Nie oddamy naszych dzieci! Stop Konwencji! Stop deprawacji dzieci i młodzieży!

Adresat/Adresaci petycji: Apel rodziców do posłów RP

 

Nie oddamy naszych dzieci! Stop Konwencji! Stop deprawacji dzieci i młodzieży!

Nie oddamy naszych dzieci! Stop Konwencji! Stop deprawacji dzieci i młodzieży!

02.000
  1.653
 
1.653 firmado. Vamos a lograr 2.000!

Drodzy rodzice,

09.10.2014 odbędzie się kolejna próba przegłosowania w Sejmie RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Media milczą o zagrożeniach, jakie niesie konwencja dla dzieci. Wszyscy powinni mieć tego świadomość. Przekaż apel znajomym rodzicom!

Prawa kobiet są bardzo istotne, ale rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Konwencja zakłada wprowadzenie obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej typu B do polskich szkół (art. 14). Oznacza to, że nasze dzieci zostaną poddane systemowej deprawacji (obejrzyj film o IPPF na stronie www.stop-seksualizacji.pl).

Tenże art.14 Konwencji, zobowiązuje Polskę do wprowadzenia do treści nauczanych w przez wszelkie (nie tylko państwowe) szkoły treści o wyraźnie ideologicznym charakterze. Sprzeciwia się to zasadzie bezstronności światopoglądowej Państwa (art. 25 ust. 2 Konstytucji) Nasze dzieci, na wszystkich etapach edukacji będą musiały obowiązkowo i regularnie być nauczane o niestereotypowych rolach płciowych oraz będą indoktrynowane teoriami o rzekomym uwarunkowaniu płcią zjawiska przemocy. Konwencja nie pozwala na wyłączenie spod tego przymusu szkół prywatnych a nawet szkół wyznaniowych.

Zobowiązania takie naruszają nasze prawo do do wychowania dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i stanowią naruszenie art. 48 Konstytucji.

Chroń swoje dzieci przed seksualizacją! Podpisz się pod apelem rodziców do Posłów RP na CitizenGO.

 

02.000
  1.653
 
1.653 firmado. Vamos a lograr 2.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: Apel rodziców do posłów RP

My, rodzice zaniepokojeni o nasze dzieci, prosimy Posłów RP o głosowanie przeciwko Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Prawa kobiet są bardzo istotne, ale rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Konwencja zakłada wprowadzenie obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej typu B do polskich szkół (art. 14). Oznacza to, że nasze dzieci zostaną poddane systemowej deprawacji! (film o IPPF na stronie www.stop-seksualizacji.pl ).
Zobowiązania takie naruszają nasze prawo do do wychowania dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i stanowią naruszenie art. 48 Konstytucji.

W Polsce od ponad 15 lat mamy polski model edukacji seksualnej typu A – „wychowanie do życia w rodzinie”, który przynosi dobre rezultaty (dane na: www.stop-seksualizacji.pl). Dla nas rodziców, nie ma większej wartości niż dobro naszych dzieci. Dlatego nie pozwolimy, by nasze dzieci stały się klientami pornografii, antykoncepcji i aborcji.

Będziemy bacznie obserwować, jak Państwo zagłosujecie w sprawie Konwencji, aby wszyscy rodzice mogli świadomie podjąć decyzję w kolejnych wyborach (wyniki głosowania zamieścimy w mediach i Internecie).

Inicjatywa rodziców

Stop seksualizacji naszych dzieci

www.stop-seksualizacji.pl

[Tu nombre]

Adresat/Adresaci petycji: Apel rodziców do posłów RP

My, rodzice zaniepokojeni o nasze dzieci, prosimy Posłów RP o głosowanie przeciwko Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Prawa kobiet są bardzo istotne, ale rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Konwencja zakłada wprowadzenie obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej typu B do polskich szkół (art. 14). Oznacza to, że nasze dzieci zostaną poddane systemowej deprawacji! (film o IPPF na stronie www.stop-seksualizacji.pl ).
Zobowiązania takie naruszają nasze prawo do do wychowania dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i stanowią naruszenie art. 48 Konstytucji.

W Polsce od ponad 15 lat mamy polski model edukacji seksualnej typu A – „wychowanie do życia w rodzinie”, który przynosi dobre rezultaty (dane na: www.stop-seksualizacji.pl). Dla nas rodziców, nie ma większej wartości niż dobro naszych dzieci. Dlatego nie pozwolimy, by nasze dzieci stały się klientami pornografii, antykoncepcji i aborcji.

Będziemy bacznie obserwować, jak Państwo zagłosujecie w sprawie Konwencji, aby wszyscy rodzice mogli świadomie podjąć decyzję w kolejnych wyborach (wyniki głosowania zamieścimy w mediach i Internecie).

Inicjatywa rodziców

Stop seksualizacji naszych dzieci

www.stop-seksualizacji.pl

[Tu nombre]