TAK dla wolności religijnej w Sudanie

Wesprzyjmy reformatorski rząd Sudanu!

 

TAK dla wolności religijnej w Sudanie

TAK dla wolności religijnej w Sudanie

0200.000
  102.896
 
102.896 firmado. Vamos a lograr 200.000!

+PILNE+

Od 1983 roku w Sudanie obowiązuje prawo szariatu. Powołano specjalne sądy do sądzenia niewiernych, a zwłaszcza chrześcijan. Wielu obywateli było prześladowanych i skazanych na śmierć z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.

Ale dziś w Sudanie wszystko może się zmienić!

Dzięki odwadze ekonomisty Abdalla Hamdoka, premiera rządu jedności narodowej, który powstał z popiołów 30-letniego reżimu Omara Hassana al-Bashira, wolność religijna i poszanowanie praw człowieka mogą stać się w Sudanie rzeczywistością.

Większość Sudańczyków bardzo docenia ten nowy powiew wolności, ale mniejszość społeczeństwa, składająca się z islamskich tradycjonalistów związanych ze starymi fundamentalistycznymi schematami, próbuje na wszelkie sposoby powstrzymać te zmiany.

Konieczne jest udzielenie rządowi sudańskiemu konkretnego wsparcia, tak aby miał pewność, że droga obrana w celu ochrony praw podstawowych, takich jak wolność religijna, nie pozostaje niezauważona w oczach świata.

Tak jak uczyniły to już rządy Stanów Zjednoczonych i Izraela, musimy wesprzeć rząd Sudanu w procesie zmian.

Oto doniosłe reformy, które nowy rząd chciałby wprowadzić w kraju:

  • Zniesienie islamu jako religii państwowej
  • Zniesienie kary śmierci dla tych, którzy zmieniają religię i porzucają islam oraz usunięcie przestępstwa apostazji z kodeksu karnego.
  • Zatwierdzenie dekretu o wolności religijnej dla wszystkich wierzących i wszystkich kościołów w kraju
  • Zakaz małżeństw dziewcząt i zakaz infibulacji (obrzezania małych dziewczynek przed osiągnięciem dojrzałości płciowej).
  • Przydzielenie kościołom ziemi pod budowę chrześcijańskich miejsc kultu.

Te ważne i zarazem odważne środki podjęte przez Radę Tymczasową kraju zostały docenione nie tylko przez biskupów Kościoła katolickiego, koptyjskiego i ewangelickiego, ale także przez administrację amerykańską, która niedawno zdecydowała się usunąć Sudan, po 25 latach, z czarnej listy krajów terrorystycznych, ograniczających wolność religijną.

W Sudanie jest jednak wiele grup islamistycznych związanych ze starym reżimem, które na wszelkie sposoby próbują bojkotować reformy i destabilizować nowe obszary wolności dla obywateli i wspólnot chrześcijańskich.

Nie pozwólmy, aby presja tych grup uniemożliwiła doniosłą zmianę ustrojową jaka ma miejsce w Sudanie!

Bardzo prosimy podpisać petycję, aby poprzeć poszanowanie praw człowieka, wolności religijnej i ochrony praw dziewcząt i kobiet.

0200.000
  102.896
 
102.896 firmado. Vamos a lograr 200.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Przewodniczący Rady Najwyższej Sudanu, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

My, sygnatariusze niniejszej międzynarodowej petycji, pragniemy wyrazić naszą solidarność z działaniami rządu sudańskiego w zakresie praw człowieka, wolności religii i swobody przekonań.

Głęboko wierzymy, że wolność wypowiedzi we wszystkich jej formach oraz poszanowanie praw człowieka są podstawowymi wartościami, na których można oprzeć prawdziwą i szeroką demokrację. Jesteśmy pewni, że droga, którą podążają państwo w swoim kraju prowadzi do lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli Sudanu.

Wiemy, że wszystkie epokowe zmiany napotykają na wewnętrzny i zewnętrzny opór i przysparzają wrogów, ale chcemy by miał Pan świadomość, że nawet w wielu odległych krajach docenia się Pański reformatorski wysiłek i patrzy na Pański kraj z ogromnym zainteresowaniem.

Wyrażając nasz szacunek, prosimy o kontynuowanie drogi modernizacji, która bez wątpienia podniesie status Sudanu w świecie, czyniąc z niego kraj odniesienia dla całego regionu, zdecydowanie bardziej niż ma to miejsce obecnie.

Sudan jest często wymieniany na konferencjach i w publikacjach jako przykład nowej ery, która nadchodzi dla autonomicznego rozwoju Afryki w dziedzinie wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka.

Jesteśmy po Pana stronie!

[Tu nombre]

Przewodniczący Rady Najwyższej Sudanu, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan

My, sygnatariusze niniejszej międzynarodowej petycji, pragniemy wyrazić naszą solidarność z działaniami rządu sudańskiego w zakresie praw człowieka, wolności religii i swobody przekonań.

Głęboko wierzymy, że wolność wypowiedzi we wszystkich jej formach oraz poszanowanie praw człowieka są podstawowymi wartościami, na których można oprzeć prawdziwą i szeroką demokrację. Jesteśmy pewni, że droga, którą podążają państwo w swoim kraju prowadzi do lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli Sudanu.

Wiemy, że wszystkie epokowe zmiany napotykają na wewnętrzny i zewnętrzny opór i przysparzają wrogów, ale chcemy by miał Pan świadomość, że nawet w wielu odległych krajach docenia się Pański reformatorski wysiłek i patrzy na Pański kraj z ogromnym zainteresowaniem.

Wyrażając nasz szacunek, prosimy o kontynuowanie drogi modernizacji, która bez wątpienia podniesie status Sudanu w świecie, czyniąc z niego kraj odniesienia dla całego regionu, zdecydowanie bardziej niż ma to miejsce obecnie.

Sudan jest często wymieniany na konferencjach i w publikacjach jako przykład nowej ery, która nadchodzi dla autonomicznego rozwoju Afryki w dziedzinie wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka.

Jesteśmy po Pana stronie!

[Tu nombre]