Zatrzymaj gender w szkołach UE

Petycja do posłów do PE

 

Zatrzymaj gender w szkołach UE

0200,000
  173,506
 
173,506 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.

Zatrzymaj gender w szkołach UE

UWAGA! Głosowanie zostało przeniesione na 9 września na godz. 13.00!

----

Raport Liliany Rodrigues, członkini Komisji Praw Kobiet [...] i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) na temat Emancypacji młodych dziewcząt za sprawą edukacji w Unii Europejskiej.

16 Czerwca 2015r Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, należąca do Parlamentu Europejskiego, opublikowała projekt Rezolucji „W sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE” , którego celem jest narzucenie edukacji ideologii gender we wszystkich szkołach Unii Europejskiej.

Tekst raportu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+...

Ten raport zachęca państwa członkowskie do nauczania zgodnego z ideologią gender we wszystkich szkołach Unii Europejskiej, do zmiany książek i produkcji nowych zgodnych z założeniami ideologii gender. Dokument nie szanuje prawa rodziców do pierwszeństwa w edukacji ich własnych dzieci, jako ich główni wychowawcy.

Raport Lilany Rodrigues narusza zasadę subsydiarności Unii Europejskiej, zapisaną w Traktacie Lisbońskim, art. 5, która stanowi, iż „edukacja” nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej.

Co więcej, autorzy próbują również naruszyć obowiązujące już prawo międzynarodowe, w  Uchwałę ONZ na temat Ochrony rodziny, Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka, a także Europejską Kartę Praw Podstawowych.

Ze względu na wymienione wyżej powody, zachęcamy Członków Parlamentu Europejskiego do odrzucenia raportu Liliany Rodrigues na Sesji Plenarnej we wrześniu 2015r.

Głosowanie plenarne zostało zaplanowane na 8 września 2015r., lecz przeniesione na 9 września. Odbędzie się ok. godz. 13.00.

Podpisujmy petycję i przekazujmy informację o niej znajomym!

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:

Stop ideologii gender w szkołach Unii Europejskiej - Stop dla raportu Liliany Rodrigues w PE

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle,

jako Wasi wyborcy, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne głosowanie nad raportem autorstwa Liliany Rodrigues, które ma się odbyć 9 września podczas sesji plenarnej. Rezolucja „W sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE narusza zarówno postanowienia traktatowe UE, jak i inne normy prawa UE oraz prawa międzynarodowego, w szczególności:

1. Narusza prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tym samym bezpośrednio uderza w prawa rodziców i wolność wyznania i sumienia.

2. Narusza przepisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejską Konwencję Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję o Prawach Dziecka, a także Uchwałę ONZ w Sprawie Ochrony Rodziny.

3. Narusza zasadę pomocniczości, która stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania UE. Zgodnie z art. 5 Traktatu Lizbońskiego, kwestie edukacji nie leżą w kompetencjach UE.

Z powyższych powodów oczekuję odrzucenia Przez Państwa raportu L. Rodrigues.

[Your Name]

Zatrzymaj gender w szkołach UE

Sign this petition now!

0200,000
  173,506
 
173,506 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.