Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar

Petitie aan: Voorzitter Commissie Justitie

 

Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar

Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar

05.000
  4.233
 
4.233 firmado. Vamos a lograr 5.000!

In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met minderjarigen jonger dan 16 zijn dus in principe strafbaar.

Bij de hervorming van het seksueel strafrecht wil men een uitzondering invoeren. Men stelt voor dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid, wanneer de handelingen plaatsvinden met wederzijdse toestemming tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een ander persoon die maximaal twee jaar ouder is. Dit moet nog worden goedgekeurd door de leden van de Commissie Justitie en de Kamer. (In 2018 lag er een ontwerp voor waarbij het maximale leeftijdsverschil tussen de partners vijf jaar was. Dit werd niet goedgekeurd.)

De vraag om deze wetswijziging door te voeren kwam onder andere van Sensoa. Zij vinden dat experimenteel seksueel gedrag vanaf 14 jaar met wederzijdse toestemming normaal is en niet meer bestraft mag worden. Zij zetten via hun vroege en expliciete seksuele voorlichting jongeren hier ook toe aan.

Wat men zaait zal men oogsten. Als men vanaf de tienerjaren het vruchtbaarheidsbesef en het wonder van het prille leven bijbrengt met het verantwoordelijkheidsbesef dat hiermee gepaard gaat, dan zullen tieners zich hierop voorbereiden en een partner zoeken waarmee ze dit samen kunnen waarmaken.

Als men minderjarigen vanaf 10 jaar uit de doeken doet hoe seks gepraktiseerd wordt, hoe je moet tongzoenen en met welke ‘veilige’ anticonceptie je zogenaamd zonder gevolgen seks kunt hebben, dan stoom je de jongeren klaar om vroegtijdig seks te bedrijven gericht op het bevredigen van driften. Jongeren moeten geen experts worden in het bedrijven van seks, maar in het aangaan van duurzame relaties. 

De fundamentele vraag is of seksuele handelingen onder de 16 jaar moeten worden aangemoedigd, of dat jongeren op dit punt niet eerder in bescherming moeten worden genomen door de wet, nu grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld toenemen?

Jongeren moeten wachten tot hun 18e jaar voordat ze mogen autorijden, voordat ze mogen trouwen, voordat ze hun studiekeuze maken voor hoger onderwijs. Tot hun 16e jaar moeten ze wachten voor ze alcohol mogen drinken of bromfiets rijden. En dan acht men jongeren reeds vanaf 14 jaar bekwaam om seksueel te experimenteren?

Wat hiervan de opvoedkundige meerwaarde is, vragen we ons ernstig af. Intussen nemen de soa's hand over hand toe, evenals onverwachte, ongewenste zwangerschappen (en daarmee abortus), depressies, suïcide bij jongeren... Het hebben van veel wisselende contacten vernietigt bovendien de bindingsvaardigheid van jongeren waardoor een langdurige emotionele relatie moeilijk wordt.

Tieners zijn zeer beïnvloedbaar en gevoelig voor sociale druk, voornamelijk vanuit de 'peer group'. Zij hebben niet de maturiteit om op een volwassen verantwoorde wijze wederzijds toestemming te geven.

Daarom vragen we aan de Kamer, en in het bijzonder de Commissie Justitie, om de voorgestelde wijziging van het Strafwetboek op dit punt af te keuren. In plaats daarvan moeten jongeren eerst leren om op een verantwoorde manier relaties aan te gaan, met oog voor de andere persoon.

Teken daarom nu de petitie! Deze wordt, in bundels van 100, verstuurd naar de hoofden van de Commissie Justitie en de Kamer.

05.000
  4.233
 
4.233 firmado. Vamos a lograr 5.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petitie aan: Voorzitter Commissie Justitie

Geachte leden van de Kamer, in het bijzonder van de Commissie Justitie,

Met zorg hebben wij kennisgenomen van het voorliggende wetsontwerp dat bepaalt dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid wanneer seksuele handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een andere persoon die twee jaar ouder is.

Uit juridisch oogpunt lijkt deze aanpassing van het strafrecht misschien gewenst, als aanpassing aan de realiteit van wat nu veelal gedoogd wordt. In de praktijk lijkt het er echter op dat men experimentele seksuele betrekkingen met wederzijdse toestemming vanaf 14 jaar gaat normaliseren.

Dit kan een verkeerd signaal geven aan onze jongeren, namelijk om op nog jongere leeftijd seksueel actief te worden. Hierdoor zullen de ongewenste zwangerschappen en daaropvolgende abortussen opnieuw toenemen, met bovendien alle trauma’s die dit bij jongeren nalaat.

Wij, de ondergetekenden, maken ons grote zorgen. Daarom vragen we aan de leden van de Kamer, in het bijzonder de Commissie Justitie, om de voorgestelde wijziging van het Strafwetboek op dit punt af te keuren.

Het is nodig om een duidelijke grens aan te geven bij onze jongeren. Dit ondersteunt tevens het gezag van de opvoeders en politie.

We vragen om experimenteel seksueel gedrag van jongeren boven 14 jaar niet te normaliseren, maar in plaats hiervan hen bij te brengen dat het ontdekken van vruchtbaarheid en seksualiteit hand in hand gaat met het dragen van verantwoordelijkheid binnen een duurzame relatie. Daarmee zijn zij en de hele samenleving beter gediend, dan met de voorgestelde wetswijziging.

Hopend op uw begrip,

[Tu nombre]

Petitie aan: Voorzitter Commissie Justitie

Geachte leden van de Kamer, in het bijzonder van de Commissie Justitie,

Met zorg hebben wij kennisgenomen van het voorliggende wetsontwerp dat bepaalt dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid wanneer seksuele handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een andere persoon die twee jaar ouder is.

Uit juridisch oogpunt lijkt deze aanpassing van het strafrecht misschien gewenst, als aanpassing aan de realiteit van wat nu veelal gedoogd wordt. In de praktijk lijkt het er echter op dat men experimentele seksuele betrekkingen met wederzijdse toestemming vanaf 14 jaar gaat normaliseren.

Dit kan een verkeerd signaal geven aan onze jongeren, namelijk om op nog jongere leeftijd seksueel actief te worden. Hierdoor zullen de ongewenste zwangerschappen en daaropvolgende abortussen opnieuw toenemen, met bovendien alle trauma’s die dit bij jongeren nalaat.

Wij, de ondergetekenden, maken ons grote zorgen. Daarom vragen we aan de leden van de Kamer, in het bijzonder de Commissie Justitie, om de voorgestelde wijziging van het Strafwetboek op dit punt af te keuren.

Het is nodig om een duidelijke grens aan te geven bij onze jongeren. Dit ondersteunt tevens het gezag van de opvoeders en politie.

We vragen om experimenteel seksueel gedrag van jongeren boven 14 jaar niet te normaliseren, maar in plaats hiervan hen bij te brengen dat het ontdekken van vruchtbaarheid en seksualiteit hand in hand gaat met het dragen van verantwoordelijkheid binnen een duurzame relatie. Daarmee zijn zij en de hele samenleving beter gediend, dan met de voorgestelde wetswijziging.

Hopend op uw begrip,

[Tu nombre]