Powstrzymajmy usilne dążenia ONZ do ratyfikacji Traktatu Pandemicznego

Przeciwdziałajmy Traktatowi Pandemicznemu

 

Powstrzymajmy usilne dążenia ONZ do ratyfikacji Traktatu Pandemicznego

Powstrzymajmy usilne dążenia ONZ do ratyfikacji Traktatu Pandemicznego

0500,000
  299,596
 
299,596 have signed. Let's get to 500,000!

Napędzana przez Państwa wsparcie, CitizenGO walczy zaciekle, próbując zatrzymać proponowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Traktat Pandemiczny. Niestety, nadal musimy pozostać bardzo czujni.

Przez ostatnie dwa lata, odkąd narody zgodziły się na opracowanie Traktatu Pandemicznego, pozwalającego Światowej Organizacji Zdrowia na ogłaszanie „potencjalnych” stanów nadzwyczajnych, wprowadzanie przymusowych lockdownów i obowiązkowych szczepień oraz ograniczanie swobody podróżowania, razem z Państwem prowadzimy walkę, aby jakiekolwiek nowe uprawnienia nie trafiły w ręce WHO. 

Dzięki naszym wysiłkom radykalni globaliści oraz skrajnie lewicowe organizacje, które pociągają za odpowiednie sznurki w ONZ, zaczynają wpadać w panikę!

Strach przed nieosiągnięciem globalnego porozumienia w wyznaczonym terminie zaczyna być coraz większy. W skrócie jeszcze bardziej odczuwają Państwa nacisk.

Są tak spanikowani, że ONZ niespodziewanie wezwało do pilnego posiedzenia na najwyższym szczeblu, które ma zostać uwzględnione w programie Zgromadzenia Ogólnego przypadającego już na 20 września. Te działania mają na celu wykreowanie poczucia pilnej potrzeby, a także mają na nowo wzbudzić zainteresowanie Traktatem Pandemicznym.

WHO zaczyna brakować czasu... Działają ze zdwojoną intensywnością w celu poprawy swojej sytuacji. Teraz więc jest najlepszy czas, aby zwiększyć nacisk i definitywnie pogrzebać ten traktat.

Podpiszcie Państwo petycję, apelując do Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ o wyraźny sprzeciw wobec groźnej centralizacji władzy przez WHO podczas nadchodzących rozmów na temat Traktatu Pandemicznego, które będą miały miejsce w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

0500,000
  299,596
 
299,596 have signed. Let's get to 500,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Pilny apel o sprzeciw wobec Traktatu Pandemicznego podczas posiedzenia na wysokim szczeblu ONZ.

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jako obywatel zaniepokojony przyszłością mojego kraju oraz losem globalnej społeczności, piszę do Pana w bardzo ważnej sprawie.

20 września 2023 roku na 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie miała miejsce dyskusja na temat proponowanego przez WHO Traktatu Pandemicznego. Jestem przekonany, że ten dokument stanowi poważne zagrożenie dla suwerenności narodowej, a także praw obywatelskich.

Ten traktat centralizuje proces podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym i pozbawia jednostki podstawowych praw na rzecz zdrowia globalnego, ustanawiając niebezpieczny precedens, który podważa wartości demokratyczne, suwerenność narodową i wolność osobistą.

Wzywam Pana do zdecydowanego odrzucenia tego traktatu w jakiejkolwiek formie.  Nie możemy wspierać żadnego międzynarodowego porozumienia, które podważa prawa i wolności jednostek.

W tym krytycznym czasie oczy całego narodu są zwrócone na Pana. Proszę nie zawieść naszego zaufania ani nie narażać wolności i suwerenności Polski.

Z poważaniem,


[Your Name]

Pilny apel o sprzeciw wobec Traktatu Pandemicznego podczas posiedzenia na wysokim szczeblu ONZ.

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jako obywatel zaniepokojony przyszłością mojego kraju oraz losem globalnej społeczności, piszę do Pana w bardzo ważnej sprawie.

20 września 2023 roku na 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie miała miejsce dyskusja na temat proponowanego przez WHO Traktatu Pandemicznego. Jestem przekonany, że ten dokument stanowi poważne zagrożenie dla suwerenności narodowej, a także praw obywatelskich.

Ten traktat centralizuje proces podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym i pozbawia jednostki podstawowych praw na rzecz zdrowia globalnego, ustanawiając niebezpieczny precedens, który podważa wartości demokratyczne, suwerenność narodową i wolność osobistą.

Wzywam Pana do zdecydowanego odrzucenia tego traktatu w jakiejkolwiek formie.  Nie możemy wspierać żadnego międzynarodowego porozumienia, które podważa prawa i wolności jednostek.

W tym krytycznym czasie oczy całego narodu są zwrócone na Pana. Proszę nie zawieść naszego zaufania ani nie narażać wolności i suwerenności Polski.

Z poważaniem,


[Your Name]