Demonstreren tegen abortus moet mogen!

Petitie aan: Tweede Kamerleden

 

Demonstreren tegen abortus moet mogen!

Demonstreren tegen abortus moet mogen!

05,000
  2,776
 
2,776 have signed. Let's get to 5,000!

Op steeds meer plekken wordt het mensen die het niet eens zijn met het huidige abortusbeleid lastig gemaakt om hier uiting te geven. Het demonstreren bij abortusklinieken is een doorn in het oog van de klinieken en van lokale politici, die samenwerken om het demonstratierecht op deze locaties steeds meer te beperken.

Zeer recent heeft de rechter geoordeeld dat vorig jaar een demonstratie ten onrechte is geweigerd door de burgemeester van Utrecht. Volgens de gemeente ging het om verkeersveiligheid. Dit was natuurlijk een voorwendsel, de verkeersveiligheid had er in werkelijkheid niets mee te maken. Het is goed dat de rechter hier doorheen prikt. In feite wordt er zo een smoesje gebruikt om burgers in hun grondwettelijk recht op demonstreren te beperken, alleen omdat het onderwerp de bestuurders niet aanstaat. Zolang de fysieke veiligheid van aanwezigen gewaarborgd blijft mag het grondwettelijk recht op demonstratie niet ingeperkt worden.

Naar aanleiding van het oordeel van de rechter gaan er al stemmen op om dan maar voor abortus een uitzondering te maken!

Met andere woorden, omdat zij voor abortus zijn en het vervelend vinden dat mensen met een andere mening deze openlijk verkondigen, moet hun demonstratierecht ingeperkt worden. Dit is totaal in strijd met onze grondwettelijke principes.

Juist in een tijd dat het thema actueler is dan ooit, waarin er zowel in Amerika grote veranderingen plaatsvinden en ook in Brussel er veel aandacht voor is, mag het niet zo zijn dat over dit onderwerp mensen ten onrechte de mond wordt gesnoerd.

Wij vragen u dan ook om expliciet te bevestigen dat het mensen volledig vrij staat hier vreedzaam over te mogen demonstreren, júist bij abortusklinieken, de plaatsen waar het allemaal om gaat.


Lees meer:

Rechter verdedigt recht tegen abortus te demonstreren

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/08/goed-nieuws-rechter-verdedigt-recht-tegen-abortus-te-demonstreren-895811/

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
05,000
  2,776
 
2,776 have signed. Let's get to 5,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Tweede Kamerleden

Zeer recent heeft de rechter geoordeeld dat vorig jaar een demonstratie ten onrechte is
geweigerd door de burgemeester van Utrecht. Volgens de gemeente ging het om
verkeersveiligheid.

In feite wordt er zo een smoesje gebruikt om burgers in hun grondwettelijk recht op
demonstreren te beperken, alleen omdat het onderwerp de bestuurders niet aanstaat.
Zolang de fysieke veiligheid van aanwezigen gewaarborgd blijft mag het grondwettelijk
recht op demonstratie niet ingeperkt worden.

Dit is totaal in strijd met onze grondwettelijke principes.

Wij vragen u dan ook om expliciet te bevestigen dat het mensen volledig vrij staat hier
vreedzaam over te mogen demonstreren, júist bij abortusklinieken, de plaatsen waar het
allemaal om gaat.

[Your Name]

Petitie aan: Tweede Kamerleden

Zeer recent heeft de rechter geoordeeld dat vorig jaar een demonstratie ten onrechte is
geweigerd door de burgemeester van Utrecht. Volgens de gemeente ging het om
verkeersveiligheid.

In feite wordt er zo een smoesje gebruikt om burgers in hun grondwettelijk recht op
demonstreren te beperken, alleen omdat het onderwerp de bestuurders niet aanstaat.
Zolang de fysieke veiligheid van aanwezigen gewaarborgd blijft mag het grondwettelijk
recht op demonstratie niet ingeperkt worden.

Dit is totaal in strijd met onze grondwettelijke principes.

Wij vragen u dan ook om expliciet te bevestigen dat het mensen volledig vrij staat hier
vreedzaam over te mogen demonstreren, júist bij abortusklinieken, de plaatsen waar het
allemaal om gaat.

[Your Name]