Stop dyskryminacji krzyża w aplikacji Google Maps!

Adresat/Adresaci petycji: Jej Ekscelencja Georgette Mosbacher Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 

Stop dyskryminacji krzyża w aplikacji Google Maps!

Stop dyskryminacji krzyża w aplikacji Google Maps!

010,000
  5,335
 
5,335 have signed. Let's get to 10,000!

XXI wiek przyniósł ze sobą nową falę prześladowań chrześcijan ze względu na praktykowaną przez nich religię. Nawet w krajach europejskich o ugruntowanej tradycji demokratycznej i chrześcijańskich korzeniach krzyż jest symbolem usuwanym wszelkimi sposobami z przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie do podobnych prześladowań przyłączyła się amerykańska firma Google, której aplikacje komputerowe są dostępne na całym świecie.

W programie Google Maps budynki, w których odbywają się ceremonie religijne różnych wyznań, oznaczone są ikoną przedstawiającą adekwatny dla danej religii symbol. W przypadku synagogi jest to gwiazda Dawida, muzułmańskie meczety oznacza ikona półksiężyca i pięcioramiennej gwiazdy. Natomiast ikona przedstawiająca świątynie chrześcijańskie jest w tym świetle dyskryminująco pozbawiona symboliki i przedstawia niewiele mówiący, trójnawowy budynek – w zamierzeniu projektantów prawdopodobnie jest to bazylika.

Czy mamy się zgodzić, aby wobec wyraźnej obecności symboli religijnych innych wyznań kościoły chrześcijańskie oznaczano ikoną formy architektonicznej bez widocznego na niej znaku krzyża, który jest nieodłącznym i uniwersalnym symbolem tej religii?

Jako stowarzyszenie Misja Gabriela ma za cel kształcić dzieci i młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich z poszanowaniem dla religii wyznawanych przez innych ludzi. Dlatego nie możemy się zgodzić, aby symbol krzyża – według naszych przekonań ofiary poniesionej za wszystkich ludzi – był dyskryminowany przez firmę pochodzącą z kraju, który chce uchodzić w oczach światowej opinii publicznej jako ostoja i źródło sprawiedliwości, demokracji oraz równouprawnienia.

Z aplikacji Google Maps korzystają w znacznej liczbie ludzie młodzi, których rozwojem i edukacją w duchu wartości chrześcijańskich zajmuje się nasze stowarzyszenie. Staramy się uczyć młodzież szacunku i tolerancji dla innych religii, ale działania firmy Google, wpisujące się w rugowanie krzyża jako symbolu religijnego z przestrzeni publicznej, przy jednoczesnej akceptacji symboli religijnych innych wyznań, niweczy nasze wysiłki.

Naszą petycję kierujemy do ambasadora USA, kraju z którego pochodzi i jest zarejestrowana firma Google. W przeszłości Jej Ekselencja Georgette Mosbacher dowiodła jak bardzo zależy jej na interesie amerykańskich firm działających w Polsce. Z tego też powodu kierujemy naszą petycję na jej ręce, aby amerykańska firma o światowym zasięgu nie przykładała się swoimi działaniami do prześladowania chrześcijan.

Nasza petycja do Jej Ekscelencji, Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest następującej treści:

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
010,000
  5,335
 
5,335 have signed. Let's get to 10,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: Jej Ekscelencja Georgette Mosbacher Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Stop dyskryminacji krzyża w aplikacji Google Maps!

Pragnę złożyć na Pani ręce prośbę o wsparcie Misji Gabriela w żądaniu o zaprzestanie przez firmę Google dalszej dyskryminacji chrześcijańskiego symbolu krzyża.

Jednym ze sztandarowych produktów pochodzącej z Pani ojczyzny firmy Google jest aplikacja Google Maps, z której korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Cenię bardzo, że twórcy tego programu zaznaczyli oddzielną kategorią symboli budynki, w których odbywają się ceremonie religijne różnych wyznań. Cieszę się, że szanuje się w ten sposób wrażliwość religijną wyznawców judaizmu, których świątynie oznaczone są gwiazdą Dawida, i muzułmanów, których meczety wskazane są półksiężycem z pięcioramienną gwiazdą.

