O weryfikację - w postaci sekcji zwłok dziecka - diagnozy stanowiącej przesłankę do aborcji eugenicznej (rozwiązanie tymczasowe do czasu koniecznej zmiany ustawy)

O weryfikację diagnoz z badań prenatalnych

 

O weryfikację - w postaci sekcji zwłok dziecka - diagnozy stanowiącej przesłankę do aborcji eugenicznej (rozwiązanie tymczasowe do czasu koniecznej zmiany ustawy)

O weryfikację - w postaci sekcji zwłok dziecka - diagnozy stanowiącej przesłankę do aborcji eugenicznej (rozwiązanie tymczasowe do czasu koniecznej zmiany ustawy)

020,000
  14,879
 
14,879 have signed. Let's get to 20,000!

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w 2015 r. kolejny już raz zdecydowana większość aborcji dokonanych w Polsce dotyczyła dzieci podejrzanych do niepełnosprawność (996 na 1040). Dopóki prawo pozwalające na zabijanie dzieci w fazie prenatalnej nie zostanie zmienione, aby życie każdego dziecka było chronione, piszemy do Ministra Zdrowia z prośbą o to, aby wprowadzono obowiązek weryfikacji (w postaci sekcji zwłok dziecka) diagnozy stanowiącej podstawę do dokonania aborcji na dziecku podejrzanym o niepełnosprawność. 

Wprowadzenie takiego dokumentu do czasu zmiany ustawy może uratować życie znacznej grupy dzieci. Może ono powstrzymać środowisko eugeników przed skierowaniem na aborcje dzieci, co do których nie istnieje duże prawdopodobieństwo choroby. Być może taki obowiązek zatrzymałby też proces naciskania na rodziców, aby dokonali aborcji. Wreszcie, fakt, że diagnoza zostanie sprawdzona po śmierci, powstrzymałby być może niektórych rodziców przed decyzją o zabójstwie swojego dziecka. W petycji prosimy również o obowiązkowe uwzględnienie tych szczegółowych informacji w raporcie Ministestwa Zdrowia na temat aborcji.

Wielu rodziców informuje o tym, że ich dzieci miały być – na podstawie badań prenatalnych – ciężko chore, a urodziły się całkiem zdrowie lub nie tak chore, jak prognozowano. Faktem jest, że dziś w aborcji na podstawie tzw. eugenicznej przesłanki zabija się także dzieci zdrowe. Wystarczy jedynie podejrzenie choroby, aby dziecko zostało legalnie zabite. Faktem też jest, że w czasie badań prenatalnych analizuje się obecnie  głównie  DNA dziecka występujące u matki. Diagnostyka nieinwazyjna oparta na ocenie kwasów
nukleinowych dziecka poczętego pozwala głównie na ocenę funkcji łożyska, które jest głównym źródłem wolnych kwasów nukleinowych. Ostatecznie genotyp łożyska nie musi być w pełni zgodny z genotypem dziecka w fazie rozwoju prenatalnego ( zjawisko mozaikowości). Ponadto komórki ciała dziecka z nieprawidłowym kariotypem mogą być częściowo wyeliminowane w okresie rozwoju prenatalnego. To rodzi naturalną możliwość błędu diagnostycznego.

Należy podkreślić, że nie istnieje żadne usprawiedliwienie dla zabijania chorych dzieci. Jeśli taka procedura uchroniłaby przed śmiercią zarówno niektóre dzieci zdrowe, jak i chore, to warto ją wdrożyć.

Procedura obowiązku wykonania sekcji zwłok i konfrontacji jej wyniku z diagnozą mogłaby również przekonać wiele osób do człowieczeństwa i godności dziecka poczętego. Nie wykonuje się przecież sekcji zwłok na kimś, kto nie istnieje albo byłby jedynie częścią ciała kobiety.

Rozwiązanie, o które prosimy w petycji, ma charakter jedynie tymczasowy. Może być jednak dobrym rozwiązaniem do czasu zmiany ustawy i ochronić życie niektórych dzieci oraz pozytywnie wpłynąć na świadomość wielu osób. Do wprowadzenia takiej procedury właściwy jest akt wykonawczy w postaci rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do niniejszego apelu oraz do poinformowania o niniejszej petycji przyjaciół i znajomych.

020,000
  14,879
 
14,879 have signed. Let's get to 20,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petycja o weryfikację diagnozy z badań prenatalnych

Panie Ministrze,

z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zdecydowana większość aborcji w Polsce wykonywana jest ze względu na podejrzenie niepełnosprawności dziecka poczętego. Sprzeciwiając się tej praktyce stanowiącej formę współczesnej eugeniki, zwracam się z prośbą o działanie, które jest możliwe do wykonania rozporządzeniem Pana Ministra i które może istotnie ograniczyć tę praktykę. 

Pragnę poprosić Pana Ministra o wprowadzenie obowiązku weryfikacji diagnozy stanowiącej przesłankę do aborcji eugenicznej poprzez zobowiązanie szpitali przeprowadzających aborcję do wykonania sekcji zwłok zabitego dziecka oraz podania informacji o jej wyniku w raporcie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym aborcji.

[Your Name]

Petycja o weryfikację diagnozy z badań prenatalnych

Panie Ministrze,

z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zdecydowana większość aborcji w Polsce wykonywana jest ze względu na podejrzenie niepełnosprawności dziecka poczętego. Sprzeciwiając się tej praktyce stanowiącej formę współczesnej eugeniki, zwracam się z prośbą o działanie, które jest możliwe do wykonania rozporządzeniem Pana Ministra i które może istotnie ograniczyć tę praktykę. 

Pragnę poprosić Pana Ministra o wprowadzenie obowiązku weryfikacji diagnozy stanowiącej przesłankę do aborcji eugenicznej poprzez zobowiązanie szpitali przeprowadzających aborcję do wykonania sekcji zwłok zabitego dziecka oraz podania informacji o jej wyniku w raporcie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym aborcji.

[Your Name]