Pater Koopmanstichting

Imagen de Pater Koopmanstichting
Pater Koopmanstichting  

Op steeds meer plekken wordt het mensen die het niet eens zijn met het huidige abortusbeleid lastig gemaakt om hier uiting te geven. Het demonstreren bij abortusklinieken is een doorn in het oog van de klinieken en van lokale politici, die samenwerken om het demonstratierecht op deze locaties steeds meer te beperken.