Sinn Féin - zatrzymajcie najbardziej radykalne prawo aborcyjne narzucane Irlandii Północnej

Petycja do: Michelle O'Neill - liderki partii Sinn Féin w Irlandii Północnej

 

Sinn Féin - zatrzymajcie najbardziej radykalne prawo aborcyjne narzucane Irlandii Północnej

0200,000
  105,287
 
105,287 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.

Sinn Féin - zatrzymajcie najbardziej radykalne prawo aborcyjne narzucane Irlandii Północnej

100.000 osób żyje dzisiaj dzięki prawu ograniczającemu aborcję w Irlandii Północnej, które zakłada, że oba życia mają znaczenie: zarówno matki jak i dziecka.
Jednak deputowani w Westminster zadecydowali o wprowadzeniu w Irlandii Północnej najbardziej radykalnego prawa aborcyjnego  w Europie, co jest wbrew woli mieszkańców Irlandii Północnej.
Poparcie partii Sinn Féin dla bezpośredniego władztwa w tej kwestii Londynu to radykalna zmiana w jej polityce, która jest sprzeczna ze wszystkim, co wcześniej głosiło to ugrupowanie.

Nowa zmiana ma zastąpić północnoirlandzkie prawo chroniące życie systemem aborcyjnym, umożliwiającym aborcję z dowolnego powodu i na żądanie.
Nienarodzone dzieci nie będą już chronione prawnie aż do 28 tygodnia ciąży.

Umożliwi to następujące zmiany:

  • W Irlandii Północnej zostaną zalegalizowane aborcje dyskryminujące dzieci z rozszczepem wargi, syndromem Downa czy stopą końsko-szpotawą.

  • Legalna będzie aborcja selektywna ze względu na płeć, kiedy to abortowane są najczęściej dziewczynki.

  • Dopuszczona będzie aborcja bliźniąt, gdzie rodzice mają prawo wybierać, czy żyć będzie jedno z dzieci, a drugie będzie abortowane.

  • Wprowadzenie tzw. aborcji “partial-birth”, podczas której dziecko jest zabijane już po opuszczeniu organizmu matki oraz innych kontrowersyjnych procedur.

  • Nie będzie jednocześnie żadnych przepisów nakazujących, aby dzieciom podawano środki przeciwbólowe podczas aborcji.

  • Będzie przyzwolenie na powolną śmierć dzieci, które urodzą się żywe po nieudanej aborcji, nie dając im żadnego wsparcia medycznego.

  • Nie będzie już wymagana obecność lekarza podczas zabiegu aborcji.

  • Dziewczynki poniżej 15 roku życia będą miały dostęp do aborcji bez zgody rodziców.

  • Żadne przepisy prawne nie będą regulowały tego, gdzie można przeprowadzać aborcję. 

Zmiana prawa doprowadzi do zagrożenia życia wielu kobiet.
Jeszcze więcej dzieci niż dotychczas zostanie zabitych podczas aborcji.
Aby dowiedzieć się więcej na temat proponowanych zmian, proszę odwiedzić stronę: https://aontu.ie/movetoaontu/

Proponowane zmiany prawne mogą być zatrzymane przez jedną partię polityczną - Sinn Féin.
Jej przedstawiciele muszą się zgodzić na ponowne zwołanie
zgromadzenia w Stormont, nawet tylko na jeden dzień, 21 października, a ta radykalna ustawa aborcyjna nie zostanie narzucona w Irlandii Północnej.
Niestety wydaje się, że Sinn Féin nie planuje zwołać zgromadzenia, gdyż pragnie, aby w Irlandii Północnej wprowadzono tak nieludzkie  prawo aborcyjne. Jest to całkowicie niedopuszczalne.

Proszę podpisać petycję adresowaną do liderki partii Sinn Fién w Irlandii Północnej, Michell O’Neill, żądając, by jego partia zwołała posiedzenia Stormont 21 października.

Więcej informacji:

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Mrs. Michelle O'Neill

100.000 osób żyje dziś dzięki prawu prawu chroniącemu życie nienarodzonych w Irlandii Północnej.
Ci ludzie to Państwa matki, ojcowie, siostry, bracia, córki i synowie.

Jeśli posiedzenie w Stormont nie zostanie ponownie zwołane 21 października, będziemy mieć do czynienia z najbardziej radykalnym prawem aborcyjnym w Europie niesprawiedliwie narzuconym Irlandii Północnej przez Parlament Brytyjski.  Konsekwencją zmiany tego prawa będzie możliwość przeprowadzenia aborcji na żądanie, z jakiegokolwiek powodu, aż do 28 tygodnia ciąży.
Jest to znacznie większe przyzwolenie na aborcję niż w Irlandii, Anglii, Walii lub Szkocji.

Doprowadzi prawdopodobnie nie tylko do uśmiercenia wielu nienarodzonych dzieci, ale może także zagrozić życiu wielu kobiet w Irlandii Północnej, gdyż nie będą już obowiązywały przepisy dotyczące aborcji chroniące kobiety przed niebezpiecznymi praktykami.

Nowe prawo będzie dyskryminowało mieszkańców Irlandii Północnej, narzucając przepisy, które są znacznie bardziej radykalne niż to obecnie obowiązujące w Irlandii.
Przestaną obowiązywać jasne wytyczne co do stosowania prawa, a nawet istniejące tam ograniczenie aborcji do 12 tygodnia ciąży.

Pozbawienie mieszkańców Irlandii Północnej prawa do decydowania o własnych przepisach dotyczących aborcji bez ingerencji ze strony innych jest pogwałceniem tzw. porozumienia Wielkopiątkowego (eng. Good Friday Agreement).

Państwa partia może temu zapobiec.
Jedyne, co muszą Państwo zrobić, to zwołać Zgromadzenie Irlandii Północnej Stormont, nawet tylko na jeden dzień, 21 października, a ta radykalna ustawa o aborcji nie zostanie narzucona Irlandii Północnej. 

Uznanie przez Sinn Féin bezpośredniej władzy Londynu nad irlandzkim samostanowieniem to szokująca zmiana podstawowych, dotychczasowych założeń polityki Sinn Féin.
Jest to sprzeczne ze wszystkim, co kiedykolwiek reprezentowała partia Sinn Féin.

Proszę o pilne zwołanie zgromadzenia w Stormont, by zapobiec wprowadzeniu radykalnego prawa aborcyjnego w Irlandii Północnej. 

Le meas,

[Your Name]

Sinn Féin - zatrzymajcie najbardziej radykalne prawo aborcyjne narzucane Irlandii Północnej

Sign this petition now!

0200,000
  105,287
 
105,287 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.