgezet met in de kern hetzelfde verzoek, maar ditmaal gericht aan de minister van Justitie.

Deze kan een wet in stemming brengen bij het parlement en normaal gezien met steun van de coalitie ook aangenomen krijgen.

Teken nu de nieuwe petitie om het mogelijk te maken organisaties als pedopartij PNVD en alle gelijkaardige partijen en organisaties te verbieden!

We kunnen het niet laten gebeuren, dat pedofielen in navolging van de hele LHBTQ-beweging ook gelijke rechten gaan opeisen voor hun seksuele voorkeur.

Dit streven is echter niet nieuw. Verschillende gevestigde partijen hebben in het verleden al voor hetzelfde gepleit.

Vertegenwoordigers van GroenLinks, VVD, PvdA en D66 hebben zich ingezet voor het afschaffen van de leeftijdsgrens voor seksueel verkeer. Politici van GroenLinks, PvdA en D66 vonden bovendien dat het in bezit hebben van kleine hoeveelheden kinderporno niet tot vervolging zou moeten leiden.

Een beerput gaat open, zodra je je hierin begint te verdiepen.

We moeten deze ontwikkeling tegengaan, bij alle partijen en organisaties, door dit soort pogingen voor de toekomst te laten verbieden.

Teken daarom snel de petitie aan de minister van Justitie, zodat hij wetgeving maakt die dit streven naar de legalisering van pedoseksualiteit kan helpen blokkeren.

In het partijprogramma van de opnieuw opgerichte PNVD lezen we ondermeer het volgende:

“De PNVD maakt geen (juridisch) onderscheid tussen minder- en meerderjarigheid. Geen onderscheid tussen leeftijden, en een einde aan de onderdrukking van kinderen en jongeren. Voor personen die momenteel als minderjarig worden aangeduid gelden geen uitzonderingen. Zulke personen krijgen onder meer het recht: (...) te kiezen welke lichamelijke en seksuele activiteiten ze willen ontplooien (...)”

En:

“Privébezit van alle vormen van pornografie, inclusief kinderpornografie, wordt toegestaan.

Seksuele contacten met dieren worden weer legaal. Seksuele mishandeling van dieren blijft strafbaar. Legalisering van necrofilie indien overledenen hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Verder moet iedereen die hiermee kan instemmen mogen kiezen voor deelname aan risicovolle of schadelijke seksuele contacten.”

Het is werkelijk ongelooflijk wat deze partij allemaal nastreeft....

Partijen kunnen de wet willen veranderen, maar er zijn grenzen.

Pleiten voor het legaliseren van kindermisbruik gaat zonder meer te ver.

Het is echter tot nu toe gebleken dat er wettelijk niet genoeg handvatten zijn om deze partij te kunnen verbieden. Dit bleek onder meer uit een hierover gevoerde rechtszaak in 2006 en uit het commentaar van toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner naar aanleiding daarvan.

We vragen daarom nu aan de minister van Justitie om:

1) de bescherming van minderjarigen op te laten nemen in de grondwet;

en

2) nieuwe wetgeving te maken, waardoor organisaties die het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig in gevaar brengen makkelijker kunnen worden verboden.

Op deze manier kan het wél lukken om organisaties als de PNVD te dwarsbomen in hun perverse streven om kindermisbruik legaal te maken.

De aanpassing aan de grondwet zal de bescherming van minderjarigen vastleggen op zo'n manier dat dit later moeilijk weer valt terug te draaien, terwijl de nieuwe wetgeving waar we om vragen het mogelijk moet maken om de PNVD en vergelijkbare organisaties eindelijk te verbieden.

Want we willen toch niet verder gaan op deze weg naar een wereld waarin pedoseksualiteit ook maar een vorm van seksualiteit is, naast alle andere?!

Teken daarom vandaag nog deze petitie aan de minister van Justitie, om hem op te roepen wetgeving te maken waardoor minderjarigen beter kunnen worden beschermd.

010,000
  6,635
 
6,635 have signed. Let's get to 10,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Maak het mogelijk om organisaties als de PNVD juridisch aan te pakken

Geachte minister van Justitie,

Wij zijn geschokt door de heroprichting van de PNVD, die onder andere de legalisering van kinderporno en pedoseksualiteit nastreeft.

Wij hebben begrepen dat er op dit moment niet voldoende juridische handvatten zijn, om zo’n partij te kunnen verbieden. Wij vinden dat dit moet veranderen.

Daarom vragen wij u om wetsvoorstellen te maken om:

1) de grondwet te wijzigen, zodat de bescherming van minderjarigen grondwettelijk wordt vastgelegd;

en

2) nieuwe wetgeving te maken om organisaties die het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig in gevaar brengen, makkelijker te kunnen verbieden.

Met vriendelijke groet,

[Your Name]

Maak het mogelijk om organisaties als de PNVD juridisch aan te pakken

Geachte minister van Justitie,

Wij zijn geschokt door de heroprichting van de PNVD, die onder andere de legalisering van kinderporno en pedoseksualiteit nastreeft.

Wij hebben begrepen dat er op dit moment niet voldoende juridische handvatten zijn, om zo’n partij te kunnen verbieden. Wij vinden dat dit moet veranderen.

Daarom vragen wij u om wetsvoorstellen te maken om:

1) de grondwet te wijzigen, zodat de bescherming van minderjarigen grondwettelijk wordt vastgelegd;

en

2) nieuwe wetgeving te maken om organisaties die het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig in gevaar brengen, makkelijker te kunnen verbieden.

Met vriendelijke groet,

[Your Name]