UN usvojio rezoluciju za obitelj

Veleposlanicima pri Vijeću za ljudska prava UN-a

 

UN usvojio rezoluciju za obitelj

050.000
  33.061
 
33.061 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 50.000 potpisa.

UN usvojio rezoluciju za obitelj

Početkom srpnja Vijeće za ljudska prava UN-a u Ženevi izglasao je rezoluciju za zaštitu obitelji.

Rezolucija potvrđuje obitelj kao prirodnu i temeljnu stanicu društva, te poziva vlade zemalja UN-a na provedbu politika koje će smanjiti prijetnje i biti osjetljive na potrebe obitelji.

Ova rezolucija, do sad je najsnažniji i najopsežniji dokument UN-a o zaštiti obitelji. Delegacije UN-a koje se zalažu za obitelj su unatoč snažnim protivljenjima naporno radile kako bi ostvarile usvajanje Rezolucije. Razvijene zemlje napadaju vlade zahvaljujući kojima je Rezolucije donesena. Molim Vas, podržite rad zemalja koje se bore za zaštitu obitelji, unatoč napadima. Osim toga, trebamo dati do znanja zemljama koje su glasale protiv ili su bile suzdržane na glasovanju o rezoluciji da je takva opozicija ili nedjelovanje potpuno neprihvatljivo i krši međunarodne obveze više obvezujućih dokumenata UN-a koji štite obitelj npr. Opće deklaracije o ljudskim pravima (čl. 16.), Međunarodnog pakta o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (čl. 10), Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji (čl. 44)...

Molim Vas, pomozite delegacijama koje su postigle ovu veliku pobjedu i potpišite pismo zahvale nacijama koje se za nju glasovale, te potakanite one koji nisu da promjene svoju poziciju i u budućnosti štite obitelj. Podrška delgacijama i vladama koje se bore za obitelj osigurat će buduće pobjede. Također, uzmite vremena i pročitajte izvatke iz ove jedinstvene rezolucije. Izvatke, koje zemlje članice uvelike ignoriraju, a koji podcrtavaju detalje međunarodnih obveza UN-a za zaštitu obitelji.

Ova rezolucija vraća nadu usred ratućeg trenda napada na obitelj.

Ne možemo do kraja izraziti veliku zahvalnost UN-ovim delgatima i vladama što su se izložile kako bi omogućile da prijedlog Rezolucije bude prihvaćen. Annie Franklin, direkotrica Family Wach International, međunarodne neprofitne organizacije koja djeluje u više od 170 zemalja, a posvećena je očuvanju i zaštiti obitelji kao temeljne stanice društva i promicanju braka kao zajednice žene i muškarca, izjavila je: „Ovo je velika pobjeda za pro-life pokret i obitelji širom svijeta. Zajedno s potvrdom roditeljskih prava i pozivanjem na druge važne pro-life aktivnosti, prepoznata je i važna uloga obitelji u borbi protiv siromaštva, promicanja održivog razvoja i razvoja djece."

Pročitajte neke od ključnih odredbi Rezolucije:

 • „Obitelj ima primarnu ulogu o odgoju i zaštiti djece.“
 • „Obitelj ima ključnu ulogu u očuvanju kulturnog identiteta, tradicije, morala, nasljeđa i sustava vrijedosti društva.“
 • „Roditelji imaju pravo birati obrazovanje za svoju djecu i imaju najveću odgovornost za odgoj i razvoj djeteta.“
 • „Majčinstvo, roditeljstvo i rađanje ne smiju biti uzrok diskriminacije...“
 •  Prepoznavanje politika i mjera za zaštitu obitelji ima pozitivan učinak na zaštitu i promicanje ljudskih prava, što između ostalog može pridonijeti smanjenju stope preranog napuštanja školovanja, postizanju jednakosti između žena i muškaraca, djevojaka i mladića, osnaživanju žena i djevojaka, te poboljšanju zaštite od nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorištvanja...“

Rezolucija poziva zemlje na:

