O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

Petycja do Ministra Zdrowia

 

O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

050.000
  33.679
 
33.679 firmado. Vamos a lograr 50.000!

O ile wzrasta świadomość położnych, pielęgniarek i lekarzy w związku z możliwością korzystania z klauzuli sumienia, o tyle rzadko mówi się o tym, że polskie prawo pozwalające na zabijanie dzieci przed urodzeniem (statystyki mówią o ok. 1000 dzieci rocznie) godzi również w sumienie pracowników administracji i dyrekcję szpitali zmuszając ich do zawierania kontraktów z NFZ z obowiązkową aborcją.

Z tego względu zwracamy się do Ministra Zdrowia z prośbą o wykreślenie z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

Przypominamy również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. w związku z ochroną życia człowieka w każdym wieku:

"Życie, w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. 

Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej."

----

Zachęcamy do podpisania petycji.

050.000
  33.679
 
33.679 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petycja do Ministra Zdrowia

Panie Ministrze,

powołując się na art. 53 Konstytucji RP mówiący o prawie do wolności sumienia, jak również mając na uwadze, że polskie prawo w kwestii obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem wielu dyrektorów i pracowników administracji polskich szpitali,

domagamy się wykreślenia z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

[Tu nombre]

Petycja do Ministra Zdrowia

Panie Ministrze,

powołując się na art. 53 Konstytucji RP mówiący o prawie do wolności sumienia, jak również mając na uwadze, że polskie prawo w kwestii obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem wielu dyrektorów i pracowników administracji polskich szpitali,

domagamy się wykreślenia z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

[Tu nombre]