Zaustavite čedomorstvo!

Peticija upućena: VIJEĆU EUROPE

 

Zaustavite čedomorstvo!

Zaustavite čedomorstvo!

0500.000
  226.898
 
226.898 potpisa. Prikupimo 500.000!

Tijekom postupka abortusa nakon 20 tjedna trudnoće  u mnogim slučajevima se dogodi rađanje živog djeteta. Tu djecu se najčešće ostavlja da umru bez da im se pruži pomoć. Ona se satima muče očajnički pokušavajući samostalno disati. Ponekad ih ubijaju smrtonosnom injekcijom ili gušenjem, a nakon što umru, bacaju ih u organski otpad. 

19. studenog Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava obavijestio je javnost kako smatra da praksa infanticida ne spada u njegovu nadležnost i odbija primiti predstavnike nevladinih udruga koji ga žele informirati o ovom pitanju. U srpnju ove godine Vijeće ministara Vijeća Europe također nije željelo donijeti odluku o ovom pitanju. Uputite poziv Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe da osudi ovu nehumanu praksu.

1. studenog četiri nevladine organizacije (Međunarodni katolički ured za djecu, Svjetska unija katoličkih ženskih organizacija, Federacija katoličkih obiteljskih udruga Europe i Europski centar za pravo i pravdu) tražile su sastanak s gospodinom Nilsom Muižnieksom, Povjerenikom Vijeća Europe za ljudska prava kako bi mu uručile dokument u kojem se razotkriva što se događa s djecom koja su rođena živa tijekom izvođenja postupka abortusa. 

Podaci su potkrijepljeni službenim podacima i svjedočanstvima primalja. U zaključku studije koja je objavljena u znanstvenom časopisu za opstetriciju i ginekologiju (British Journal of Obstetrics and Gynaecology) navodi se da je stopa preživljavanja kod djece koja se rode s navršena 23 tjedna gestacije 10%.

Ostaviti neku od njih da umru bez da im se pruži pomoć ili ih ubijati samo zato što su neželjena je neljudski. Iz tog razloga su predstavnici nevladinih udruga tražili sastanak s Povjerenikom kako bi ga informirali o ovoj praksi te su namjeravali od njega zatražiti da ponovno istakne da sva ljudska bića koja se rode imaju jednako pravo na život i zaslužuju odgovarajuću i potrebnu njegu i zdravstvenu skrb, bez diskriminacije u svezi s okolnostima njihova rođenja, a sukladno njihovim priznatim ljudskim pravima.

Međutim, Povjerenik je odbio primiti predstavnike tih nevladinih organizacija tvrdeći kako ta pitanja nisu u njegovoj nadležnosti”. 15. siječnja ipak je zauzeo jasnu poziciju u javnosti protiv spolno uvjetovanog abortusa, zahtijevajući da se takva praksa zabrani. Povrh toga, u Međunarodnoj konvenciji o pravima djeteta, čiju 25-tu godišnjicu donošenja ove godine slavimo, stoji da „svako dijete, zbog svoje fizičke i psihičke nezrelosti, treba posebnu njegu i zaštitu, uključujući i odgovarajuću pravnu zaštitu, prije i nakon rođenja.”

Još prošlog srpnja, nakon postavljenog zastupničkog pitanja, Vijeće ministara Vijeća Europe, koje okuplja vlade 47 zemalja članica, nije se uspjelo složiti u vezi mjera koje je potrebno poduzeti „kako bi se zabranilo da se fetusima koji prežive abortus uskraćuje zdravstvena skrb na koju imaju pravo kao –živorođena ljudska bića- sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima?”.Neke vlade, zbog straha od preispitivanja legalnosti abortusa u poodmakloj trudnoći, odbijaju javno priznati da ova novorođenčad ima svoja prava.

Odbijanje Povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava i nesposobnost Vijeća ministara da potvrdi da svako novorođenče ima pravo na život i zdravstvenu skrb je zaprepašćujuća; pokazuje prešutno odobravanje čedomorstva i nehumanog postupanja prema novorođenčadi.

Ostaje još parlamentarna skupština Vijeća Europe koja možda ima hrabrosti suočiti se s ovim pitanjem i ispraviti propuste Povjerenika i Vijeća ministara.

U tu svrhu, Europski centar za pravo i pravdu (ECLJ) službeno će iznijeti ovo pitanje pred Parlamentarnu skupštinu, sukladno važećoj proceduri koja se odnosi na peticije, (pravilo 65 Poslovnika skupštine). Ova procedura omogućuje svakom građaninu da od Predsjednika i Ureda Parlamentarne skupštine zatraži da se to pitanje stavi na dnevni red.

Kako bi ovo pitanje dobilo na težini pred Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, ECLJ poziva sve da se pridruže ovoj peticiji kako bi javno razotkrili i zaustavili sve oblike nehumane prakse prema novorođenčadi.

