Brońmy życia, rodziny i wolności religijnej w Organizacji Narodów Zjednoczonych

70 rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

Brońmy życia, rodziny i wolności religijnej w Organizacji Narodów Zjednoczonych

050,000
  49,474
 
49,474 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.

Brońmy życia, rodziny i wolności religijnej w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Stańmy w obronie chrześcijan i innych mniejszości religijnych, które cierpią prześladowania w Afryce i Azji. Brońmy razem pracowników służby zdrowia w Europie, którzy chcą działać zgodnie ze swoim sumieniem. Prosimy Państwa o pomoc, aby wspólnie chronić najbardziej bezbronnych spośród nas, których życie jest zagrożone na całym świecie.

W grudniu będziemy świętować 70-tą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dziś wiele z tych praw zostało ograniczonych, zapomnianych lub wypaczonych.

Prosimy Państwa o podpis pod Deklaracją Genewską, która zostanie dostarczona do Organizacji Narodów Zjednoczonych tuż przed zbliżającą się rocznicą: “Wzywamy [w niej] wszystkie narody do przestrzegania podstawowego prawa do życia, rodziny i wolności religijnej, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.”

ONZ i jej państwa członkowskie nie zrobiły wystarczająco dużo, aby chronić podstawowe prawa. Chcemy mieć pewność, że Państwa głos na rzecz tych, których głos nie jest słyszalny, dotrze do najwyższych szczebli władz społeczności międzynarodowej. Proszę, by dzisiaj zabrali Państwo głos, proszę o podpis pod Deklaracją Genewską - na rzecz tych, którzy są prześladowani i zapomnieni; na rzecz ochrony godności ludzkiej i podstawowych wolności.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja Genewska:
W Genewie znajduje się siedziba Rady Praw Człowieka ONZ, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka oraz inne organy, które monitorują porozumienia dotyczące praw człowieka.

Z okazji 70-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka potwierdzamy, że podstawowe prawa człowieka opierają się na godności, którą posiada każda osoba.
Wzywamy społeczność międzynarodową do ponownego podjęcia pilnej pracy na rzecz zapewnienia praw człowieka dla wszystkich.

Pełny tekst tutaj.

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

My SignIt

Petycja do: Sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych:

“Wzywam wszystkie narody do przestrzegania podstawowych praw: prawa do życia, rodziny i wolności religijnej, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.”

Z wyrazami szacunku,

Petition to: Office of the General Secretary of the United Nations:

"I urge all nations to uphold the fundamental right to life, family, and religious freedom, as recognized by the Universal Declaration of Human Rights."

Sincerely,

Sincerely,
[Your Name]

Brońmy życia, rodziny i wolności religijnej w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Sign this petition now!

050,000
  49,474
 
49,474 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.