Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

Adresaci petycji: Posłowie

 

Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

Rząd chce, by polskie prawo umożliwiało zawieranie homoseksualnych „małżeństw”

050.000
  38.197
 
38.197 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Sejm rozpatruje rządowy projekt nowej ustawy o aktach stanu cywilnego. Wśród wielu niekontrowersyjnych rozwiązań, przewiduje on również wprowadzenie nowego rodzaju "zaświadczeń o stanie cywilnym", które umożliwią Polakom zawieranie za granicą "małżeństw", które są sprzeczne z polskim porządkiem publicznym i konstytucyjnym.

Po przyjęciu nowego projektu, w państwach takich jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w małżeństwo poligamiczne, natomiast we Francji, Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.

Ta ostatnia możliwość jest szczególnie brzemienna w skutki w kontekście unijnej zasady swobodnego przepływu osób. Polska może zostać przez sądy UE zmuszona do traktowania takich związków na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny, inaczej bowiem narazić się może na sankcje za dyskryminację.

Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych i trafi w najbliższym czasie pod głosowanie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Eksperci z Instytutu Ordo Iuris chcieli wziąć udział w obradach Komisji, aby przedstawić merytoryczne argumenty przeciwko przyjęciu rozwiązań podważających konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa, jednak bezpodstawnie odmówiono im uczestnictwa w posiedzeniu.

Zaapeluj do posłów, aby nie dopuścili do wprowadzenia w prawie polskim mechanizmów pozwalających na zawieranie małżeństw homoseksualnych lub poligamicznych.

050.000
  38.197
 
38.197 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Términos de uso.

Adresaci petycji: Posłowie

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620), który przewiduje wprowadzenie „zaświadczenia o stanie cywilnym”. Wbrew odmiennym zapewnieniom rządu, główną funkcją wprowadzanych zaświadczeń będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (homoseksualnych lub poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte n.p. we Francji, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki usuwającej z projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

art. 33 pkt 3 lit. f,

art. 44 ust. 1 pkt 3

art. 44 ust. 5

art. 49 ust. 1 i ust. 2.

[Tu nombre]

Adresaci petycji: Posłowie

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620), który przewiduje wprowadzenie „zaświadczenia o stanie cywilnym”. Wbrew odmiennym zapewnieniom rządu, główną funkcją wprowadzanych zaświadczeń będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (homoseksualnych lub poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu służącego obejściu polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji).

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem tego, jak traktować zawarte n.p. we Francji, na podstawie polskich dokumentów urzędowych, ”małżeństwo” homoseksualne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

W związku z tym proszę o wprowadzenie poprawki usuwającej z projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

art. 33 pkt 3 lit. f,

art. 44 ust. 1 pkt 3

art. 44 ust. 5

art. 49 ust. 1 i ust. 2.

[Tu nombre]