Podporujeme Poľsko v ochrane života

Petícia za ochranu života nenarodených detí s genetickou poruchou v Poľsku

 

Podporujeme Poľsko v ochrane života

0200,000
  107,569
 
107,569 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.

Podporujeme Poľsko v ochrane života

Poľský Ústavný súd 22. októbra 2020 v záujme ochrany ľudského života rozhodol, že eugenický potrat je protiústavný. Účinok tohto rozhodnutia súdu ruší výnimku potratiť postihnuté alebo choré dieťa.

Po rozhodnutí súdu začali feministické, ľavicové a liberálne skupiny organizovať násilné protesty a liberálna tlač spustila kampaň zameranú proti životu. Demonštranti za potraty poškodili kostoly a sochy, a narušili bohoslužby. Dnes je ich hlavným cieľom zvrhnutie poľskej vlády. Voči Poľsku existuje tiež obrovský medzinárodný tlak zo strany Európskej únie a ďalších organizácií, štátov a zoskupení, ktorých cieľom je, aby nedošlo k oficiálnemu vyhláseniu rozhodnutia Ústavného súdu.

Považujeme preto za potrebné vyjadriť podporu poľskej vláde snažiacej sa o pro-life politiku, šírenie konzervatívnych a kresťanských hodnôt, a dodržiavanie elementárneho ľudského práva -  práva na život pre všetkých.

Pro-potratoví lobisti sa snažia prinútiť poľskú vládu, aby sa stiahla a nezverejnila nález Ústavného súdu, pretože ak vláda nezverejní zákon, nemôže nadobudnúť účinnosť.

Podľa poľskej ústavy je však vláda povinná okamžite vyhlásiť rozhodnutie súdu.

Tlak vyvíjaný liberálmi, feministkami a pro-potratovými aktivistami, ktorého cieľom je zabrániť vyhláseniu a vykonaniu rozhodnutia súdu, dokazuje, že ľudské práva, demokracia a vláda zákona sú pre nich dôležité iba vtedy, ak presadzujú svoje liberálne, feministické a pro-potratárske ciele.

V opačnom prípade používajú všetky dostupné prostriedky, vrátane násilia, vyhrážok, prenasledovania a klamstiev, aby presadili svoje videnie sveta.

Vo svetle vyššie uvedeného s úctou žiadame poľskú vládu, aby neustúpila agresívnym lobistom podporujúcim potraty.

Vláda nesmie zradiť nenarodené deti, ktoré sú najzraniteľnejšie! Vláda má oficiálne vyhlásiť a tak uviesť do platnosti nález Ústavného súdu tak, ako to prikazuje poľská Ústava!

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá sa bude každú minútu meniť, plánujeme v najbližších dňoch doručiť zoznam signatárov petície na rôzne poľské veľvyslanectvá. Ocenili by sme Vašu rýchlu podporu.

Postavme sa za poľských politikov a obyvateľov, ktorým záleží na ochrane nevinných, nenarodených detí a rodín.

Čo môžu organizácie robiť?

Tím CitizenGO vyzýva organizácie, ktoré si vážia ľudskú dôstojnosť a ochranu života, aby okrem podpísania a zdieľania tejto petície za život vyjadrili svoju podporu aj na organizačnej úrovni. Odporúčame Vám poslať e-mail alebo poštový list na poľské veľvyslanectvo vo Vašej krajine, kde vyjadríte podporu poľským opatreniam na ochranu života a rodiny.

Viac informácií nájdete tu:

Konzervatívni noviny: Děti s Downovým syndromem dostaly v Polsku šanci

https://www.konzervativninoviny.cz/deti-s-downovym-syndromem-dostaly-v-polsku-sanci/

Postoj: Protesty v Poľsku/Koniec eugenických potratov a čo u nás nezaznieva

https://www.postoj.sk/64422/novy-clanok

Juraj Šúst: Zásadná pripomienka poľským demonštrantom

https://dennikstandard.sk/2540/zasadna-pripomienka-polskym-demonstrantom/

Denník Štandard: Poľská opozícia pri protestoch znázornila obesenie kňazov a mníšky

https://dennikstandard.sk/604/polska-opozicia-demonstruje-proti-zruseniu-eugenickych-potratov-znazornila-aj-obesenie-knazov-a-mnisky/

Postoj: Poľský prezident kritizoval protesty, v otázke sprísnenia potratov však poľavil

https://www.postoj.sk/64410/polsky-prezident-kritizoval-protesty-v-otazke-sprisnenia-potratov-vsak-polavil

---

Schválil Matúš Hagara.

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Podporujeme Poľsko v ochrane života

My, dolupodpísaní, považujeme za dôležité a potrebné podporovať našich poľských priateľov, ktorí veria v posvätnosť a ochranu ľudského života od počatia.

Vyzývame poľskú vládu, aby nepodľahla tlaku pro-potratových aktivistov, nezradila nenarodené deti, a aby urýchlene uviedla do platnosti nález Ústavného súdu tak, ako to prikazuje poľská Ústava.

Veríme, že život každého človeka je vzácny a hodný ochrany bez ohľadu na to, koľko rokov má, či žije v lone svojej matky alebo mimo neho, či je zdravý, chorý alebo postihnutý.

V prípade slabých, chorých a postihnutých musí štát a spoločnosť poskytnúť postihnutým osobám a ich rodinám ešte väčšiu starostlivosť a ochranu. Títo ľudia nesmú byť kvôli svojej chorobe alebo zdravotnému postihnutiu pozbavení práva na život.

Podporujeme Poľsko, ktoré sa odvážne zastáva ochrany života pred kultúrou smrti.

Odsudzujeme anti-klerikálne a protikresťanské správanie agresívnych demonštrantov, zneuctenie kostolov, ničenie sôch, narušovanie bohoslužieb, prenasledovanie kňazov a veriacich, a šírenie násilia, agresivity a hnevu.

Vieme, že naši poľskí priatelia čelia mnohým útokom a sú pod veľkým tlakom. Ich odvážny postoj v ochrane života spôsobil, že liberálna tlač ich znenávidela. Podporujeme ich v boji za ochranu ľudskej dôstojnosti, ktorý je zároveň našim spoločným bojom.

Vyzývame Poľsko a poľskú vládu, aby odvážne chránili počatý život!

[Your Name]

Podporujeme Poľsko v ochrane života

Sign this petition now!

0200,000
  107,569
 
107,569 people have signed. Help us reach 200,000 signatures.