 • Stvaranje pozitivnih obiteljskih politika koje će podupirati obitelj i ocjenjivanje utjecaja obiteljskih politika i programa na obitelj.
 • Osnaživanje uloge baka i djedova u odgoju unučadi...
 • Rješavanje uzorka raspada obitelji i ublažavanje njihovih posljedica:
 • Potpora obiteljima u teškim situacijama.
 • Prepoznavanje obitelji „... kao suradnika u održivom razvoju“ .
 • Poticanje država na razmatranje uloge i statusa obitelji u kontekstu održivog razvoja. 
 • Razmatranje uloge i statusa obitelji u kontekstu tekućih pregovora o razvojnom program za razdoblje poslije 2015., te poziva zemlje na usuglašavanje obiteljskih politika kao zajedničke poveznice. u predloženim ciljevima za razvojni program predostojećeg razdoblja.
 • Podsjeća zemlje na njihove obveze zaštite i podrške obitelji sukladnom odgovarajućim odredbama međunarodnog prava o ljudskim pravima.

Rezolucija "Zaštita obitelji: doprinos obitelji u ostvarivanju prava na odgovarajući životni standard njenih članova, osobito kroz ulogu u iskorjenjivanju siromaštva i postizanju održivog razvoja" pobjeda je za obitelj i predstavlja veliki korak naprijed u snažnoj kolaciji vlada pri UN-u koje su zabrinute zbog napada na obitelji širom svijeta. Od ključne je važnosti da, osobito mi koji živimo u razvijenim zemljama koje promiču protuobiteljske politike, pokažemo potporu pronatalitetnim zemljama koje štite obitelj i život.

Molim Vas odvojite minutu i za čas potpišite peticiju. Podijelite je sa svima za koje znate da bi je željeli potpisati. Proširite odlične vijesti!

Popis zemalja koje su podržale rezoluciju o obitelji:

• Alžir
• Bangladeš
• Bolivija
• Bocvana
• Kina
• Kongo
• Obala Bjelokosti
• Kuba
• Salvador
• Etiopija
• Gabon
• Gana
• Indija
• Indonezija
• Kazakhstan
• Kenija
• Maldivi
• Moroko
• Namibija
• Nigerija
• Pakistan
• Paragvaj
• Katar
• Rusija
• Saudijska Arabija
• Sijera Leone
• Ujedinjeni Arapski Emirati
• Venezuela
• Vijetnam

Protiv rezolucije bile su:
• Albanija
• Estonija
• Francuska
• Njemačka
• Irska
• Japan
• Latvija
• Crna Gora
• Nizozemska
• Portugal
• Koreja
• Južna Afrika
• UK
• SAD

Suzdržane:
• Argentina
• Brazil
• Meksiko
• Makedonija

Čime se bavi vijeće za ljudska prava UN-a?

Vijeće za ljudska prava UN-a, je međuvladino tijelo unutar UN-a, odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava. Ima mandat raspravljati o svim pitanjima ljudskih prava koja zahtijevaju pozornost međunarodne zajednice. Vijeće ima 47 država članica UN-a koje bira Opća skupština UN-a na razdoblje od 3 godine, a zasjeda u Ženevi.

Hrvatska se za punopravno članstvo u Vijeću za ljudska prava kandidirala  za razdoblje 2017/19. Kako je navedeno na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova: “Republika Hrvatska u svojstvu države promatrača redovito prati i aktivno sudjeluje u radu Vijeća za ljudska prava, zagovarajući  prioritete hrvatske vanjske politike i suvremene standarde zaštite ljudskih prava…Hrvatska je trenutno svoju tematsku aktivnost u okviru Vijeća usmjerila na potporu pravima LGBT osoba (RH je potpisala i aktivno lobirala u regiji za izjavu o borbi protiv nasilja) te članstvo u Plavoj skupini („Blue Group“) koja promiče pravo na pristup vodi, ali i kroz zapažene nastupe pri osudi i podršci zajedničkim izjavama i rezolucijama za teška kršenja ljudskih prava u kriznim žarištima.”

