NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

Petycja do MEN w sprawie elementarza

 

NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

victoria

NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

0100.000
  56.243
 
56.243 have signed.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało drugą część darmowego „Naszego elementarza” pt. „Zima” (do obejrzenia po kliknięciu tutaj). W rozdziale „Świąteczne zakupy” jest mowa o świętach, jednak skrzętnie pomija się ich prawdziwą tożsamość unikając nazwy „Boże Narodzenie”. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące treści tego podręcznika. Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kulturowego faktu, którego nie można przemilczać. 

Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail na adres, pod którym MEN zbiera uwagi i opinie dot. podręcznika. Jeśli będą miały miejsce konsultacje społeczne w postaci spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami ministerstwa w tej sprawie, wydrukujemy Państwa podpisy i przekażemy dodatkowo podczas spotkania.

0100.000
  56.243
 
56.243 have signed.

Completa tu firma

Esta petición ha conseguido una...

¡Victoria!
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Términos de uso.

Opinia dotycząca ELEMENTARZA

Szanowni Państwo,

Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uchwalona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za ”kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia.

Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoznaczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia.

[Tu nombre]

Opinia dotycząca ELEMENTARZA

Szanowni Państwo,

Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uchwalona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za ”kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia.

Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoznaczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia.

[Tu nombre]