Nie mogę się jednak zgodzić, aby budynki kościołów chrześcijańskich były oznaczone ikoną, w której kształcie nie jest zawarty krzyż – uniwersalny znak chrześcijaństwa. Obecnie używana na mapach Google ikona miała prawdopodobnie symbolizować trójnawową bazylikę, jednak z pewnością zdaje sobie Pani sprawę z tego, że symbolem religijnym chrześcijaństwa jest krzyż, a nie jakaś szczególna forma architektoniczna świątyni.

Dokonująca się w rezultacie działań amerykańskiej firmy dyskryminacja krzyża jako symbolu religii chrześcijańskiej wpisuje się w tragiczną w skutkach walkę z chrześcijaństwem na całym świecie.

Proszę o Pani reakcję i potępienie działań firmy Google zmierzających do dyskryminacji krzyża w porównaniu z symbolami religijnymi innych wyznań. Proszę o wsparcie żądania zmiany używanego w Google Maps symbolu na taki, który będzie zawierać znak krzyża. Nie żądam niczego więcej poza równouprawnieniem chrześcijańskiego symbolu religijnego wobec podobnych symboli innych religii.

Proszę Panią o wsparcie i przedłożenie tej petycji zarządowi firmy Google, mając na względzie również to, aby amerykańskie przedsiębiorstwo nie uczestniczyło w procederze prześladowania chrześcijan.

[Your Name]

Adresat/Adresaci petycji: Jej Ekscelencja Georgette Mosbacher Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Stop dyskryminacji krzyża w aplikacji Google Maps!

Pragnę złożyć na Pani ręce prośbę o wsparcie Misji Gabriela w żądaniu o zaprzestanie przez firmę Google dalszej dyskryminacji chrześcijańskiego symbolu krzyża.

Jednym ze sztandarowych produktów pochodzącej z Pani ojczyzny firmy Google jest aplikacja Google Maps, z której korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Cenię bardzo, że twórcy tego programu zaznaczyli oddzielną kategorią symboli budynki, w których odbywają się ceremonie religijne różnych wyznań. Cieszę się, że szanuje się w ten sposób wrażliwość religijną wyznawców judaizmu, których świątynie oznaczone są gwiazdą Dawida, i muzułmanów, których meczety wskazane są półksiężycem z pięcioramienną gwiazdą.

Nie mogę się jednak zgodzić, aby budynki kościołów chrześcijańskich były oznaczone ikoną, w której kształcie nie jest zawarty krzyż – uniwersalny znak chrześcijaństwa. Obecnie używana na mapach Google ikona miała prawdopodobnie symbolizować trójnawową bazylikę, jednak z pewnością zdaje sobie Pani sprawę z tego, że symbolem religijnym chrześcijaństwa jest krzyż, a nie jakaś szczególna forma architektoniczna świątyni.

Dokonująca się w rezultacie działań amerykańskiej firmy dyskryminacja krzyża jako symbolu religii chrześcijańskiej wpisuje się w tragiczną w skutkach walkę z chrześcijaństwem na całym świecie.

Proszę o Pani reakcję i potępienie działań firmy Google zmierzających do dyskryminacji krzyża w porównaniu z symbolami religijnymi innych wyznań. Proszę o wsparcie żądania zmiany używanego w Google Maps symbolu na taki, który będzie zawierać znak krzyża. Nie żądam niczego więcej poza równouprawnieniem chrześcijańskiego symbolu religijnego wobec podobnych symboli innych religii.

Proszę Panią o wsparcie i przedłożenie tej petycji zarządowi firmy Google, mając na względzie również to, aby amerykańskie przedsiębiorstwo nie uczestniczyło w procederze prześladowania chrześcijan.

[Your Name]