+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

Veleposlanicima pri Odboru za ljudska prava UN-a

VELEPOSLANICIMA UN-a KOJI SU PODRŽALI REZOLUCIJU O OBITELJI

Poštovani,

jako sam se obradovala/o što ste u ime svoje zemlje podržali rezlouciju o obitelji ((A/HRC/29/L.25) koju je Obor za ljudska prava UN-a usvojio 3. srpnja 2015. 
Snažne obitelji su nezamjenjiv doprinos održivom razvoju. Obveza države da štiti obitelj je predugo zanemarivana, na štetu djece i društva. Preporuke Rezolucije su ključne za promicanje i zaštitu snažnih obitelji, prava roditelja i dobra djece.

 Cijenim primjer podrške obiteljima koju je vaša zemlja dala drugim vladama i institucijama širom svijeta.

Molim Vas nastavite se zalagati za promicanje obitelji pri UN-u!

*****

Dear UN Ambassador,

I was very pleased to learn that your country supported the important protection of the family resolution (A/HRC/29/L.25) adopted by the Human Rights Council on July 3.

Strong families are irreplaceable contributors to sustainable development, and State obligations to protect the family have been too long neglected to the detriment of children and society.

The points and recommendations in this family resolution are essential to promoting and protecting strong families, the rights of parents, and the well-being of children.

I appreciate the example your country has set for other governments and institutions around the world in support of strong families.

Please continue to defend and promote the family at the United Nations!

--------

VELEPOSLANICIMA UN-a KOJI SU GLASOVALI PROTIV REZOLUCIJE ILI SU OSTALI SUZDRŽANI

Poštovani,

Usitinu sam razočaran(a) saznavši kako vaša zemlja nije glasovala za zaštitu obitelji putem rezolucije (A/HRC/29/L.25), usvojene 3. srpnja 2015. UN-ovi dokumenti za zaštitu ljudskih prava uključujući i Opće deklaracije o ljudskim pravima obvezuju zemlje na zaštitu obitelji kao temelja društva. Ove obveze su predugo zanemarivane.

Obitelj je temelj. Ona daje nezamjenjivi doprinos održivom razvoju. Narod je snažan koliko su snažne njegove obitelji.

Zaštita obitelji rezolucijom, između ostalog podcrtava primarnu ulogu obitelji u razvoju i odgoju djece, prepoznaje prava roditelja, važnu ulogu baka i djedova te naglašava važnost uloge majke za društvo. Također, poziva vlade na praćenje utjecaja koje politika i zakoni imaju na obitelj.

Teško je razumijeti zašto vaša zemlja nije podržala ovako važan dokument. Pridružujem se osobama širom svijeta želeći Vas potaknuti i ohrabriti  da razmotrite svoju poziciju o ovoj rezoluciji i aktivno se uključite u promicanje obiteljske politike pri UN-u.

*******

Dear UN Ambassador,

I was very disappointed to learn that your country did not vote in favor of the the protection of the family resolution (A/HRC/29/L.25), which was adopted on July 3. UN documents and the Universal Declaration of Human Rights obligate States to protect the family as the fundamental unit of society, and these obligations have too long been ignored.
The family is an essential and irreplaceable contributor to sustainable development, and nations are only as strong as their families are strong.
The protection of the family resolution, among other things, underscores the primary role of the family in nurturing and protecting children, recognizes the primary rights of parents, the important role of grandparents, and emphasizes the essential role of mothers to society. It also calls upon governments to assess the impact of all policies and laws on the family.
It is hard to understand why your country did not support such important and common sense policies as those contained in this resolution. I join with others around the world in urging you to reconsider your position on this resolution and encourage you to actively support pro-family policies at the UN.[Ime i prezime]

UN usvojio rezoluciju za obitelj

Sada potpišite peticiju!

050.000
  33.061
 
33.061 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 50.000 potpisa.