 

0500.000
  226.898
 
226.898 potpisa. Prikupimo 500.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Na ruke Predsjednika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i članova Ureda.

Svake godine znatan broj djece rodi se živo prilikom postupka abortusa u poodmaklom stadiju trudnoće. U većini slučajeva pušta se da ova djeca umru bez da im se pruži zdravstvena skrb. Pušta ih se da očajnički pokušavaju samostalno disati, ponekad i po nekoliko sati ili ih se ubija smrtonosnom injekcijom ili gušenjem, nakon čega se bacaju u organski otpad.

Nakon što je Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava odbio, a Vijeće ministara nije bilo sposobno službeno priznati pravo svakog novorođenčeta na život i zdravstvenu skrb, tražimo od vas da ovo pitanje stavite na dnevni red skupštine, sukladno članku 65. Poslovnika skupštine.

Tražimo od vas da provedete istragu o postojećoj praksi neonatalnog infanticida i da ju jasno osudite.

Naročito od vas tražimo da podsjetite sebe i javnost kako sva ljudska bića koja su rođena živa imaju jednako pravo na život, tjelesni integritet i zdravstvenu skrb bez diskriminacije na temelju okolnosti njihova rođenja, sukladno Europskoj konvenciji za ljudska prava i Konvenciji o pravima djeteta.

Vijeće Europe ne smije propustiti svoju dužnost da zaštiti prava svih ljudskih bića na život.

Nedonošče je ljudsko biće koje ima pravo na zaštitu!

***************************

To the attention of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s President and members of the Bureau.

Each year, many children are born alive during late-term abortions. In most cases, these children are left to die without care, struggling to breathe sometimes for several hours, or killed by lethal injection or suffocation, and then disposed with organic waste.

Following the refusal of the Commissioner for Human Rights and the inability of the Committee of Ministers to affirm that all newborns have the right to life and to health care, we ask you to include this item in the agenda of the Assembly, in accordance with Article 65 of the Rules of Procedure of the Assembly.

We ask you to investigate the practice of neonatal infanticide and to clearly condemn it.

We ask you particularly to recall that all human beings born alive have the same right to life, physical integrity and health care without discrimination based on the circumstances of their birth, in accordance with the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child.

The Council of Europe cannot abandon its duty to guarantee the fundamental rights of all human beings.

A premature baby is a human being and deserves to be protected!

[Ime i prezime]

Na ruke Predsjednika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i članova Ureda.

Svake godine znatan broj djece rodi se živo prilikom postupka abortusa u poodmaklom stadiju trudnoće. U većini slučajeva pušta se da ova djeca umru bez da im se pruži zdravstvena skrb. Pušta ih se da očajnički pokušavaju samostalno disati, ponekad i po nekoliko sati ili ih se ubija smrtonosnom injekcijom ili gušenjem, nakon čega se bacaju u organski otpad.

Nakon što je Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava odbio, a Vijeće ministara nije bilo sposobno službeno priznati pravo svakog novorođenčeta na život i zdravstvenu skrb, tražimo od vas da ovo pitanje stavite na dnevni red skupštine, sukladno članku 65. Poslovnika skupštine.

Tražimo od vas da provedete istragu o postojećoj praksi neonatalnog infanticida i da ju jasno osudite.

Naročito od vas tražimo da podsjetite sebe i javnost kako sva ljudska bića koja su rođena živa imaju jednako pravo na život, tjelesni integritet i zdravstvenu skrb bez diskriminacije na temelju okolnosti njihova rođenja, sukladno Europskoj konvenciji za ljudska prava i Konvenciji o pravima djeteta.

Vijeće Europe ne smije propustiti svoju dužnost da zaštiti prava svih ljudskih bića na život.

Nedonošče je ljudsko biće koje ima pravo na zaštitu!

***************************

To the attention of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s President and members of the Bureau.

Each year, many children are born alive during late-term abortions. In most cases, these children are left to die without care, struggling to breathe sometimes for several hours, or killed by lethal injection or suffocation, and then disposed with organic waste.

Following the refusal of the Commissioner for Human Rights and the inability of the Committee of Ministers to affirm that all newborns have the right to life and to health care, we ask you to include this item in the agenda of the Assembly, in accordance with Article 65 of the Rules of Procedure of the Assembly.

We ask you to investigate the practice of neonatal infanticide and to clearly condemn it.

We ask you particularly to recall that all human beings born alive have the same right to life, physical integrity and health care without discrimination based on the circumstances of their birth, in accordance with the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child.

The Council of Europe cannot abandon its duty to guarantee the fundamental rights of all human beings.

A premature baby is a human being and deserves to be protected!

[Ime i prezime]