Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

Petycja kierowana do Senatorów RP

 

Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

020.000
  18.483
 
18.483 firmado. Vamos a lograr 20.000!

Ustawa o cudzoziemcach umożliwi napływ homoseksualistów do Polski. Zaapeluj do senatorów, aby poparli poprawkę wykreślającą szkodliwy przepis!

Senat rozpatruje obecnie, uchwaloną 8 listopada br. przez Sejm, Ustawę o cudzoziemcach. Art. 160 pkt. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, będącą obywatelem RP, innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ustawa to ukrywa. Pisze się o cudzoziemcu, który prowadzi życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnościTymczasem, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (sprawy: Schalk i Kopf przeciwko Austrii, §§ 92-94, i P.B. i J.S. przeciwko Austrii, § 30), termin życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) obejmuje swoim zakresem również stały związek osób tej samej płci.

Prawo europejskie nie wymaga przyznawania cudzoziemcom ochrony „życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Ich życie rodzinne „po prostu”, a nie „w rozumieniu Konwencji …” jest chronione przez inne przepisy tej ustawy. Przyjęcie, stworzonego wyłącznie na użytek subkultur ruchu LGBT, art. 160 pkt. 3 będzie godziło w konstytucyjny model życia rodzinnego chroniony na mocy art. 18 Konstytucji RP. Stwierdza on, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo” a nie „życie rodzinne w rozumieniu Konwencji”. Przepis artykułu 160 pkt 3 ustawy umożliwia, trudny do kontrolowania, napływ do kraju osób należących do środowisk LGBT, a pochodzących spoza obszaru UE.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o usunięciu art. 160 pkt. 3, dzięki czemu Senat otrzyma na najbliższym posiedzeniu możliwość wykreślenia szkodliwego przepisu z Ustawy o cudzoziemcach. Podpisz petycję i zaapeluj do senatorów, aby poparli poprawkę Komisji i nie pozwolili na podważanie konstytucyjnie chronionego w Polsce modelu życia rodzinnego.

020.000
  18.483
 
18.483 firmado. Vamos a lograr 20.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Términos de uso.

Petycja do Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze / Szanowna Pani Senator,

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o wykreśleniu z art. 160 Ustawy o cudzoziemcach (druk senacki 489) pkt. 3.

Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki podczas głosowania nad Ustawą o cudzoziemcach na najbliższym posiedzeniu Senatu RP.

[Tu nombre]

Petycja do Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze / Szanowna Pani Senator,

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o wykreśleniu z art. 160 Ustawy o cudzoziemcach (druk senacki 489) pkt. 3.

Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki podczas głosowania nad Ustawą o cudzoziemcach na najbliższym posiedzeniu Senatu RP.

[Tu nombre]