Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

Adresat/Adresaci petycji: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

 

Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

0100
  2
 
2 firmado. Vamos a lograr 100!

Szanowni Państwo!

W rozumieniu obowiązującej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności” (art.2 ust.1 ustawy). Do obowiązków rzecznika należy w szczególności podejmowanie działań na rzecz ochrony prawa dzieci do życia (art.3 ust.2 pkt 1 ustawy). Szczególną troską i pomocą powinien Rzecznik obejmować dzieci niepełnosprawne (art.3 ust.3 ustawy).

Przez 9 lat pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak ani razu nie upomniał się o prawo do życia dzieci nienarodzonych, chociaż taki obowiązek nakłada na niego ustawa! Każdego dnia ginie w Polsce średnio troje dzieci, o których życie Rzecznik nie dba!

Dziś, gdy po raz kolejny organizacje pozarządowe zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, mającej wyeliminować proceder zabijania nienarodzonych dzieci, podejrzewanych o nieuleczalne choroby lub upośledzenie, Marek Michalak nadal milczy. Rzecznik, który chciałby zabronić kobietom picia alkoholu w ciąży, ponieważ szkodzi to nienarodzonemu dziecku, nie widzi nic złego w zezwoleniu na zabijanie dzieci nienarodzonych! Czyż to nie kuriozalne? Nie wolno narazić poczętego dziecka na utratę zdrowia, ale wolno je zabić!

Żądajmy od Rzecznika Praw Dziecka, aby wreszcie podjął faktyczne, nie tylko fasadowe działania w obronie życia dzieci!

 

Esta petición ha sido creada por un ciudadano o una organización independiente de CitizenGO. CitizenGO no se hace responsable de su contenido.
0100
  2
 
2 firmado. Vamos a lograr 100!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Adresat/Adresaci petycji: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie,

W rozumieniu obowiązującej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Z przepisów tejże ustawy wynika, że jako Rzecznik winien Pan podejmować działania w szczególności na rzecz ochrony prawa dzieci do życia. Winien Pan także szczególną troską i pomocą otaczać dzieci niepełnosprawne. Ustawa nikogo nie wyklucza, zatem ochrona prawa do życia oraz troska o dzieci niepełnosprawne dotyczą również dzieci poczętych, jeszcze nieurodzonych.

W związku z powyższym apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do uzyskania faktycznej ochrony prawa do życia wszystkich dzieci poczętych. Jak Panu wiadomo prawo to jest obecnie naruszane przez możliwość zabijania dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, m.in. z powodu podejrzenia o nieuleczalne choroby lub upośledzenie. Nie reagując na tak jawne pogwałcenie praw dzieci sprzeniewierza się Pan złożonemu ślubowaniu!

[Tu nombre]

Adresat/Adresaci petycji: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie,

W rozumieniu obowiązującej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Z przepisów tejże ustawy wynika, że jako Rzecznik winien Pan podejmować działania w szczególności na rzecz ochrony prawa dzieci do życia. Winien Pan także szczególną troską i pomocą otaczać dzieci niepełnosprawne. Ustawa nikogo nie wyklucza, zatem ochrona prawa do życia oraz troska o dzieci niepełnosprawne dotyczą również dzieci poczętych, jeszcze nieurodzonych.

W związku z powyższym apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do uzyskania faktycznej ochrony prawa do życia wszystkich dzieci poczętych. Jak Panu wiadomo prawo to jest obecnie naruszane przez możliwość zabijania dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, m.in. z powodu podejrzenia o nieuleczalne choroby lub upośledzenie. Nie reagując na tak jawne pogwałcenie praw dzieci sprzeniewierza się Pan złożonemu ślubowaniu!

[Tu nombre]