Za ESLJP: Prestanite se miješati u državne zakone o braku

Europskom sudu za ljudska prava

 

Za ESLJP: Prestanite se miješati u državne zakone o braku

Za ESLJP: Prestanite se miješati u državne zakone o braku

0100.000
  57.976
 
57.976 potpisa. Prikupimo 100.000!

Krajem srpnja, Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je u slučaju Oliari  i drugi protiv Italije. Oliari protiv Italije slučaj je u kojem su se tri talijanska istospolna para žalila Europskom sudu za ljudska prava jer prema talijanskom zakonu ne mogu pristupiti niti jednom obliku pravno priznate zajednice, budući da, Italija ne priznaje istopolno partnerstvo.

U svojoj presudi Europski sud za ljudska prava zaključio je kako je Italija, jer nema pravni okvir za istospolne parove povrijedila čl. 8 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kojem stoji: „Svako ima pravo na poštivanje svog privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja.“

Ovom nepravednom presudom, Sud je prekoračio svoje ovlasti, netočno interpretirao Konvneciju te pokazao kako ne poštuje podijelu vlasti, te kako smatra da su parlamenti i države članice podređene Sudu.

Sadašnja presuda implicira „pozitivnu obvezu“, samo za Italiju da pruži zakonski status istospolnim parovima. Međutim, u istom dokumentu suci na drugom mjestu kažu:

„Nismo sigurni kako je takvo ograničenje pozitivne obaveze Konvencije za lokalno područje moguće. Takodjer, u nekim točkama naši kolege impliciraju neovisnu pozitivnu obvezu za sve države (članice [Vijeća Europe]) da osiguraju pravni okvir za istospolne zajednice.“

Ovakvim mišljenjem zapravo poručuju kako bi se presuda, u budućnosti, mogla koristiti u svrhu prisile država članica Vijeća Europe na različite oblike zakonskog priznavanja istospolnih zajednica.

Pravo i dužnost svake suverene države je štititi brak kao zajednicu žene i muškarca. Potpuno je neprihvaljivo da ESLJP pokušava prisiliti Italiju ili bilo koju državu članicu na uništavanje braka. Potpišite peticiju kojom od 23 europske zemlje od kojih su neke zaštitile brak ustavom kao zajednicu žene i muškarca, a neke pravno ne pružaju zakonski status istospolnim parovima da odbace ovu presudu i ne dozvole da ona ikad postane dio njihova pravnog okvira.

Albanija, Aremija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Gruzija, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Moldavija, Monako, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Rusija, Srbija, Slovačka, Turska, Ukrajina i Hrvatska, trebaju naše ohrabrenje kako bi podnijele pritisak gay lobija, mainstream medija i aparata zapadne moći koji su okrenuli lice obitelji.

0100.000
  57.976
 
57.976 potpisa. Prikupimo 100.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Obranite zakone o braku od uplitanja ESLJP-a

Poštovani/a,

Nedavno je Europski sud za ljudska prava (ESLJP), donio nečuvenu presudu Oliari i drugi protiv Italije. Presuda kaže kako je Italija prekršila čl. 8 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer pravno ne priznaje istospolno partnerstvo ili brak. Sud je pokušao objasniti kako se presuda odnosi na Italiju, međutim tri od sedam sudaca u svom mišljenju napisalo je kako bi presuda u budućnosti mogla utjecati i na druge države članice Vijeća Europe:

„Nismo sigurni kako je takvo ograničenje pozitivne obaveze Konvencije za lokalno područje moguće. Takodjer, u nekim točkama naši kolege impliciraju neovisnu pozitivnu obvezu za sve države (članice [Vijeća Europe]) da osiguraju pravni okvir za istospolne zajednice.“

Europski sud se ovom presudom  nedopustivo se umiješao u suverentet država članica, ovlasti nacionalnih sudova i vlade.

Stoga Vas molim da obratite pozornost na ovo pitanje i ustrajte u obrani suvereniteta Vaše zemlje te odbacite ovu presudu i ona nikad ne postane dio pravnog okvira Vaše države.

.....

Dear Mr/Ms Prime Minister/President:

Recently, the European Court of Human Rights (ECHR) handed down an egregious ruling in the Oliari et al. case. Very basically, the ruling claims that Italy has violated Article 8 (on privacy and family life) from the European Convention on Human Rights, because it (the state) does not legally recognize same-sex union or same-sex marriage.

The Court went to great lengths to stress that this ruling only applies to Italy because of the peculiarity of its local circumstances.

But, three out of the seven judges wrote a "Concurring Opinion": that:

"...we are not sure that such a limitation of a positive obligation under the Convention to local conditions is conceptually possible. Secondly, at some points our colleagues...[imply] a free-standing positive obligation incumbent on all the Contracting States to provide a legal framework for same-sex unions.

With this  ruling ECHR has unacceptably interfered with national law and sovereignty of member Stats. Therefore, I urge you to pay attention to this issue, be persistent in defending the sovereignty of your state and to reject this ruling so it does not become part of the legal framework of your state.

[Ime i prezime]

Obranite zakone o braku od uplitanja ESLJP-a

Poštovani/a,

Nedavno je Europski sud za ljudska prava (ESLJP), donio nečuvenu presudu Oliari i drugi protiv Italije. Presuda kaže kako je Italija prekršila čl. 8 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer pravno ne priznaje istospolno partnerstvo ili brak. Sud je pokušao objasniti kako se presuda odnosi na Italiju, međutim tri od sedam sudaca u svom mišljenju napisalo je kako bi presuda u budućnosti mogla utjecati i na druge države članice Vijeća Europe:

„Nismo sigurni kako je takvo ograničenje pozitivne obaveze Konvencije za lokalno područje moguće. Takodjer, u nekim točkama naši kolege impliciraju neovisnu pozitivnu obvezu za sve države (članice [Vijeća Europe]) da osiguraju pravni okvir za istospolne zajednice.“

Europski sud se ovom presudom  nedopustivo se umiješao u suverentet država članica, ovlasti nacionalnih sudova i vlade.

Stoga Vas molim da obratite pozornost na ovo pitanje i ustrajte u obrani suvereniteta Vaše zemlje te odbacite ovu presudu i ona nikad ne postane dio pravnog okvira Vaše države.

.....

Dear Mr/Ms Prime Minister/President:

Recently, the European Court of Human Rights (ECHR) handed down an egregious ruling in the Oliari et al. case. Very basically, the ruling claims that Italy has violated Article 8 (on privacy and family life) from the European Convention on Human Rights, because it (the state) does not legally recognize same-sex union or same-sex marriage.

The Court went to great lengths to stress that this ruling only applies to Italy because of the peculiarity of its local circumstances.

But, three out of the seven judges wrote a "Concurring Opinion": that:

"...we are not sure that such a limitation of a positive obligation under the Convention to local conditions is conceptually possible. Secondly, at some points our colleagues...[imply] a free-standing positive obligation incumbent on all the Contracting States to provide a legal framework for same-sex unions.

With this  ruling ECHR has unacceptably interfered with national law and sovereignty of member Stats. Therefore, I urge you to pay attention to this issue, be persistent in defending the sovereignty of your state and to reject this ruling so it does not become part of the legal framework of your state.

[Ime i prezime]