OSN, chráň život, rodinu a náboženskú slobodu!

70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights

 

OSN, chráň život, rodinu a náboženskú slobodu!

0100,000
  50,579
 
50,579 people have signed. Help us reach 100,000 signatures.

OSN, chráň život, rodinu a náboženskú slobodu!

Pred 70 rokmi bola väčšina sveta v dôsledku Druhej svetovej vojny v ruinách. V Európe a na celom svete sa množili totalitné režimy, ktoré vyvolávali hrôzu a prispievali k dlhodobým vojnám. Väčšina krokov týchto zlovestných režimov bola pritom prakticky v súlade so zákonmi svojich krajín. V roku 1948 sa preto svetoví lídri zhromaždili a jednomyseľne vyhlásili:

Už nikdy nedopustíme surový výkon vládnej moci.
Nedovolíme krajine pošliapať základné práva svojich vlastných občanov.
Nedovolíme, aby bol štát najvyšším orgánom rozhodovania o tom, čo je správne a čo je zlé.

Tak vznikla Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Dnes, o 70 rokov neskôr, veľa ľudských práv, ktoré sú obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii je obmedzovaných, opomínaných a prekrúcaných.

V decembri OSN oslávi 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Počas podujatí venovaných tomuto výročiu v sídle OSN v Ženeve chceme predložiť vyhlásenie, ktorého cieľom je pripomenúť OSN a jeho členským štátom skutočný význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý vyžaduje ochranu života každého človeka, manželstvo muža a ženy, skutočnú rodinu a práva rodičov ako aj práva veriacich.

Podporte toto vyhlásenie a požiadavku rešpektovať skutočné ľudské práva! 

Vyjadrite svoj názor, podporte kresťanov a iné náboženské menšiny prenasledované pre svoju vieru po celom svete. Postavte sa za  zdravotníckych pracovníkov v Európe, ktorí chcú vykonávať svoje povolanie v súlade so svojim svedomím. Pomôžte nám chrániť tých najzraniteľnejších ľudí v spoločnosti, ktorých najdôležitejšie zo všetkých práv, právo na život je napádané a ohrozované.

OSN a jeho členské štáty nerobia všetko potrebné na ochranu týchto základných práv. Chceme si byť istí, že naše hlasy na obranu tých, ktorí nemajú vlastný hlas, bude počuť na najvyššej úrovni. Zapojte sa do tohto zboru hlasov vyjadrujúcich podporu vyhlásenia - v obrane prenasledovaných a zabudnutých; prirodzenú dôstojnosť ľudskej osoby a základné slobody, ktoré by každý mal mať.

Anglický text dokumentu si môžete prečítať tu.

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Výzva generálnemu tajomníkovi OSN

Vyzývame všetky národy sveta, aby dodržiavali základné ľudské práva na život, rodinu a náboženskú slobodu, ktoré uznáva Všeobecná deklarácia ľudských práv. 

[Your Name]

OSN, chráň život, rodinu a náboženskú slobodu!

Sign this petition now!

0100,000
  50,579
 
50,579 people have signed. Help us reach 100,000 signatures.