Oproep aan het CDA: verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven

Petitie aan de Kamerleden van het CDA

 

Oproep aan het CDA: verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven

Oproep aan het CDA: verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven

05,000
  4,219
 
4,219 have signed. Let's get to 5,000!

Het CDA zwabbert.

“Nee zeggen tegen nieuwe ontwikkelingen doet geen recht aan de weerbarstigheid van de werkelijkheid,” zegt André Poortman van het wetenschappelijk instituut van de partij.

Hij werkt aan een rapport dat de CDA-Kamerfractie zal adviseren over een nieuwe koers wat betreft medisch-ethische kwesties.

In het laatste verkiezingsprogramma stond geen woord over medische ethiek. De partij wilde zich er blijkbaar niet op vastleggen en was het er onderling niet over eens. “Er wordt verschillend over gedacht,” aldus Poortman.

Eerder kwam al naar buiten dat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de partij zal adviseren om het kweken van embryo’s speciaal voor wetenschappelijk onderzoek niet langer tegen te houden.

En uit de woorden van André Poortman, een van zijn geloof gevallen theoloog, valt op te maken dat het hier niet bij zal blijven. 

Het aangekondigde rapport zal na de zomer verschijnen en zal ongetwijfeld nog meer aanbevelingen bevatten om morele principes overboord te gooien.

Teken daarom nu onze petitie aan het CDA om -- ongeacht dit rapport -- terug te keren naar de christelijke waarden van haar oorsprong en te kiezen voor het leven!

Het Wetenschappelijk Instituut gebruikt een argument dat doet denken aan de werkwijze van Josef Mengele, de beruchte kampdokter van Nazi-Duitsland die gruwelijke experimenten verrichtte op gevangenen in concentratiekampen.

Morele principes moeten soms wijken voor wetenschappelijke vooruitgang, lijkt de gedachte. De beschermwaardigheid van ieder mensenleven moet soms even vergeten worden, als dit nieuwe mogelijkheden geeft voor medisch onderzoek...

We zouden, volgens deze denktrant, het ene leven moeten kunnen beëindigen om het andere te redden.

Levens van volgroeide mensen die behandeling nodig hebben worden hiermee boven die van ongeboren kinderen geplaatst, die worden opgeofferd voor medisch onderzoek.

Hier is filosofisch geen enkele grond voor, tenzij je denkt dat een ouder mens meer waard is dan een jonger mens, of een volgroeid mens meer dan een onvolgroeid mens.

Tegelijk klinken er geluiden om van ‘voltooid leven’ als CDA niet langer een breekpunt te maken. Weliswaar met de hoop dat het dan vervolgens zou worden weggestemd, maar wat als dat niet gebeurt?

Roep het CDA daarom op: keer terug naar jullie christelijke principes, in plaats van de principes van D66 te omarmen, en verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven!

André Poortman staat niet alleen... Ook CDA-Kamerlid Hilde Palland vindt dat nieuwe mogelijkheden tot medisch onderzoek soms zwaarder kunnen wegen dan het recht op leven:

“De beschermwaardigheid van het leven is daarbij belangrijk,” zegt zij, “maar ook de vraag of nieuw onderzoek ten dienste staat van de zorg en de menswaardigheid.”

Oftewel: de beschermwaardigheid van het leven is soms van ondergeschikt belang.

Wel geeft ze aan dat als het erop aankomt, CDA-Kamerleden inzake morele kwesties hun eigen stem mogen bepalen.

Daarom moeten we ieder CDA-Kamerlid laten weten wat we hiervan vinden!

Want het CDA is en blijft een belangrijke partij als het aankomt op stemmen in het parlement inzake ethische kwesties.

Een CDA dat alles wat er nog over is van haar christelijke principes overboord gooit, zal onherroepelijk leiden tot een opeenvolging van vreselijke wetten die de levens van ongeboren kinderen en kwetsbare ouderen in gevaar zullen brengen.

Maar we kunnen hier een stokje voor steken… als we maar genoeg druk zetten.

Teken ook om CDA-Kamerleden te vertellen dat wetenschappelijke vooruitgang nooit een excuus mag zijn om morele principes overboord te gooien.

05,000
  4,219
 
4,219 have signed. Let's get to 5,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven

Geachte Kamerleden van het CDA,

Naar aanleiding van zorgelijk nieuws over een rapport waaraan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA werkt over medisch-ethische kwesties, willen wij u tot het volgende oproepen:

Verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Dus ook van embryo’s en kwetsbare ouderen. Ongeacht de conclusies van het Wetenschappelijk Instituut in het aankomende rapport.

Wetenschappelijke vooruitgang mag nooit een excuus zijn om morele principes overboord te gooien.

Het CDA moet niet kleurloos zijn op het gebied van medische ethiek. Het CDA moet ook niet opschuiven richting D66. Het CDA moet terugkeren naar de christelijke waarden van haar oorsprong!

Met vriendelijke groet,

[Your Name]

Verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven

Geachte Kamerleden van het CDA,

Naar aanleiding van zorgelijk nieuws over een rapport waaraan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA werkt over medisch-ethische kwesties, willen wij u tot het volgende oproepen:

Verdedig de beschermwaardigheid van ieder mensenleven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Dus ook van embryo’s en kwetsbare ouderen. Ongeacht de conclusies van het Wetenschappelijk Instituut in het aankomende rapport.

Wetenschappelijke vooruitgang mag nooit een excuus zijn om morele principes overboord te gooien.

Het CDA moet niet kleurloos zijn op het gebied van medische ethiek. Het CDA moet ook niet opschuiven richting D66. Het CDA moet terugkeren naar de christelijke waarden van haar oorsprong!

Met vriendelijke groet,

[Your Name]