Niedziela Dla Rodziny

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Andrzej Duda

 

Niedziela Dla Rodziny

Niedziela Dla Rodziny

050,000
  31,242
 
31,242 have signed. Let's get to 50,000!

Po ostatniej wizycie w Watykanie, Prezydent RP oznajmił, że Papież Franciszek w trakcie rozmowy poprosił go o wsparcie rodzin w Polsce. Podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i prosił, żeby władza zwracała szczególną uwagę na opiekę nad rodzinami. Ta petycja jest apelem ze strony rodzin o ulepszenie prawa w Polsce, które będzie sprzyjało temu, aby rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Przyszłość naszego kraju zależy w głównej mierze od rodzin. W adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" nr 1 św. Jan Paweł II pisał:

"Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw."

Jednym z tych praw powinien być dzień wolny od pracy, który umożliwi rodzicom poświęcenie więcej czasu swoim pociechom. Pragniemy wesprzeć swym działaniem jako Misja Gabriela rodziny, prosząc Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą. Mamy nadzieję, że po rozmowie z papieżem Franciszkiem to właśnie on najlepiej zrozumie oczekiwania polskich rodzin. Apelujemy do głowy państwa o wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających wolne niedziele dla pracowników wykonujących prace niekonieczne, a dla tych, którzy muszą pracować o prawo do co drugiej wolnej niedzieli. Obecny skład parlamentu daje wreszcie szansę na ponowne podjęcie tej sprawy. Wierzymy, że wśród posłów i senatorów jest wiele dobrej woli i chęci, aby ostatecznie rozwiązać ten problem.

Wiele badań pokazuje, że takie zagrożenia jak uleganie manipulacji, nałogi, czy problemy komunikacyjne mają swoją przyczynę w braku relacji między dziećmi a rodzicami. Nie godzimy się na to, aby w niedzielę matka, czy ojciec zamiast wspólnych wycieczek z dziećmi, wspólnych spacerów, czy gier planszowych musieli siedzieć np. na kasie w sklepie i obsługiwać klientów. Cała rodzina w niedzielę to:

- miłość zamiast rozbojów,
- radość zamiast samobójstw,
- przyjaźń zamiast samotności.

Chcemy, żeby niedziela była dla rodziny! Prosimy o podpisywanie petycji, której celem jest wolna niedziela dla rodzin. Akcja trwa do 30 kwietnia 2016. Więcej również na www.NiedzielaDlaRodziny.info

050,000
  31,242
 
31,242 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana w imieniu polskich rodzin o zainicjowanie prac nad projektem ustawy sprzyjającej wychowaniu i zacieśnieniu więzi między dziećmi i rodzicami. Wierzymy, że po ostatnim spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie, to właśnie Pan zrozumie nasze oczekiwanie najlepiej. Prosimy o uwzględnienie zapisów prawnych zapewniających wolne niedziele dla prac niekoniecznych tego dnia, a co drugą wolną niedzielę dla tych, którzy muszą pracować w tym dniu.

Chcemy walczyć z przyczynami problemów młodych ludzi, a nie leczyć skutki. Wiele badań naukowych pokazuje, że najskuteczniejszymi metodami walki z większością zagrożeń czekających na młode pokolenie jest odwrócenie tendencji zanikania relacji między rodzicami a dziećmi. Wierzymy, że taka ustawa lub nowelizacja mogłaby w znaczny sposób przyczynić się do tego, że kondycja polskiej rodziny ulegnie poprawie. 

Liczymy na Pana dobrą wolę i wsparcie. 

[Your Name]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana w imieniu polskich rodzin o zainicjowanie prac nad projektem ustawy sprzyjającej wychowaniu i zacieśnieniu więzi między dziećmi i rodzicami. Wierzymy, że po ostatnim spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie, to właśnie Pan zrozumie nasze oczekiwanie najlepiej. Prosimy o uwzględnienie zapisów prawnych zapewniających wolne niedziele dla prac niekoniecznych tego dnia, a co drugą wolną niedzielę dla tych, którzy muszą pracować w tym dniu.

Chcemy walczyć z przyczynami problemów młodych ludzi, a nie leczyć skutki. Wiele badań naukowych pokazuje, że najskuteczniejszymi metodami walki z większością zagrożeń czekających na młode pokolenie jest odwrócenie tendencji zanikania relacji między rodzicami a dziećmi. Wierzymy, że taka ustawa lub nowelizacja mogłaby w znaczny sposób przyczynić się do tego, że kondycja polskiej rodziny ulegnie poprawie. 

Liczymy na Pana dobrą wolę i wsparcie. 

[Your Name]